štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
status vysokej školy  
Lorient, Francúzsko

Université de Bretagne-Sud groupe

Druh vysokej školy: univerzita
Status: štátne

Mimo mestské strediská
Université de Bretagne-SudPontivy
Université de Bretagne-SudVannes
Université de Bretagne-SudLorient
WWW stránka vysokej školy: www.univ-ubs.fr/
Privacy Policy