Praha, Česko

Univerzita Karlova v Praze

Druh vysokej školy: university type
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
BiochémiaJazyk vyučovania: český
BiológiaJazyk vyučovania: český
ChémiaJazyk vyučovania: český
EkonómiaJazyk vyučovania: český
EtnológiaJazyk vyučovania: český
FilozofiaJazyk vyučovania: český
FyzioterapiaJazyk vyučovania: český
GeológiaJazyk vyučovania: český
HistóriaJazyk vyučovania: český
Oblastné štúdiáJazyk vyučovania: český
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: český
PedagogikaJazyk vyučovania: český
PolitológiaJazyk vyučovania: český
Pôrodná asistentkaJazyk vyučovania: český
PsychológiaJazyk vyučovania: český
Sociálna prácaJazyk vyučovania: český
SociológiaJazyk vyučovania: český
ŽurnalistikaJazyk vyučovania: český
AdiktologieJazyk vyučovania: český
Andragogika a personální řízeníJazyk vyučovania: český
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Angličtina pro mezikulturní komunikaciJazyk vyučovania: český
Anglistika - amerikanistikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná fyzikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiJazyk vyučovania: český
ArabistikaJazyk vyučovania: český
Archeologie pravěku a středověkuJazyk vyučovania: český
Archivnictví a pomocné vědy historickéJazyk vyučovania: český
BiochemistryJazyk vyučovania: český
BioinformatikaJazyk vyučovania: český
Biologie se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische StudienJazyk vyučovania: český
Český jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Čeština pro cizinceJazyk vyučovania: český
Čeština v komunikaci neslyšícíchJazyk vyučovania: český
Chemie se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Chemie v přírodních vědáchJazyk vyučovania: český
Chemie životního prostředíJazyk vyučovania: český
Dánská studiaJazyk vyučovania: český
Dějepis se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Dějiny a kultura islámských zemíJazyk vyučovania: český
Dějiny a kultura východního StředomoříJazyk vyučovania: český
Dějiny antické civilizaceJazyk vyučovania: český
Dějiny evropské kulturyJazyk vyučovania: český
Dějiny křesťanského uměníJazyk vyučovania: český
Dějiny uměníJazyk vyučovania: český
Demografie s ekonomiíJazyk vyučovania: český
Demografie se sociální geografiíJazyk vyučovania: český
Demografie se sociologiíJazyk vyučovania: český
Dentální hygienistkaJazyk vyučovania: český
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Ekologická a evoluční biologieJazyk vyučovania: český
Ekonomie a financeJazyk vyučovania: český
ErgoterapieJazyk vyučovania: český
EstetikaJazyk vyučovania: český
Etnologie se specializací indonesistikaJazyk vyučovania: český
Etnologie se specializací vietnamistikaJazyk vyučovania: český
Evangelická teologieJazyk vyučovania: český
Filmová studiaJazyk vyučovania: český
Finanční matematikaJazyk vyučovania: český
Finská studiaJazyk vyučovania: český
FonetikaJazyk vyučovania: český
Francouzská filologieJazyk vyučovania: český
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Francouzština pro mezikulturní komunikaciJazyk vyučovania: český
Fyzická geografie a geoinformatikaJazyk vyučovania: český
Fyzika zaměřená na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Geografie a kartografieJazyk vyučovania: český
Geografie se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Geologie se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
GeologyJazyk vyučovania: český
GeotechnologieJazyk vyučovania: český
GeotechnologyJazyk vyučovania: český
HebraistikaJazyk vyučovania: český
HispanistikaJazyk vyučovania: český
Historická hudební praxeJazyk vyučovania: český
Historie - evropská studiaJazyk vyučovania: český
Hospodaření s přírodními zdrojiJazyk vyučovania: český
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Hudební vědaJazyk vyučovania: český
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Husitská teologieJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouJazyk vyučovania: český
Iberoamerická kulturaJazyk vyučovania: český
IndologieJazyk vyučovania: český
IndonesistikaJazyk vyučovania: český
Informační studia a knihovnictvíJazyk vyučovania: český
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Informatika se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
ÍránistikaJazyk vyučovania: český
ItalianistikaJazyk vyučovania: český
Japonská studiaJazyk vyučovania: český
Jihovýchodoevropská studiaJazyk vyučovania: český
JudaistikaJazyk vyučovania: český
Klasická archeologieJazyk vyučovania: český
Klinická a toxikologická analýzaJazyk vyučovania: český
KoreanistikaJazyk vyučovania: český
KulturologieJazyk vyučovania: český
LatinaJazyk vyučovania: český
Latinský jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
LogikaJazyk vyučovania: český
Management of Natural ResourcesJazyk vyučovania: český
Management tělesné výchovy a sportuJazyk vyučovania: český
Marketingová komunikace a public relationsJazyk vyučovania: český
Matematické metody informační bezpečnostiJazyk vyučovania: český
Matematika pro informační technologieJazyk vyučovania: český
Matematika se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Matematika zaměřená na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Mediální studiaJazyk vyučovania: český
Medicinální chemieJazyk vyučovania: český
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtinaJazyk vyučovania: český
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzštinaJazyk vyučovania: český
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčinaJazyk vyučovania: český
