štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
druh vysokej školy - Rusko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Moskva, Rusko

Академия хорового искусства имени В.С. Попова

Druh vysokej školy: akadémia
Status: štátne

Kontakt:

125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 2
Тел. (495) 988-99-56
WWW stránka vysokej školy: www.axu.ru
Privacy Policy