štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Canterbury, Velká Británie

Canterbury College

Druh vysokej školy: college
Status: štátne

Prejdite na:

Kontakt:

New Dover Road Canterbury CT1 3AJ

WWW stránka vysokej školy: col.ac.uk
Privacy Policy