štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Córdoba, Španielsko

Universidad Loyola Andalucía

Druh vysokej školy: univerzita
Status: neštátne

Kontakt:

Campus Córdoba, Escritor Castilla Aguayo, 4, Córdoba, España
Tel. +34 957 222 100

I. stupňa bakalárske
Štúdium
Správa podnikuJazyk vyučovania: anglický
HospodárstvoJazyk vyučovania: španielsky
KriminológiaJazyk vyučovania: španielsky
PsychológiaJazyk vyučovania: španielsky
Sociálna prácaJazyk vyučovania: španielsky
Administración y Dirección de EmpresasJazyk vyučovania: španielsky
Ciencias PolíticasJazyk vyučovania: španielsky
ComunicaciónJazyk vyučovania: španielsky
DerechoJazyk vyučovania: španielsky
Educación InfantilJazyk vyučovania: španielsky
Educación PrimariaJazyk vyučovania: španielsky
Ingeniería de Organización IndustrialJazyk vyučovania: španielsky
Ingeniería ElectromecánicaJazyk vyučovania: španielsky
Relaciones InternacionalesJazyk vyučovania: španielsky

II. stupňa – magisterské
Štúdium
Leadership DevelopmentJazyk vyučovania: anglický
AbogacíaJazyk vyučovania: španielsky
Asesoría Jurídica de EmpresasJazyk vyučovania: španielsky
Auditoría y FinanzasJazyk vyučovania: španielsky
Creación y Gestión de Contenidos DigitalesJazyk vyučovania: španielsky
Dirección de MarketingJazyk vyučovania: španielsky
Dirección de Personas y Gestión del TalentoJazyk vyučovania: španielsky
Dirección FinancieraJazyk vyučovania: španielsky
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de IdiomasJazyk vyučovania: španielsky
Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y EmpresarialesJazyk vyučovania: španielsky
Métodos de Investigación en Ciencias Sociales y PolíticasJazyk vyučovania: španielsky
Responsabilidad Social EmpresarialJazyk vyučovania: španielsky
Tributación y Asesoría FiscalJazyk vyučovania: španielsky

Doktorandské štúdiumviac »
Ciencia de los Datos Jazyk vyučovania: španielsky

MBAviac »
Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) Jazyk vyučovania: španielsky

Fakultyviac »
Escuela de Doctorado (Sede de Córdoba)
Escuela de Postgrado (Loyola Leadership School) (Sede de Córdoba)
Escuela de Postgrado (Loyola Leadership School) (Sede de Sevilla)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Córdoba)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Sevilla)
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Córdoba)
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Sevilla)
WWW stránka vysokej školy: www.uloyola.es/
Privacy Policy