Prezentácia vysokej školy
Varšava, Poľsko

Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie

Druh vysokej školy: iné vysoké školy
Status: neštátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Vzdelávanie mladých delikventovJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo zawodoweJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
Opieka nad osobami starszymi – gerontologiaJazyk vyučovania: poľský
Pedagog szkolny z terapią pedagogicznąJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika pracyJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika szkolna z socjoterapiąJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Foreign Business AdministrationJazyk vyučovania: anglický
Regionálne a miestne orgányJazyk vyučovania: poľský
Administrowanie bezpieczeństwem publicznymJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo informacjiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie ochroną zdrowiaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie oświatą i placówkami kulturyJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami ludzkimiJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Dietetyka klinicznaJazyk vyučovania: poľský
Dietetyka sportowa i odnowa biologicznaJazyk vyučovania: poľský
Poradnictwo żywienioweJazyk vyučovania: poľský
PsychodietetykaJazyk vyučovania: poľský
KosmetologiaJazyk vyučovania: poľský
Kosmetologia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
SPA & WellnessJazyk vyučovania: poľský
Wizaż i charakteryzacjaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie salonem kosmetycznymJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Vzdelávanie mladých delikventovJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo zawodoweJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
Opieka nad osobami starszymi – gerontologiaJazyk vyučovania: poľský
Pedagog szkolny z terapią pedagogicznąJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika pracyJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika szkolna z socjoterapiąJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Poradnictwo dietetyczneJazyk vyučovania: poľský
PsychodietetykaJazyk vyučovania: poľský
KosmetologiaJazyk vyučovania: poľský
Kosmetologia estetycznaJazyk vyučovania: poľský
Odnowa biologicznaJazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Školská legislatíva Jazyk vyučovania: poľský
Štátna správa Jazyk vyučovania: poľský
Doradztwo zawodowe Jazyk vyučovania: poľský
Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera Jazyk vyučovania: poľský
Fryzjerstwo i kosmetologia ogólna Jazyk vyučovania: poľský
Kwalifikacje pedagogiczne Jazyk vyučovania: poľský
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną Jazyk vyučovania: poľský
Prawo oświatowe i reforma edukacji Jazyk vyučovania: poľský
Psychodietetyka Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w systemie oświaty Jazyk vyučovania: poľský
WWW stránka vysokej školy: usmbm.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy