štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Olomouc, Česko

Univerzita Palackého v Olomouci

Druh vysokej školy: university type
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
ArcheológiaJazyk vyučovania: český
BiochémiaJazyk vyučovania: český
BiológiaJazyk vyučovania: český
ChémiaJazyk vyučovania: český
FilozofiaJazyk vyučovania: český
FyzikaJazyk vyučovania: český
FyzioterapiaJazyk vyučovania: český
GeografiaJazyk vyučovania: český
HistóriaJazyk vyučovania: český
MatematikaJazyk vyučovania: český
NanotechnológiaJazyk vyučovania: český
OšetrovateľstvoJazyk vyučovania: český
Počítačové aplikácieJazyk vyučovania: český
Počítačové systémyJazyk vyučovania: český
Pôrodná asistentkaJazyk vyučovania: český
PsychológiaJazyk vyučovania: český
Regionálna geografiaJazyk vyučovania: český
Sociálna prácaJazyk vyučovania: český
SociológiaJazyk vyučovania: český
Telesná výchovaJazyk vyučovania: český
ŽurnalistikaJazyk vyučovania: český
AndragogikaJazyk vyučovania: český
Andragogika v profilaci na personální managementJazyk vyučovania: český
Anglická filologieJazyk vyučovania: český
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiJazyk vyučovania: český
Aplikovaná chemieJazyk vyučovania: český
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorJazyk vyučovania: český
Aplikovaná ekonomická studiaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná fyzikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná statistikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná tělesná výchovaJazyk vyučovania: český
Aplikované pohybové aktivityJazyk vyučovania: český
ArchivnictvíJazyk vyučovania: český
Bioanorganická chemieJazyk vyučovania: český
BiofyzikaJazyk vyučovania: český
BioinformatikaJazyk vyučovania: český
Biologie a ekologieJazyk vyučovania: český
Biologie a environmentální výchovaJazyk vyučovania: český
Biologie v ochraně životního prostředíJazyk vyučovania: český
Bioorganická chemieJazyk vyučovania: český
Bioorganická chemie a chemická biologieJazyk vyučovania: český
Biotechnologie a genové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Česká filologieJazyk vyučovania: český
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchJazyk vyučovania: český
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Charitativní a sociální práceJazyk vyučovania: český
Chemie pro víceoborové studiumJazyk vyučovania: český
Čínská filologieJazyk vyučovania: český
Dějiny výtvarných uměníJazyk vyučovania: český
Deskriptivní geometrieJazyk vyučovania: český
Digitální a přístrojová optikaJazyk vyučovania: český
Diskrétní matematikaJazyk vyučovania: český
Divadelní vědaJazyk vyučovania: český
EkochemieJazyk vyučovania: český
Ekologie a ochrana životního prostředíJazyk vyučovania: český
Environmentální geologieJazyk vyučovania: český
Environmentální studia a udržitelný rozvojJazyk vyučovania: český
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Experimentální biologieJazyk vyučovania: český
Filmová vědaJazyk vyučovania: český
Francouzská filologieJazyk vyučovania: český
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiJazyk vyučovania: český
Geoinformatika a geografieJazyk vyučovania: český
Geologie a ochrana životního prostředíJazyk vyučovania: český
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníJazyk vyučovania: český
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Humanitní studiaJazyk vyučovania: český
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchJazyk vyučovania: český
Informatika pro vzděláváníJazyk vyučovania: český
Italská filologieJazyk vyučovania: český
Japonská filologieJazyk vyučovania: český
Japonština pro hospodářskou praxiJazyk vyučovania: český
Judaistika. Židovská a izraelská studiaJazyk vyučovania: český
Korejština pro hospodářskou praxiJazyk vyučovania: český
Kulturní antropologieJazyk vyučovania: český
Latinská filologieJazyk vyučovania: český
Management v chemiiJazyk vyučovania: český
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíJazyk vyučovania: český
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíJazyk vyučovania: český
Matematika a její aplikaceJazyk vyučovania: český
Matematika se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíJazyk vyučovania: český
Mezinárodní rozvojová studiaJazyk vyučovania: český
Mezinárodní sociální a humanitární práceJazyk vyučovania: český
Molekulární a buněčná biologieJazyk vyučovania: český
Molekulární biofyzikaJazyk vyučovania: český
MuzikologieJazyk vyučovania: český
Náboženství se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaJazyk vyučovania: český