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruštinaJazyk vyučovania: český
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělštinaJazyk vyučovania: český
Mezinárodní teritoriální studiaJazyk vyučovania: český
Molekulární biologie a biochemie organismůJazyk vyučovania: český
MongolistikaJazyk vyučovania: český
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Němčina pro mezikulturní komunikaciJazyk vyučovania: český
Německý jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Nizozemský jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Norská studiaJazyk vyučovania: český
Novořecká filologieJazyk vyučovania: český
NovořečtinaJazyk vyučovania: český
Nutriční terapeutJazyk vyučovania: český
Obecná fyzikaJazyk vyučovania: český
Obecná informatikaJazyk vyučovania: český
Obecná jazykovědaJazyk vyučovania: český
Obecná lingvistikaJazyk vyučovania: český
Obecná matematikaJazyk vyučovania: český
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Ortotik - protetikJazyk vyučovania: český
Ortotik-protetikJazyk vyučovania: český
Pastorační a sociální práceJazyk vyučovania: český
Politologie a mezinárodní vztahyJazyk vyučovania: český
Politologie a veřejná politikaJazyk vyučovania: český
PortugalistikaJazyk vyučovania: český
Praktická geobiologieJazyk vyučovania: český
Pravěká a raně středověká archeologieJazyk vyučovania: český
Pravoslavná teologieJazyk vyučovania: český
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiJazyk vyučovania: český
ProgramováníJazyk vyučovania: český
Programování a softwarové systémyJazyk vyučovania: český
Psychologie a speciální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Řecká antická filologieJazyk vyučovania: český
ReligionistikaJazyk vyučovania: český
RomistikaJazyk vyučovania: český
Ruský jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Ruština pro mezikulturní komunikaciJazyk vyučovania: český
Sbormistrovství chrámové hudbyJazyk vyučovania: český
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
SinologieJazyk vyučovania: český
Školský managementJazyk vyučovania: český
Sociální a charitativní práceJazyk vyučovania: český
Sociální geografie a geoinformatikaJazyk vyučovania: český
Sociální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Sociologicko-ekonomická studiaJazyk vyučovania: český
Sociologie a sociální antropologieJazyk vyučovania: český
Sociologie a sociální politikaJazyk vyučovania: český
Softwarové a datové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Soudobé dějinyJazyk vyučovania: český
Španělština pro mezikulturní komunikaciJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Správa počítačových systémůJazyk vyučovania: český
Srovnávací jazykovědaJazyk vyučovania: český
Starokatolická teologieJazyk vyučovania: český
StarořečtinaJazyk vyučovania: český
Středoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Studium humanitní vzdělanostiJazyk vyučovania: český
Švédská studiaJazyk vyučovania: český
Technická a informační výchova se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Tělesná výchova a sportJazyk vyučovania: český
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiJazyk vyučovania: český
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Teologické naukyJazyk vyučovania: český
Teologie křesťanských tradicJazyk vyučovania: český
TibetanistikaJazyk vyučovania: český
TurkologieJazyk vyučovania: český
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuJazyk vyučovania: český
Učitelství pro mateřské školyJazyk vyučovania: český
Veřejná správa a spisová službaJazyk vyučovania: český
Veřejné zdravotnictvíJazyk vyučovania: český
Vojenská tělovýchovaJazyk vyučovania: český
Všeobecná sestraJazyk vyučovania: český
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelstvíJazyk vyučovania: český
Východoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
VychovatelstvíJazyk vyučovania: český
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Zdravotní laborantJazyk vyučovania: český
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische StudienJazyk vyučovania: nemecký
BiochémiaJazyk vyučovania: anglický
BiológiaJazyk vyučovania: anglický
ChémiaJazyk vyučovania: anglický
FyzioterapiaJazyk vyučovania: anglický
GeológiaJazyk vyučovania: anglický
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: anglický
Applied PhysicsJazyk vyučovania: anglický
BioinformaticsJazyk vyučovania: anglický
Chemistry Oriented at EducationJazyk vyučovania: anglický
Choir Conducting Oriented at EducationJazyk vyučovania: anglický
Demography and EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Demography and Social GeographyJazyk vyučovania: anglický
Demography and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Early Music Performance PracticeJazyk vyučovania: anglický
Ecological and Evolutionary BiologyJazyk vyučovania: anglický
Economics and FinanceJazyk vyučovania: anglický
English Language Oriented at EducationJazyk vyučovania: anglický
Environmental ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Financial MathematicsJazyk vyučovania: anglický
General Computer ScienceJazyk vyučovania: anglický
General MathematicsJazyk vyučovania: anglický
General PhysicsJazyk vyučovania: anglický
GeotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Liberal Arts and HumanitiesJazyk vyučovania: anglický
Management of Natural ResourcesJazyk vyučovania: anglický
Mathematical Methods of Information SecurityJazyk vyučovania: anglický
Mathematics for Information TechnologiesJazyk vyučovania: anglický
