Prezentácia vysokej školy
Krakov (Kraków), Poľsko

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Druh vysokej školy: pedagogické
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MaliarstvoJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna politikaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Architektura informacjiJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo państwaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo zdrowotneJazyk vyučovania: poľský
DesignJazyk vyučovania: poľský
Digital DesignJazyk vyučovania: poľský
Dokumentacja i infobrokerstwoJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Ekonomia społecznaJazyk vyučovania: poľský
Etyka – mediacje i negocjacjeJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia hiszpańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia romańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia włoskaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
GrafikaJazyk vyučovania: poľský
KognitywistykaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja wizualnaJazyk vyučovania: poľský
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Sztuka i edukacjaJazyk vyučovania: poľský
Sztuka i mediaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w służbach społecznychJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
BioinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja techniczno-informatycznaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria bezpieczeństwaJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna politikaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoJazyk vyučovania: poľský
Art & designJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo państwaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja techniczno-informatycznaJazyk vyučovania: poľský
Ekonomia społecznaJazyk vyučovania: poľský
Etyka – mediacje i negocjacjeJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia hiszpańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia romańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia włoskaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
GrafikaJazyk vyučovania: poľský
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieJazyk vyučovania: poľský
Sztuka współczesnaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Filozofia Jazyk vyučovania: poľský
Fyzikálne vedy Jazyk vyučovania: poľský
História Jazyk vyučovania: poľský
Lingvistika Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika Jazyk vyučovania: poľský
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Jazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo Jazyk vyučovania: poľský
Nauki biologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o bezpieczeństwie Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o polityce i administracji Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk vyučovania: poľský
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Jazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémy Jazyk vyučovania: poľský
Zemepis Jazyk vyučovania: poľský
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych Jazyk vyučovania: poľský
Administracja samorządowa Jazyk vyučovania: poľský
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Jazyk vyučovania: poľský
BIBLIOTKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Z MODUŁEM NAUCZYCIELSKIM Jazyk vyučovania: poľský
Cracoviana – miasto i region w turystyce Jazyk vyučovania: poľský
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Jazyk vyučovania: poľský
Druk 3 D, grafika, poligrafia cyfrowa dla nauczycieli Jazyk vyučovania: poľský
Druk 3D i komputerowe wspomaganie prac projektowych Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja techniczna Jazyk vyučovania: poľský
Edytorstwo Jazyk vyučovania: poľský
Etyczno-prawna podmiotowość zwierząt Jazyk vyučovania: poľský
Geoinformacja w edukacji Jazyk vyučovania: poľský
Historia i wiedza o społeczeństwie Jazyk vyučovania: poľský
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego Jazyk vyučovania: poľský
Innowacyjny biznes społecznie odpowiedzialny Jazyk vyučovania: poľský
Kreatywne nowe media w służbach społecznych Jazyk vyučovania: poľský
Leadership w edukacji i biznesie Jazyk vyučovania: poľský
Logopedia Jazyk vyučovania: poľský
MARKETING I NOWOCZESNA PROMOCJA Jazyk vyučovania: poľský
Mechatronika Jazyk vyučovania: poľský
Mediacje i negocjacje Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie fizyki w szkole podstawowej Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie Języka Angielskiego Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Jazyk vyučovania: poľský
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu Jazyk vyučovania: poľský
Neurologopedia Jazyk vyučovania: poľský
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii Jazyk vyučovania: poľský
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Jazyk vyučovania: poľský
Organizacja i zarządzanie oświatą Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalna – surdopedagogika Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Jazyk vyučovania: poľský
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi Jazyk vyučovania: poľský
Prawo dla urzędników nieprawników Jazyk vyučovania: poľský
Prawo inwestycyjno-budowlane Jazyk vyučovania: poľský
Prawo medyczne z zasadami deontologii i bioetyki zawodów medycznych Jazyk vyučovania: poľský
Prawo w kierowaniu szkołą i placówką oświatową Jazyk vyučovania: poľský
Prawo wykonawcze Jazyk vyučovania: poľský
Profesjonalny coaching Jazyk vyučovania: poľský
Przedsiębiorczość Jazyk vyučovania: poľský
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Jazyk vyučovania: poľský
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych Jazyk vyučovania: poľský
Przyroda Jazyk vyučovania: poľský
Resocjalizacja i penitencjarystyka Jazyk vyučovania: poľský
Socjoterapia Jazyk vyučovania: poľský
Terapia pedagogiczna Jazyk vyučovania: poľský
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) Jazyk vyučovania: poľský
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust Jazyk vyučovania: poľský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Jazyk vyučovania: poľský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*dla pedagogów specjalnych) Jazyk vyučovania: poľský
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Jazyk vyučovania: poľský
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Sztuki
WWW stránka vysokej školy: www.up.krakow.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy