štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Santander, Španielsko

Universidad Europea del Atlántico

Druh vysokej školy: univerzita
Status: neštátne

Kontakt:

C/Isabel Torres 21 39011 Santander, España
Tel: (34) 942 244 244
WWW stránka vysokej školy: www.uneatlantico.es/
Privacy Policy