Mathematics Oriented at EducationJazyk vyučovania: anglický
Medicinal ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Molecular Biology and Biochemistry of OrganismsJazyk vyučovania: anglický
Music Oriented at EducationJazyk vyučovania: anglický
Musical Instrument Oriented at EducationJazyk vyučovania: anglický
Physical Education and SportJazyk vyučovania: anglický
Physics Directed Towards EducationJazyk vyučovania: anglický
Programming and Software SystemsJazyk vyučovania: anglický
Russian Language Oriented at EducationJazyk vyučovania: anglický
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social PracticeJazyk vyučovania: anglický
Software and Data EngineeringJazyk vyučovania: anglický

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
BiológiaJazyk vyučovania: český
EtnológiaJazyk vyučovania: český
FarmaceutikaJazyk vyučovania: český
FilozofiaJazyk vyučovania: český
HistóriaJazyk vyučovania: český
PedagogikaJazyk vyučovania: český
PolitológiaJazyk vyučovania: český
PrávoJazyk vyučovania: český
PsychológiaJazyk vyučovania: český
Sociálna prácaJazyk vyučovania: český
SociológiaJazyk vyučovania: český
Všeobecné lekárstvoJazyk vyučovania: český
Zubné lekárstvoJazyk vyučovania: český
Anglistika - amerikanistikaJazyk vyučovania: český
ArabistikaJazyk vyučovania: český
Archivnictví a pomocné vědy historickéJazyk vyučovania: český
Český jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Čeština pro cizinceJazyk vyučovania: český
Čeština v komunikaci neslyšícíchJazyk vyučovania: český
DánštinaJazyk vyučovania: český
Dějiny a kultura islámských zemíJazyk vyučovania: český
Dějiny uměníJazyk vyučovania: český
Divadelní vědaJazyk vyučovania: český
EgyptologieJazyk vyučovania: český
EstetikaJazyk vyučovania: český
Evangelická teologieJazyk vyučovania: český
Filmová vědaJazyk vyučovania: český
FinštinaJazyk vyučovania: český
FonetikaJazyk vyučovania: český
FrancouzštinaJazyk vyučovania: český
HebraistikaJazyk vyučovania: český
Hudební vědaJazyk vyučovania: český
Husitská teologieJazyk vyučovania: český
Husitská teologie - psychosociální studiaJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouJazyk vyučovania: český
Indologie - bengálština, hindština, sánskrt, tamilštinaJazyk vyučovania: český
ItalštinaJazyk vyučovania: český
Katolická teologieJazyk vyučovania: český
Klasická archeologieJazyk vyučovania: český
Kombinace akreditovaných dvouoborových studijních oborůJazyk vyučovania: český
KomparatistikaJazyk vyučovania: český
KoreanistikaJazyk vyučovania: český
KulturologieJazyk vyučovania: český
LatinaJazyk vyučovania: český
Lingvistika a fonetikaJazyk vyučovania: český
LogikaJazyk vyučovania: český
MaďarštinaJazyk vyučovania: český
MongolistikaJazyk vyučovania: český
NěmčinaJazyk vyučovania: český
NizozemštinaJazyk vyučovania: český
NorštinaJazyk vyučovania: český
Pedagogika předškolního věkuJazyk vyučovania: český
PortugalštinaJazyk vyučovania: český
Pravoslavná teologieJazyk vyučovania: český
Překladatelství a tlumočnictví - angličtinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství a tlumočnictví - francouzštinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství a tlumočnictví - němčinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství a tlumočnictví - ruštinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství a tlumočnictví - španělštinaJazyk vyučovania: český
Psychologie a speciální pedagogikaJazyk vyučovania: český
ŘečtinaJazyk vyučovania: český
ReligionistikaJazyk vyučovania: český
RomistikaJazyk vyučovania: český
RumunštinaJazyk vyučovania: český
SinologieJazyk vyučovania: český
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistikaJazyk vyučovania: český
SlovakistikaJazyk vyučovania: český
ŠpanělštinaJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Starokatolická teologieJazyk vyučovania: český
ŠvédštinaJazyk vyučovania: český
Učitelství na speciálních školáchJazyk vyučovania: český
Učitelství náboženství, etiky a filozofieJazyk vyučovania: český
Učitelství pro 1. stupeň základní školyJazyk vyučovania: český
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemieJazyk vyučovania: český
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědJazyk vyučovania: český
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyJazyk vyučovania: český
Vojenská farmacieJazyk vyučovania: český
Vojenské všeobecné lékařstvíJazyk vyučovania: český
Vojenské zubní lékařstvíJazyk vyučovania: český
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistikaJazyk vyučovania: český
FarmaceutikaJazyk vyučovania: anglický
PrávoJazyk vyučovania: anglický
Všeobecné lekárstvoJazyk vyučovania: anglický
DentistryJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian LanguageJazyk vyučovania: anglický

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Analytická chémiaJazyk vyučovania: český
BiochémiaJazyk vyučovania: český
BotanikaJazyk vyučovania: český
DemografiaJazyk vyučovania: český
EkológiaJazyk vyučovania: český
EkonómiaJazyk vyučovania: český
EtnológiaJazyk vyučovania: český
Európske štúdiáJazyk vyučovania: český
FilozofiaJazyk vyučovania: český
FyzioterapiaJazyk vyučovania: český
GeofyzikaJazyk vyučovania: český
GeológiaJazyk vyučovania: český
HistóriaJazyk vyučovania: český
ImunológiaJazyk vyučovania: český
Jadrová chémiaJazyk vyučovania: český
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: český
MikrobiológiaJazyk vyučovania: český
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: český
ParazitológiaJazyk vyučovania: český
