štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Katovice, Poľsko

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Druh vysokej školy: iné vysoké školy
Status: neštátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
ManažmentJazyk vyučovania: anglický
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
LogistykaJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
KosmetologiaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »

Mimo mestské strediská
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - Wydział Zamiejscowy w ŻorachŻory
WWW stránka vysokej školy: www.gwsh.pl

Mapa

Privacy Policy