štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Pontefract, Velká Británie

Backstage Academy

Druh vysokej školy: iné vzdelávacie inštitúcie
Status: neštátne

Kontakt:

53 Lidgate Crescent Langthwaite Grange Ind Estate South Pontefract WF9 3NR

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Live Events ProductionJazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy: www.backstage-academy.co.uk
Privacy Policy