PedagogikaJazyk vyučovania: český
PolitológiaJazyk vyučovania: český
PsychológiaJazyk vyučovania: český
Sociálna prácaJazyk vyučovania: český
SociológiaJazyk vyučovania: český
Umelá inteligenciaJazyk vyučovania: český
ZoológiaJazyk vyučovania: český
ŽurnalistikaJazyk vyučovania: český
AdiktologieJazyk vyučovania: český
Americká studiaJazyk vyučovania: český
Anatomie a fyziologie rostlinJazyk vyučovania: český
Andragogika a personální řízeníJazyk vyučovania: český
Anglický jazykJazyk vyučovania: český
Anglistika - amerikanistikaJazyk vyučovania: český
Anglofonní literatury a kulturyJazyk vyučovania: český
Anorganická chemieJazyk vyučovania: český
Antropologie a genetika člověkaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná etikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná geologieJazyk vyučovania: český
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiJazyk vyučovania: český
Applied GeologyJazyk vyučovania: český
ArabistikaJazyk vyučovania: český
Archeologie pravěku a středověkuJazyk vyučovania: český
Archivnictví a pomocné vědy historickéJazyk vyučovania: český
Astronomie a astrofyzikaJazyk vyučovania: český
Balkánská, euroasijská a středoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Bezpečnostní studiaJazyk vyučovania: český
BiochemistryJazyk vyučovania: český
Biofyzika a chemická fyzikaJazyk vyučovania: český
Biofyzikální chemieJazyk vyučovania: český
Buněčná a vývojová biologieJazyk vyučovania: český
Český jazykJazyk vyučovania: český
Český jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Čeština pro cizinceJazyk vyučovania: český
Čeština v komunikaci neslyšícíchJazyk vyučovania: český
Chemie životního prostředíJazyk vyučovania: český
Dějiny a kultura islámských zemíJazyk vyučovania: český
Dějiny antické civilizaceJazyk vyučovania: český
Dějiny evropské kulturyJazyk vyučovania: český
Dějiny křesťanského uměníJazyk vyučovania: český
Dějiny uměníJazyk vyučovania: český
Diskrétní modely a algoritmyJazyk vyučovania: český
Divadelní vědaJazyk vyučovania: český
EgyptologieJazyk vyučovania: český
Ekonomie a financeJazyk vyučovania: český
Elektronická kultura a sémiotikaJazyk vyučovania: český
ErgoterapieJazyk vyučovania: český
EstetikaJazyk vyučovania: český
Evangelická teologieJazyk vyučovania: český
Evropské kulturní a duchovní dějinyJazyk vyučovania: český
Experimentální biologie rostlinJazyk vyučovania: český
Filmová studiaJazyk vyučovania: český
Finanční a pojistná matematikaJazyk vyučovania: český
Finská filologieJazyk vyučovania: český
FonetikaJazyk vyučovania: český
Francouzská filologieJazyk vyučovania: český
Fyzická geografie a geoekologieJazyk vyučovania: český
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálůJazyk vyučovania: český
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředíJazyk vyučovania: český
Fyzikální chemieJazyk vyučovania: český
Fyziologie živočichůJazyk vyučovania: český
Genderová studiaJazyk vyučovania: český
Genetika, molekulární biologie a virologieJazyk vyučovania: český
GeobiologieJazyk vyučovania: český
GeologyJazyk vyučovania: český
Globální migrační a rozvojová studiaJazyk vyučovania: český
HebraistikaJazyk vyučovania: český
HispanistikaJazyk vyučovania: český
Historická sociologieJazyk vyučovania: český
Historie - české dějiny v evropském kontextuJazyk vyučovania: český
Historie - hospodářské a sociální dějinyJazyk vyučovania: český
Historie - obecné dějinyJazyk vyučovania: český
History - General HistoryJazyk vyučovania: český
Hudební vědaJazyk vyučovania: český
Husitská teologieJazyk vyučovania: český
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiJazyk vyučovania: český
IberoamerikanistikaJazyk vyučovania: český
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské AmerikyJazyk vyučovania: český
IndologieJazyk vyučovania: český
Informační studia a knihovnictvíJazyk vyučovania: český
Intenzivní péčeJazyk vyučovania: český
ItalianistikaJazyk vyučovania: český
Jaderná a subjaderná fyzikaJazyk vyučovania: český
Japonská studiaJazyk vyučovania: český
Jihovýchodoevropská studiaJazyk vyučovania: český
JudaistikaJazyk vyučovania: český
Kartografie a geoinformatikaJazyk vyučovania: český
Klasická archeologieJazyk vyučovania: český
Klinická a toxikologická analýzaJazyk vyučovania: český
KlínopisJazyk vyučovania: český
KomparatistikaJazyk vyučovania: český
KoreanistikaJazyk vyučovania: český
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikaJazyk vyučovania: český
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonikaJazyk vyučovania: český
LatinaJazyk vyučovania: český
Latinská medievistikaJazyk vyučovania: český
Latinský jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
LogikaJazyk vyučovania: český
Lusobrazilská studiaJazyk vyučovania: český
Makromolekulární chemieJazyk vyučovania: český
Management tělesné výchovy a sportuJazyk vyučovania: český
Management vzděláváníJazyk vyučovania: český
Matematická analýzaJazyk vyučovania: český
Matematická lingvistikaJazyk vyučovania: český
Matematické a počítačové modelování ve fyziceJazyk vyučovania: český
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a techniceJazyk vyučovania: český
Matematické metody informační bezpečnostiJazyk vyučovania: český
Matematické modelování ve fyzice a techniceJazyk vyučovania: český
Matematické strukturyJazyk vyučovania: český
Matematika pro informační technologieJazyk vyučovania: český
Mediální studiaJazyk vyučovania: český
Medicinální chemieJazyk vyučovania: český
Meteorologie a klimatologieJazyk vyučovania: český