Nanomateriálová chemieJazyk vyučovania: český
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladJazyk vyučovania: český
Německá filologieJazyk vyučovania: český
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Nizozemská filologieJazyk vyučovania: český
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuJazyk vyučovania: český
Nizozemština pro hospodářskou praxiJazyk vyučovania: český
Obecná fyzika a matematická fyzikaJazyk vyučovania: český
Obecná lingvistika a teorie komunikaceJazyk vyučovania: český
Ochrana a tvorba životního prostředíJazyk vyučovania: český
Ochrana obyvatelstvaJazyk vyučovania: český
Optika a optoelektronikaJazyk vyučovania: český
OptometrieJazyk vyučovania: český
Počítačová fyzikaJazyk vyučovania: český
Politologie a evropská studiaJazyk vyučovania: český
Polská filologieJazyk vyučovania: český
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyJazyk vyučovania: český
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastJazyk vyučovania: český
Portugalská filologieJazyk vyučovania: český
Praktická nizozemská filologieJazyk vyučovania: český
Právo ve veřejné správěJazyk vyučovania: český
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Přístrojová fyzikaJazyk vyučovania: český
Přístrojová optikaJazyk vyučovania: český
Radiologický asistentJazyk vyučovania: český
RekreologieJazyk vyučovania: český
ReligionistikaJazyk vyučovania: český
Ruská filologieJazyk vyučovania: český
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyJazyk vyučovania: český
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastJazyk vyučovania: český
Školský managementJazyk vyučovania: český
Sociální a humanitární práceJazyk vyučovania: český
Sociální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Španělská filologieJazyk vyučovania: český
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaJazyk vyučovania: český
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaJazyk vyučovania: český
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaJazyk vyučovania: český
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaJazyk vyučovania: český
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika - andragogikaJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika - dramaterapieJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika - intervenceJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika - vychovatelstvíJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyJazyk vyučovania: český
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Systematická biologie a ekologieJazyk vyučovania: český
Tělesná výchova a sportJazyk vyučovania: český
Teologická studiaJazyk vyučovania: český
Teologické naukyJazyk vyučovania: český
Teologie a spiritualita zasvěceného životaJazyk vyučovania: český
Teorie a dějiny dramatických uměníJazyk vyučovania: český
Trenérství a sportJazyk vyučovania: český
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuJazyk vyučovania: český
Učitelství pro mateřské školyJazyk vyučovania: český
Ukrajinská filologieJazyk vyučovania: český
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastJazyk vyučovania: český
Uměnovědná studiaJazyk vyučovania: český
Všeobecná sestraJazyk vyučovania: český
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
VychovatelstvíJazyk vyučovania: český
Výpočetní technikaJazyk vyučovania: český
Vyšší justiční úředníkJazyk vyučovania: český
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníJazyk vyučovania: český
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníJazyk vyučovania: český
Zdravotná výchovaJazyk vyučovania: anglický
Chinese PhilologyJazyk vyučovania: anglický
Deutsche PhilologieJazyk vyučovania: anglický
English Language in EducationJazyk vyučovania: anglický
English PhilologyJazyk vyučovania: anglický
Humanities and Social StudiesJazyk vyučovania: anglický
Jewish and Israeli StudiesJazyk vyučovania: anglický
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationJazyk vyučovania: anglický
Mathematics in EducationJazyk vyučovania: anglický
Music Culture in EducationJazyk vyučovania: anglický
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher TrainingJazyk vyučovania: anglický
Special Needs Education - After-school EducationJazyk vyučovania: anglický
Special Needs Education - AndragogyJazyk vyučovania: anglický
Special Needs Education - Drama TherapyJazyk vyučovania: anglický
Special Needs Education - InterventionJazyk vyučovania: anglický

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PrávoJazyk vyučovania: český
