Częstochowa, Poľsko

Politechnika Częstochowska

Druh vysokej školy: technické
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
Angielski język biznesuJazyk vyučovania: poľský
Design i zarządzanie projektamiJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowość w biznesieJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w turystyce i sporcieJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Quality and Production ManagementJazyk vyučovania: anglický
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
ElektrotechnikaJazyk vyučovania: poľský
Energetický priemyselJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Stavebný priemyselJazyk vyučovania: poľský
Automatyka i robotykaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracyJazyk vyučovania: poľský
Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIMJazyk vyučovania: poľský
Elektromobilność i energia odnawialnaJazyk vyučovania: poľský
Elektronika i telekomunikacjaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka technicznaJazyk vyučovania: poľský
Inteligentne miastaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria materiałowaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Maszyny i systemy energetyczneJazyk vyučovania: poľský
Matematyka stosowana i technologie informatyczneJazyk vyučovania: poľský
Mechanika i budowa maszynJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
MetalurgiaJazyk vyučovania: poľský
Technologia szkła i ceramikiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie jakością i produkcjąJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie środowiskiemJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
LogistikaJazyk vyučovania: anglický
ManažmentJazyk vyučovania: anglický
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
ElektrotechnikaJazyk vyučovania: poľský
Energetický priemyselJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Stavebný priemyselJazyk vyučovania: poľský
Automatyka i robotykaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracyJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowość w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Fizyka technicznaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria materiałowaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Mechanika i budowa maszynJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
MetalurgiaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »

Postgraduálne štúdiumviac »

Fakultyviac »
WWW stránka vysokej školy: www.pcz.pl

Mapa

Privacy Policy