Mezinárodní teritoriální studiaJazyk vyučovania: český
Modelování chemických vlastností nano- a biostrukturJazyk vyučovania: český
MongolistikaJazyk vyučovania: český
Německá a francouzská filozofieJazyk vyučovania: český
Německá a rakouská studiaJazyk vyučovania: český
Německá a středoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Německý jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Nizozemský jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
Novořecká filologieJazyk vyučovania: český
Numerická a výpočtová matematikaJazyk vyučovania: český
Nutriční specialistaJazyk vyučovania: český
Obecná antropologie - integrální studium člověkaJazyk vyučovania: český
Obecná lingvistikaJazyk vyučovania: český
Odborný pracovník v laboratorních metodáchJazyk vyučovania: český
Optika a optoelektronikaJazyk vyučovania: český
Oral History - Contemporary HistoryJazyk vyučovania: český
Orální historie - soudobé dějinyJazyk vyučovania: český
Organická chemieJazyk vyučovania: český
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiJazyk vyučovania: český
Pedagogika předškolního věkuJazyk vyučovania: český
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Jazyk vyučovania: český
Počítačová grafika a vývoj počítačových herJazyk vyučovania: český
Politické teorieJazyk vyučovania: český
Politické teorie a současné dějinyJazyk vyučovania: český
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrieJazyk vyučovania: český
Pravěká a raně středověká archeologieJazyk vyučovania: český
Pravoslavná teologieJazyk vyučovania: český
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiJazyk vyučovania: český
Překladatelství: čeština - angličtinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství: čeština - francouzštinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství: čeština - němčinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství: čeština - ruštinaJazyk vyučovania: český
Překladatelství: čeština - španělštinaJazyk vyučovania: český
ProtistologieJazyk vyučovania: český
Řecká antická filologieJazyk vyučovania: český
Regionální a politická geografieJazyk vyučovania: český
ReligionistikaJazyk vyučovania: český
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchJazyk vyučovania: český
RomistikaJazyk vyučovania: český
Ruská a východoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Ruský jazyk a literaturaJazyk vyučovania: český
SinologieJazyk vyučovania: český
SkandinavistikaJazyk vyučovania: český
Sociální a charitativní práceJazyk vyučovania: český
Sociální a kulturní ekologieJazyk vyučovania: český
Sociální epidemiologieJazyk vyučovania: český
Sociální geografie a regionální rozvojJazyk vyučovania: český
Sociální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Sociétés européennes: identité et développmentJazyk vyučovania: český
Softwarové a datové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Softwarové systémyJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Srovnávací jazykovědaJazyk vyučovania: český
Starokatolická teologieJazyk vyučovania: český
StarořečtinaJazyk vyučovania: český
Středoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Studia nových médiíJazyk vyučovania: český
Studia občanského sektoruJazyk vyučovania: český
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchJazyk vyučovania: český
Tělesná výchova a sportJazyk vyučovania: český
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiJazyk vyučovania: český
TEMA - evropské společnosti: identita a vývojJazyk vyučovania: český
Teologické naukyJazyk vyučovania: český
Teologie - spiritualita - etikaJazyk vyučovania: český
Teologie křesťanských tradic - ekumenikaJazyk vyučovania: český
Teoretická a evoluční biologieJazyk vyučovania: český
Teoretická fyzikaJazyk vyučovania: český
Teoretická informatikaJazyk vyučovania: český
TibetanistikaJazyk vyučovania: český
Tlumočnictví: čeština - angličtinaJazyk vyučovania: český
Tlumočnictví: čeština - francouzštinaJazyk vyučovania: český
Tlumočnictví: čeština - němčinaJazyk vyučovania: český
Tlumočnictví: čeština - ruštinaJazyk vyučovania: český
Tlumočnictví: čeština - španělštinaJazyk vyučovania: český
Transatlantická studiaJazyk vyučovania: český
TurkologieJazyk vyučovania: český
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství biologie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství češtiny jako cizího jazykaJazyk vyučovania: český
Učitelství chemie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství deskriptivní geometrieJazyk vyučovania: český
Učitelství fyzikyJazyk vyučovania: český
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikouJazyk vyučovania: český
Učitelství geografie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství geologie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství informatikyJazyk vyučovania: český
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikouJazyk vyučovania: český
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství matematikyJazyk vyučovania: český
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství matematiky pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikouJazyk vyučovania: český
Učitelství náboženství, etiky a filozofieJazyk vyučovania: český
Učitelství pedagogikyJazyk vyučovania: český
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyJazyk vyučovania: český
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstvaJazyk vyučovania: český