PsychológiaJazyk vyučovania: český
Všeobecné lekárstvoJazyk vyučovania: český
Zubné lekárstvoJazyk vyučovania: český
Katolická teologieJazyk vyučovania: český
Křesťanská výchovaJazyk vyučovania: český
LogopedieJazyk vyučovania: český
Matematika a její aplikaceJazyk vyučovania: český
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyJazyk vyučovania: český
Učitelství hudební výchovy pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství pro 1. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školJazyk vyučovania: český
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Všeobecné lekárstvoJazyk vyučovania: anglický
DentistryJazyk vyučovania: anglický
Primary School Teacher Training in Special Needs EducationJazyk vyučovania: anglický
Speech and Language TherapyJazyk vyučovania: anglický

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Analytická chémiaJazyk vyučovania: český
ArcheológiaJazyk vyučovania: český
BiochémiaJazyk vyučovania: český
BotanikaJazyk vyučovania: český
FilozofiaJazyk vyučovania: český
FyzioterapiaJazyk vyučovania: český
HistóriaJazyk vyučovania: český
NanotechnológiaJazyk vyučovania: český
Počítačové aplikácieJazyk vyučovania: český
Počítačové systémyJazyk vyučovania: český
PolitológiaJazyk vyučovania: český
PsychológiaJazyk vyučovania: český
Regionálna geografiaJazyk vyučovania: český
SociológiaJazyk vyučovania: český
Telesná výchovaJazyk vyučovania: český
ZoológiaJazyk vyučovania: český
AndragogikaJazyk vyučovania: český
Anglická filologieJazyk vyučovania: český
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladJazyk vyučovania: český
Anorganická chemieJazyk vyučovania: český
Aplikace matematiky v ekonomiiJazyk vyučovania: český
Aplikovaná ekonomická studiaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná fyzikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná tělesná výchovaJazyk vyučovania: český
Aplikované pohybové aktivityJazyk vyučovania: český
Bioanorganická chemieJazyk vyučovania: český
BiochemistryJazyk vyučovania: český
BiofyzikaJazyk vyučovania: český
BioinformatikaJazyk vyučovania: český
Bioorganická chemieJazyk vyučovania: český
Bioorganická chemie a chemická biologieJazyk vyučovania: český
Biotechnologie a genové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Biotechnology and Genetic EngineeringJazyk vyučovania: český
Česká filologieJazyk vyučovania: český
Charitativní a sociální práceJazyk vyučovania: český
Chemie životního prostředíJazyk vyučovania: český
Čínská filologieJazyk vyučovania: český
Dějiny výtvarných uměníJazyk vyučovania: český
Digitální a přístrojová optikaJazyk vyučovania: český
Diskrétní matematikaJazyk vyučovania: český
Divadelní vědaJazyk vyučovania: český
Ekologie a ochrana životního prostředíJazyk vyučovania: český
Environmentální geologieJazyk vyučovania: český
Evropská studia a mezinárodní vztahyJazyk vyučovania: český
Evropská studia se zaměřením na evropské právoJazyk vyučovania: český
Experimentální biologieJazyk vyučovania: český
Filmová vědaJazyk vyučovania: český
Francouzská filologieJazyk vyučovania: český
Fyzikální chemieJazyk vyučovania: český
Fyziologie rostlinJazyk vyučovania: český
GeoinformatikaJazyk vyučovania: český
Historie - Starší dějinyJazyk vyučovania: český
HydrobiologieJazyk vyučovania: český
Italská filologieJazyk vyučovania: český
Japonská filologieJazyk vyučovania: český
Judaistika. Dějiny a kultura ŽidůJazyk vyučovania: český
KatechetikaJazyk vyučovania: český
Kombinace dvouoborových akreditovaných studijních oborůJazyk vyučovania: český
Komunikační studiaJazyk vyučovania: český
Kulturální studiaJazyk vyučovania: český
Kulturní antropologieJazyk vyučovania: český
Latinská filologieJazyk vyučovania: český
Management zdravotnictvíJazyk vyučovania: český
Matematické a počítačové modelováníJazyk vyučovania: český
Matematika a její aplikaceJazyk vyučovania: český
Materiálová chemieJazyk vyučovania: český
Mediální studiaJazyk vyučovania: český
Mezinárodní humanitární a sociální práceJazyk vyučovania: český
Mezinárodní rozvojová studiaJazyk vyučovania: český
Molekulární a buněčná biologieJazyk vyučovania: český
Molekulární biofyzikaJazyk vyučovania: český
Muzejní a galerijní pedagogikaJazyk vyučovania: český
MuzikologieJazyk vyučovania: český
Německá filologieJazyk vyučovania: český
Nizozemská filologieJazyk vyučovania: český
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykJazyk vyučovania: český
Obecná fyzika a matematická fyzikaJazyk vyučovania: český
Obecná lingvistikaJazyk vyučovania: český
Obecná lingvistika a teorie komunikaceJazyk vyučovania: český
Ochrana a tvorba krajinyJazyk vyučovania: český
Ochrana a tvorba životního prostředíJazyk vyučovania: český
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiJazyk vyučovania: český
Odborná ruština pro hospodářskou praxiJazyk vyučovania: český
Optika a optoelektronikaJazyk vyučovania: český
OptometrieJazyk vyučovania: český
Organická chemieJazyk vyučovania: český
Ošetřovatelská péče v interních oborechJazyk vyučovania: český
Pedagogika - vzdělávací politikaJazyk vyučovania: český
Politologie a evropská studiaJazyk vyučovania: český
Polská filologieJazyk vyučovania: český
Portugalská filologieJazyk vyučovania: český
Předškolní pedagogikaJazyk vyučovania: český
RekreologieJazyk vyučovania: český
Řízení volnočasových aktivitJazyk vyučovania: český
Ruská filologieJazyk vyučovania: český
Ruština pro překladateleJazyk vyučovania: český
Sociální pedagogikaJazyk vyučovania: český
Španělská filologieJazyk vyučovania: český
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaJazyk vyučovania: český
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika - dramaterapieJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika - poradenstvíJazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyJazyk vyučovania: český
Spirituální a křesťanská formace dospělýchJazyk vyučovania: český
Tělesná výchova a sportJazyk vyučovania: český
Teologická studiaJazyk vyučovania: český
Teologické naukyJazyk vyučovania: český
Teorie a dějiny dramatických uměníJazyk vyučovania: český
Trenérství a management sportuJazyk vyučovania: český
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství biologie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství chemie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství fyziky pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství geografie pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školJazyk vyučovania: český
Učitelství informatiky pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství matematiky pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství náboženství pro základní školyJazyk vyučovania: český
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyJazyk vyučovania: český
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyJazyk vyučovania: český
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyJazyk vyučovania: český
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školJazyk vyučovania: český
Ukrajinská filologieJazyk vyučovania: český
BiochémiaJazyk vyučovania: anglický
NanotechnológiaJazyk vyučovania: anglický
Adapted Physical ActivityJazyk vyučovania: anglický
Applied MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Biotechnology and Genetic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Deutsche PhilologieJazyk vyučovania: anglický
English PhilologyJazyk vyučovania: anglický
EurocultureJazyk vyučovania: anglický
European Studies and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
International and European LawJazyk vyučovania: anglický
International Development StudiesJazyk vyučovania: anglický
Jewish StudiesJazyk vyučovania: anglický
Leisure Time Activities Counselling and ManagementJazyk vyučovania: anglický
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental EducationJazyk vyučovania: anglický
Lower Secondary School Teacher Training in English LanguageJazyk vyučovania: anglický
Lower Secondary School Teacher Training in Health EducationJazyk vyučovania: anglický
Lower Secondary School Teacher Training in MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationJazyk vyučovania: anglický
Material ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Physical Activity and Active LivingJazyk vyučovania: anglický
Pre-primary EducationJazyk vyučovania: anglický
Special Needs CounsellingJazyk vyučovania: anglický
Special Needs Education - CounsellingJazyk vyučovania: anglický
Special Needs Education - Drama TherapyJazyk vyučovania: anglický
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music EducationJazyk vyučovania: anglický
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational EducationJazyk vyučovania: anglický
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual ArtsJazyk vyučovania: anglický

Doktorandské štúdiumviac »
Biochémia Jazyk vyučovania: český
Biológia Jazyk vyučovania: český
Chémia Jazyk vyučovania: český
Chirurgia Jazyk vyučovania: český
Filozofia Jazyk vyučovania: český
Fyzika Jazyk vyučovania: český
Geografia Jazyk vyučovania: český
