štát
vojvodstvo
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Katovice, Poľsko

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
GeológiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalnąJazyk vyučovania: poľský
Architektura informacjiJazyk vyučovania: poľský
ArteterapiaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
BiofizykaJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo filozoficzne i coachingJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo polityczne i publiczneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
Etnologia i antropologia kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia romańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia słowiańskaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Historia sztukiJazyk vyučovania: poľský
Indywidualne studia międzydziedzinoweJazyk vyučovania: poľský
Indywidualne studia nauczycielskieJazyk vyučovania: poľský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
KognitywistykaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja cyfrowaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja promocyjna i kryzysowaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Kultury mediówJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
MediteranistykaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe studia polskieJazyk vyučovania: poľský
Muzyka w multimediachJazyk vyučovania: poľský
Nauki o rodzinieJazyk vyučovania: poľský
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnejJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnejJazyk vyučovania: poľský
PrzedsiębiorczośćJazyk vyučovania: poľský
ReżyseriaJazyk vyučovania: poľský
Sztuka pisaniaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka historycznaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami ludzkimiJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Materials Science and EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Počítačové aplikácieJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Fizyka medycznaJazyk vyučovania: poľský
Geologia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria biomedycznaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria materiałowaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria zagrożeń środowiskowychJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
Mikro i nanotechnologiaJazyk vyučovania: poľský
Technologia chemicznaJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
TeológiaJazyk vyučovania: poľský
GrafikaJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografiaJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
BiotechnológiaJazyk vyučovania: anglický
Creative Management in New MediaJazyk vyučovania: anglický
InformaticsJazyk vyučovania: anglický
International Business Law and ArbitrationJazyk vyučovania: anglický
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Cestovný ruchJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
GeológiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Administrowanie środowiskiemJazyk vyučovania: poľský
Aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymiJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
BiofizykaJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo filozoficzne i coachingJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
Edukacja kulturalnaJazyk vyučovania: poľský
Etnologia i antropologia kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia romańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia słowiańskaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka medycznaJazyk vyučovania: poľský
Geologia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Indywidualne studia międzydziedzinoweJazyk vyučovania: poľský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria biomedycznaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria materiałowa po studiach inżynierskimJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria materiałowa po studiach licencjackichJazyk vyučovania: poľský
KognitywistykaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja promocyjna i kryzysowaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Kultury mediówJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe studia polskieJazyk vyučovania: poľský
Mikro i nanotechnologiaJazyk vyučovania: poľský
Nauki o rodzinieJazyk vyučovania: poľský
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnejJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapiąJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Polityki miejskie i doradztwo publiczneJazyk vyučovania: poľský
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnejJazyk vyučovania: poľský
PrzedsiębiorczośćJazyk vyučovania: poľský
ReżyseriaJazyk vyučovania: poľský
Środkowoeuropejskie studia historyczneJazyk vyučovania: poľský
Twórcze pisanie i marketing wydawniczyJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »

Postgraduálne štúdiumviac »

Fakultyviac »

WWW stránka vysokej školy: us.edu.pl

Mapa

YouTube

Privacy Policy