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)Jazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologieJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdravíJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaJazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)Jazyk vyučovania: český
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovaJazyk vyučovania: český
Veřejná a sociální politikaJazyk vyučovania: český
Vojenská tělovýchovaJazyk vyučovania: český
Východoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Západoevropská studiaJazyk vyučovania: český
Židovská studiaJazyk vyučovania: český
Deutsche und französische PhilosophieJazyk vyučovania: nemecký
Deutsche und französische Philosophie in Europa (EuroPhilosophie)Jazyk vyučovania: nemecký
Deutsche und mitteleuropäische StudienJazyk vyučovania: nemecký
Analytická chémiaJazyk vyučovania: anglický
BiochémiaJazyk vyučovania: anglický
BotanikaJazyk vyučovania: anglický
DemografiaJazyk vyučovania: anglický
EkológiaJazyk vyučovania: anglický
Európske štúdiáJazyk vyučovania: anglický
FyzioterapiaJazyk vyučovania: anglický
GeofyzikaJazyk vyučovania: anglický
GeológiaJazyk vyučovania: anglický
ImunológiaJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: anglický
MikrobiológiaJazyk vyučovania: anglický
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: anglický
ParazitológiaJazyk vyučovania: anglický
Umelá inteligenciaJazyk vyučovania: anglický
ZoológiaJazyk vyučovania: anglický
AddictologyJazyk vyučovania: anglický
Anglophone Literatures and CulturesJazyk vyučovania: anglický
Animal PhysiologyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Human GeneticsJazyk vyučovania: anglický
Applied GeologyJazyk vyučovania: anglický
Astronomy and AstrophysicsJazyk vyučovania: anglický
Balkan, Eurasian and Central European StudiesJazyk vyučovania: anglický
Biophysical ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Biophysics and Chemical PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Cellular and Developmental BiologyJazyk vyučovania: anglický
Civil Sector StudiesJazyk vyučovania: anglický
Computational LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Computer Graphics and Game DevelopmentJazyk vyučovania: anglický
Corporate Strategy and Finance in EuropeJazyk vyučovania: anglický
Diaconia and Christian Social PracticeJazyk vyučovania: anglický
Discrete Models and AlgorithmsJazyk vyučovania: anglický
Economics and FinanceJazyk vyučovania: anglický
English Language and LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Environmental ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Experimental Plant BiologyJazyk vyučovania: anglický
Financial and Insurance MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Gender StudiesJazyk vyučovania: anglický
General AnthropologyJazyk vyučovania: anglický
Genetics, Molekular Biology and VirologyJazyk vyučovania: anglický
Geopolitical StudiesJazyk vyučovania: anglický
German and Central European StudiesJazyk vyučovania: anglický
Historical SociologyJazyk vyučovania: anglický
Inorganic ChemistryJazyk vyučovania: anglický
International Economic and Political StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Masters in Economy, State and SocietyJazyk vyučovania: anglický
International Security StudiesJazyk vyučovania: anglický
Macromolecular ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Management and Supervision in Social and Health Care OrganizationsJazyk vyučovania: anglický
Mathematical AnalysisJazyk vyučovania: anglický
Mathematical and Computer Modelling in PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Mathematical Methods of Information SecurityJazyk vyučovania: anglický
Mathematical Modelling in Physics and TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Mathematical StructuresJazyk vyučovania: anglický
Mathematics for Information TechnologiesJazyk vyučovania: anglický
Medicinal ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Meteorology and ClimatologyJazyk vyučovania: anglický
Modeling of Chemical Properties of Nano- and BiostructuresJazyk vyučovania: anglický
Nuclear and Subnuclear PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Numerical and Computational MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Optics and OptoelectronicsJazyk vyučovania: anglický
Organic ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Physical ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Physical Education and SportJazyk vyučovania: anglický
Physics of Condensed Matter and MaterialsJazyk vyučovania: anglický
Physics of Surfaces and Ionized MediaJazyk vyučovania: anglický
Plant Anatomy and PhysiologyJazyk vyučovania: anglický
Probability, Mathematical Statistics and EconometryJazyk vyučovania: anglický
Protestant TheologyJazyk vyučovania: anglický
ProtistologyJazyk vyučovania: anglický
Public and Social PolicyJazyk vyučovania: anglický
Sociology in European ContextJazyk vyučovania: anglický
Software and Data EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Software SystemsJazyk vyučovania: anglický
Special and Inclusive EducationJazyk vyučovania: anglický
Special EducationJazyk vyučovania: anglický
Special Education NeedsJazyk vyučovania: anglický
Sports Ethics and IntegrityJazyk vyučovania: anglický
Theoretical and Evolutionary BiologyJazyk vyučovania: anglický
Theoretical Computer ScienceJazyk vyučovania: anglický
