štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Katovice, Poľsko

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Druh vysokej školy: ekonomické
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Finance and Accounting for BusinessJazyk vyučovania: anglický
International BusinessJazyk vyučovania: anglický
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Analityka gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowiaJazyk vyučovania: poľský
Finanse menedżerskieJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka i zarządzanie publiczneJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka turystycznaJazyk vyučovania: poľský
Informatyka i ekonometriaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe stosunki gospodarczeJazyk vyučovania: poľský
Przedsiębiorczość i finanseJazyk vyučovania: poľský
Rachunkowość i podatkiJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
LogistykaJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
E-CommerceJazyk vyučovania: anglický
Finance and Accounting for International BusinessJazyk vyučovania: anglický
International BusinessJazyk vyučovania: anglický
Quantitative Asset and Risk ManagementJazyk vyučovania: anglický
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Analityka gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowiaJazyk vyučovania: poľský
Finanse menedżerskieJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka i zarządzanie publiczneJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka turystycznaJazyk vyučovania: poľský
Informatyka i ekonometriaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe stosunki gospodarczeJazyk vyučovania: poľský
Przedsiębiorczość i finanseJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »

Postgraduálne štúdiumviac »
WWW stránka vysokej školy: www.ue.katowice.pl

Mapa

Privacy Policy