štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Oxford, Velká Británie

Activate Learning

Druh vysokej školy: college
Status: štátne

Kontakt:

City of Oxford College
Oxford city centre campus, Oxpens Road Oxford OX1 1SA

Blackbird Leys campus, Cuddesdon Way, Oxford, OX4 6HN

Mimo mestské strediská
Activate LearningReading
WWW stránka vysokej školy: www.cityofoxford.ac.uk
Privacy Policy