Theoretical PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Tibetan StudiesJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary SchoolsJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of Computer ScienceJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of Descriptive GeometryJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical InstrumentJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Training Teachers of PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Transatlantic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Histoire généraleJazyk vyučovania: francúzsky
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Jazyk vyučovania: francúzsky
Sociétés européennes: identité et développementJazyk vyučovania: francúzsky
Sociétés européennes: identité et développmentJazyk vyučovania: francúzsky

Doktorandské štúdiumviac »
Analytická chémia Jazyk vyučovania: český
Antropológia Jazyk vyučovania: český
Biochémia Jazyk vyučovania: český
Bioetika Jazyk vyučovania: český
Botanika Jazyk vyučovania: český
Chirurgia Jazyk vyučovania: český
Demografia Jazyk vyučovania: český
Ekológia Jazyk vyučovania: český
Farmaceutika Jazyk vyučovania: český
Filozofia Jazyk vyučovania: český
Fyzika Jazyk vyučovania: český
Geológia Jazyk vyučovania: český
Gerontológia Jazyk vyučovania: český
Imunológia Jazyk vyučovania: český
Matematika Jazyk vyučovania: český
Mikrobiológia Jazyk vyučovania: český
Neurológia Jazyk vyučovania: český
Parazitológia Jazyk vyučovania: český
Pedagogika Jazyk vyučovania: český
Pediatria Jazyk vyučovania: český
Počítačové systémy Jazyk vyučovania: český
Politológia Jazyk vyučovania: český
Psychiatria Jazyk vyučovania: český
Psychológia Jazyk vyučovania: český
Sociálne lekárstvo Jazyk vyučovania: český
Sociológia Jazyk vyučovania: český
Teológia Jazyk vyučovania: český
Zoológia Jazyk vyučovania: český
Zubné lekárstvo Jazyk vyučovania: český
Anatomie a fyziologie rostlin Jazyk vyučovania: český
Anatomie, histologie a embryologie Jazyk vyučovania: český
Anorganická chemie Jazyk vyučovania: český
Antropologie a genetika člověka Jazyk vyučovania: český
Aplikovaná geologie Jazyk vyučovania: český
Aplikovaná matematika Jazyk vyučovania: český
Biochemie a patobiochemie Jazyk vyučovania: český
Biochemistry Jazyk vyučovania: český
Biologie a patologie buňky Jazyk vyučovania: český
Biomechanika Jazyk vyučovania: český
Biomedicínská informatika Jazyk vyučovania: český
Dějiny lékařství Jazyk vyučovania: český
Dermatovenerologie Jazyk vyučovania: český
Didaktika chemie Jazyk vyučovania: český
Ekologie a ochrana prostředí Jazyk vyučovania: český
Ekonomické teorie Jazyk vyučovania: český
Ekonomie a Ekonometrie Jazyk vyučovania: český
Environmentální studia Jazyk vyučovania: český
Environmentální vědy Jazyk vyučovania: český
Experimentální chirurgie Jazyk vyučovania: český
Farmakologie a toxikologie Jazyk vyučovania: český
Filologie Jazyk vyučovania: český
Filozofie a dějiny přírodních věd Jazyk vyučovania: český
Fyzická geografie a geoekologie Jazyk vyučovania: český
Fyzikální chemie Jazyk vyučovania: český
Fyziologie a patofyziologie člověka Jazyk vyučovania: český
Fyziologie a patologická fyziologie Jazyk vyučovania: český
Fyziologie živočichů Jazyk vyučovania: český
Geology Jazyk vyučovania: český
Gerontology Jazyk vyučovania: český
Gynekologie a porodnictví Jazyk vyučovania: český
Historické vědy Jazyk vyučovania: český
History Jazyk vyučovania: český
Humanitní studia Jazyk vyučovania: český
Hygiena a preventivní lékařství Jazyk vyučovania: český
Hygiena, preventivní lékařství Jazyk vyučovania: český
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Jazyk vyučovania: český
Informační studia a knihovnictví Jazyk vyučovania: český
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Jazyk vyučovania: český
Kinantropologie Jazyk vyučovania: český
Klinická biochemie Jazyk vyučovania: český
Klinická onkologie a radioterapie Jazyk vyučovania: český
Lékařská biofyzika Jazyk vyučovania: český
Lékařská biologie Jazyk vyučovania: český
Lékařská chemie a biochemie Jazyk vyučovania: český
Lékařská farmakologie Jazyk vyučovania: český
Lékařská imunologie Jazyk vyučovania: český
Lékařská mikrobiologie Jazyk vyučovania: český
Logika Jazyk vyučovania: český
Makromolekulární chemie Jazyk vyučovania: český
Mediální a komunikační studia Jazyk vyučovania: český
Mezinárodní teritoriální studia Jazyk vyučovania: český
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Jazyk vyučovania: český
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Jazyk vyučovania: český
Neurologie a psychiatrie Jazyk vyučovania: český
Neurovědy Jazyk vyučovania: český
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Jazyk vyučovania: český
Obecné otázky geografie Jazyk vyučovania: český
Oční lékařství Jazyk vyučovania: český
Organická chemie Jazyk vyučovania: český
Ortopedie Jazyk vyučovania: český
Otorinolaryngologie Jazyk vyučovania: český
Patologie Jazyk vyučovania: český
Philosophie Jazyk vyučovania: český
Preventivní medicína Jazyk vyučovania: český
Radiologie Jazyk vyučovania: český
Regionální a politická geografie Jazyk vyučovania: český
Sociální geografie a regionální rozvoj Jazyk vyučovania: český
Specializace v pedagogice Jazyk vyučovania: český
Specializace ve zdravotnictví Jazyk vyučovania: český
Teoretická a evoluční biologie Jazyk vyučovania: český
Teoretické právní vědy Jazyk vyučovania: český
Text and Event in Early Modern Europe Jazyk vyučovania: český
Vnitřní nemoci Jazyk vyučovania: český
Vývojová a buněčná biologie Jazyk vyučovania: český
Vývojová biologie Jazyk vyučovania: český
Vzdělávání v chemii Jazyk vyučovania: český
Zdravotnická bioanalytika Jazyk vyučovania: český
Zobrazovací metody v lékařství Jazyk vyučovania: český
Filozofia Jazyk vyučovania: nemecký
Teológia Jazyk vyučovania: nemecký
Allgemeine Teorie und Geschichte der Kunst und Kultur Jazyk vyučovania: nemecký
Geschichte Jazyk vyučovania: nemecký
Pädagogik Jazyk vyučovania: nemecký
Analytická chémia Jazyk vyučovania: anglický
Antropológia Jazyk vyučovania: anglický
Botanika Jazyk vyučovania: anglický
Chirurgia Jazyk vyučovania: anglický
Demografia Jazyk vyučovania: anglický
Ekológia Jazyk vyučovania: anglický
Farmaceutika Jazyk vyučovania: anglický
Filozofia Jazyk vyučovania: anglický
Fyzika Jazyk vyučovania: anglický
Humanitné vedy Jazyk vyučovania: anglický
Imunológia Jazyk vyučovania: anglický
Matematika Jazyk vyučovania: anglický
Mikrobiológia Jazyk vyučovania: anglický
Neurológia Jazyk vyučovania: anglický
Parazitológia Jazyk vyučovania: anglický
Pediatria Jazyk vyučovania: anglický
Politológia Jazyk vyučovania: anglický
Psychiatria Jazyk vyučovania: anglický
Psychológia Jazyk vyučovania: anglický
Sociálne lekárstvo Jazyk vyučovania: anglický
Sociológia Jazyk vyučovania: anglický
Teológia Jazyk vyučovania: anglický
Veda o životnom prostredí Jazyk vyučovania: anglický
Vzdelávania Jazyk vyučovania: anglický
Zoológia Jazyk vyučovania: anglický
Anatomy, Histology and Embryology Jazyk vyučovania: anglický
Animal Physiology Jazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Human Genetics Jazyk vyučovania: anglický
Applied Geology Jazyk vyučovania: anglický
Biochemistry and Pathobiochemistry Jazyk vyučovania: anglický
Bioethics Jazyk vyučovania: anglický
Biomechanics Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Informatics Jazyk vyučovania: anglický
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing Jazyk vyučovania: anglický
Cell Biology and Pathology Jazyk vyučovania: anglický
Clinical Biochemistry Jazyk vyučovania: anglický
Clinical Oncology and Radiotherapy Jazyk vyučovania: anglický
Dentistry Jazyk vyučovania: anglický
Dermatovenerology Jazyk vyučovania: anglický
Developmental and Cell Biology Jazyk vyučovania: anglický
Didactics of Chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Economic Theory Jazyk vyučovania: anglický
Economics and Econometrics Jazyk vyučovania: anglický
Environmental Studies Jazyk vyučovania: anglický
Experimental Surgery Jazyk vyučovania: anglický
General Issues in Geography Jazyk vyučovania: anglický
Gynaecology and Obstetrics Jazyk vyučovania: anglický
Healthcare Bioanalytics Jazyk vyučovania: anglický
History of Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Human Physiology and Pathophysiology Jazyk vyučovania: anglický
Hygiene and Preventive Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Hygiene, Preventive Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Jazyk vyučovania: anglický
Imaging Methods in Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Informatics Jazyk vyučovania: anglický
Inorganic Chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Internal Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Kinathropology Jazyk vyučovania: anglický
Logic Jazyk vyučovania: anglický
Macromolecular chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Medical Biology Jazyk vyučovania: anglický
Medical Biophysics Jazyk vyučovania: anglický
Medical Chemistry and Biochemistry Jazyk vyučovania: anglický
Medical Immunology Jazyk vyučovania: anglický
Medical Microbiology Jazyk vyučovania: anglický
Medical Pharmacology Jazyk vyučovania: anglický
Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures Jazyk vyučovania: anglický
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures Jazyk vyučovania: anglický
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology Jazyk vyučovania: anglický
Neurology and Psychiatry Jazyk vyučovania: anglický
Neurosciences Jazyk vyučovania: anglický
Ophthalmology Jazyk vyučovania: anglický
Organic Chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Orthopaedics Jazyk vyučovania: anglický
Otorhinolaryngology Jazyk vyučovania: anglický
Pathological Anatomy Jazyk vyučovania: anglický
Pathology Jazyk vyučovania: anglický
Pediatrics Jazyk vyučovania: anglický
Pharmacology and Toxicology Jazyk vyučovania: anglický
Philologie Jazyk vyučovania: anglický
Philology Jazyk vyučovania: anglický
Philosophy and History of Science Jazyk vyučovania: anglický
Physical Chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Physical Geography and Geoecology Jazyk vyučovania: anglický
Physiology and Pathological Physiology Jazyk vyučovania: anglický
Plant Anatomy and Physiology Jazyk vyučovania: anglický
Preventive Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Radiology Jazyk vyučovania: anglický
Regional and Political Geography Jazyk vyučovania: anglický
Social Geography and Regional Development Jazyk vyučovania: anglický
Specialization in Education Jazyk vyučovania: anglický
Specialization in Health Service Jazyk vyučovania: anglický
Theoretical and Evolutionary Biology Jazyk vyučovania: anglický
Theoretical Legal Science Jazyk vyučovania: anglický
Theory and History of Arts and Culture Jazyk vyučovania: anglický

Fakultyviac »
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Evangelická teologická fakulta
Fakulta humanitních studií
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Husitská teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta v Plzni
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

WWW stránka vysokej školy:
www.cuni.cz

Mapa

Privacy Policy