Geológia Jazyk vyučovania: český
Matematika Jazyk vyučovania: český
Neurológia Jazyk vyučovania: český
Ošetrovateľstvo Jazyk vyučovania: český
Pedagogika Jazyk vyučovania: český
Pediatria Jazyk vyučovania: český
Počítačové systémy Jazyk vyučovania: český
Politológia Jazyk vyučovania: český
Psychiatria Jazyk vyučovania: český
Psychológia Jazyk vyučovania: český
Sociálne lekárstvo Jazyk vyučovania: český
Sociológia Jazyk vyučovania: český
Teológia Jazyk vyučovania: český
Zubné lekárstvo Jazyk vyučovania: český
Anatomie, histologie a embryologie Jazyk vyučovania: český
Andragogika Jazyk vyučovania: český
Aplikovaná matematika Jazyk vyučovania: český
Biochemistry Jazyk vyučovania: český
Ekologie a ochrana prostředí Jazyk vyučovania: český
Filologie Jazyk vyučovania: český
Fyziologie a patologická fyziologie Jazyk vyučovania: český
Geology Jazyk vyučovania: český
Gynekologie a porodnictví Jazyk vyučovania: český
Historické vědy Jazyk vyučovania: český
Humanitní studia Jazyk vyučovania: český
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Jazyk vyučovania: český
Kinantropologie Jazyk vyučovania: český
Lékařská biofyzika Jazyk vyučovania: český
Lékařská biologie Jazyk vyučovania: český
Lékařská chemie a biochemie Jazyk vyučovania: český
Lékařská chemie a klinická biochemie Jazyk vyučovania: český
Lékařská farmakologie Jazyk vyučovania: český
Lékařská genetika Jazyk vyučovania: český
Lékařská imunologie Jazyk vyučovania: český
Lékařská mikrobiologie Jazyk vyučovania: český
Mediální a komunikační studia Jazyk vyučovania: český
Neurovědy Jazyk vyučovania: český
Onkologie Jazyk vyučovania: český
Otorinolaryngologie Jazyk vyučovania: český
Patologická anatomie a soudní lékařství Jazyk vyučovania: český
Specializace v pedagogice Jazyk vyučovania: český
Speciálnaja pedagogika Jazyk vyučovania: český
Speciální pedagogika Jazyk vyučovania: český
Teologia Jazyk vyučovania: český
Teoretické právní vědy Jazyk vyučovania: český
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Jazyk vyučovania: český
Teorie a dějiny hudebního umění Jazyk vyučovania: český
Teorie a dějiny literatury Jazyk vyučovania: český
Teorie a dějiny výtvarných umění Jazyk vyučovania: český
Urologie Jazyk vyučovania: český
Vnitřní nemoci Jazyk vyučovania: český
Zobrazovací metody Jazyk vyučovania: český
Biológia Jazyk vyučovania: anglický
Chémia Jazyk vyučovania: anglický
Chirurgia Jazyk vyučovania: anglický
Filozofia Jazyk vyučovania: anglický
Fyzika Jazyk vyučovania: anglický
Geografia Jazyk vyučovania: anglický
Matematika Jazyk vyučovania: anglický
Neurológia Jazyk vyučovania: anglický
Pediatria Jazyk vyučovania: anglický
Politológia Jazyk vyučovania: anglický
Psychiatria Jazyk vyučovania: anglický
Psychológia Jazyk vyučovania: anglický
Sociológia Jazyk vyučovania: anglický
Vzdelávania Jazyk vyučovania: anglický
Anatomy, Histology and Embryology Jazyk vyučovania: anglický
Applied Mathematics Jazyk vyučovania: anglický
Computer Science Jazyk vyučovania: anglický
Ecology and Environmental Protection Jazyk vyučovania: anglický
Gynaecology and Obstetrics Jazyk vyučovania: anglický
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Jazyk vyučovania: anglický
Imaging Methods Jazyk vyučovania: anglický
Internal Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Kinanthropology Jazyk vyučovania: anglický
Medical Biology Jazyk vyučovania: anglický
Medical Biophysics Jazyk vyučovania: anglický
Medical Chemistry and Biochemistry Jazyk vyučovania: anglický
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry Jazyk vyučovania: anglický
Medical Genetics Jazyk vyučovania: anglický
Medical Immunology Jazyk vyučovania: anglický
Medical Microbiology Jazyk vyučovania: anglický
Medical Pharmacology Jazyk vyučovania: anglický
Neurosciences Jazyk vyučovania: anglický
Oncology Jazyk vyučovania: anglický
Otorhinolaryngology Jazyk vyučovania: anglický
Pathological Anatomy and Forensic Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Pediatrics Jazyk vyučovania: anglický
Physiology and Pathological Physiology Jazyk vyučovania: anglický
Special Education Jazyk vyučovania: anglický
Specialisation in Education Jazyk vyučovania: anglický
Stomatology Jazyk vyučovania: anglický
Theoretical Legal Science Jazyk vyučovania: anglický
Urology Jazyk vyučovania: anglický

Fakultyviac »
Cyrilometodějská teologická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Filozofická fakulta
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
WWW stránka vysokej školy: www.upol.cz

Mapa

Privacy Policy