Vysoké školy v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov
jazyk
systém štúdia
druh vysokej školy
status vysokej školy
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: univerzity
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: univerzity
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: ekonomické
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: iné vysoké školy
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: lekárske
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: iné vysoké školy
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: hudobné
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: iné vysoké školy
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: športovo-turistické
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: technické
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: umelecké
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: univerzity
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: lekárske
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: poľnohospodárske
status vysokej školy: štátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: ekonomické
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: iné vysoké školy
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: filologické
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: technické
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: ekonomické
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: iné vysoké školy
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: pedagogické
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: ekonomické
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: lekárske
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: ekonomické
status vysokej školy: neštátne
Poznaň, Poľsko
druh vysokej školy: iné vzdelávacie inštitúcie
status vysokej školy: štátne
Privacy Policy