Rzeszów, Poľsko

Uniwersytet Rzeszowski

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
HospodárstvoJazyk vyučovania: anglický
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
AgrolesníctvoJazyk vyučovania: poľský
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Telesná výchovaJazyk vyučovania: poľský
Zdravie verejnostiJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
ElektroradiologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
InstrumentalistykaJazyk vyučovania: poľský
Jazz i muzyka estradowaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja międzykulturowaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
MuzeologiaJazyk vyučovania: poľský
Nauki o rodzinieJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Polonistyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
PołożnictwoJazyk vyučovania: poľský
Ratownictwo medyczneJazyk vyučovania: poľský
Sztuki wizualneJazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka historyczna i kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Architektura krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Informatyka i ekonometriaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria materiałowaJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiJazyk vyučovania: poľský
Systemy diagnostyczne w medycynieJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
FizjoterapiaJazyk vyučovania: poľský
GrafikaJazyk vyučovania: poľský
LekarskiJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
HospodárstvoJazyk vyučovania: anglický
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Telesná výchovaJazyk vyučovania: poľský
Zdravie verejnostiJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Architektura krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
FizjoterapiaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria materiałowaJazyk vyučovania: poľský
Jazz i muzyka estradowaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
MuzeologiaJazyk vyučovania: poľský
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
PołożnictwoJazyk vyučovania: poľský
Sztuki wizualneJazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka historyczna i kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »

Postgraduálne štúdiumviac »
WWW stránka vysokej školy: www.ur.edu.pl

Mapa

Privacy Policy