Vysoké školy v Európe

štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Korçë, Albánsko

Universiteti "Fan S. Noli" Korçë

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
Administrim Biznesi në MarketingJazyk vyučovania: albánsky
Administrim Biznesi në TurizëmJazyk vyučovania: albánsky
Administrim dhe Politika SocialeJazyk vyučovania: albánsky
AgrobiznesJazyk vyučovania: albánsky
AgroushqimJazyk vyučovania: albánsky
Biologji - KimiJazyk vyučovania: albánsky
Cikël i ulët dhe AnglishtJazyk vyučovania: albánsky
Ciklin e UlëtJazyk vyučovania: albánsky
Ciklin ParashkollorJazyk vyučovania: albánsky
Filozofi SociologjiJazyk vyučovania: albánsky
Financë-KontabilitetJazyk vyučovania: albánsky
Gjuhé AnglezeJazyk vyučovania: albánsky
Gjuhë-LetërsiJazyk vyučovania: albánsky
Histori-GjeografiJazyk vyučovania: albánsky
Infermier - mamiJazyk vyučovania: albánsky
Infermier i përgjithshëmJazyk vyučovania: albánsky
MarketingJazyk vyučovania: albánsky
Matematiké - FizikéJazyk vyučovania: albánsky
Matematike - InformatikeJazyk vyučovania: albánsky
MenaxhimJazyk vyučovania: albánsky
Menaxhim ne BiznesiJazyk vyučovania: albánsky
Mësuesi e Arsimit Fillor Klasa I-VIJazyk vyučovania: albánsky
Mësuesi për Arsimin ParashkollorJazyk vyučovania: albánsky
Mjekësi e Bimëve dhe HortikulturëJazyk vyučovania: albánsky
Shqipe & FrëngeJazyk vyučovania: albánsky
Teknologji e Prodhimit BimorJazyk vyučovania: albánsky
Teknologji InformacioniJazyk vyučovania: albánsky
TurizëmJazyk vyučovania: albánsky

II. stupňa – magisterské
Štúdium
ADMINISTRIM BIZNESIJazyk vyučovania: albánsky
Administrim Biznesi në Turizëm dhe MikpritjeJazyk vyučovania: albánsky
Arsimin fillor (Klasa 1-6)Jazyk vyučovania: albánsky
Filozofi SocialeJazyk vyučovania: albánsky
Financë-KontabilitetJazyk vyučovania: albánsky
Gjuhé AnglezeJazyk vyučovania: albánsky
Gjuhë-LetërsiJazyk vyučovania: albánsky
Histori-GjeografiJazyk vyučovania: albánsky
Infermier i përgjithshëmJazyk vyučovania: albánsky
MarketingJazyk vyučovania: albánsky
Mësimdhënie per mësuesit e Biologji KimisëJazyk vyučovania: albánsky
Mësimdhënie për Mësuesit e Shkollave ProfesionaleJazyk vyučovania: albánsky
Mësuesi për arsimin e mesëm e shkenca sociale me profil minor edukim demokratik dhe komunitarJazyk vyučovania: albánsky
Mësuesi për Ciklin e UlëtJazyk vyučovania: albánsky
Teknologji InformacioniJazyk vyučovania: albánsky
TurizëmJazyk vyučovania: albánsky
Zhvillim i Integruar RuralJazyk vyučovania: albánsky

Doktorandské štúdiumviac »
Studime Doktoraturë Jazyk vyučovania: albánsky
Universiteti ndodhet në pjesën verilindore të qytetit, në Shëtitoren " Rilindasit ". Sot mjediset e universitetit përfshijnë katër ndërtesa ku zhvillon veprimtarinë trupi mësimor dhe administrata. Aty ndodhen dy konviktet e studenteve, fusha e sportit dhe gjithë mjediset e tjera ndihmëse për ta. Universiteti ka dhe departamentin e Infermierisë, që ndodhet pranë zonës spitalore të qytetit. Mësimi në Universitet zhvillohet në gjuhën shqipe. Aty mësohen disa gjuhë të huaja, si anglishtja, frëngjishtja, italishtja dhe gjermanishtja.
WWW stránka vysokej školy: www.unkorce.edu.al/

Mapa


Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy