štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
kvalifikácie - Portugalsko
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Chaves, Portugalsko

Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado

Druh vysokej školy: outras instituições de ensino politécnico
Status: neštátne

Kontakt:

Quinta dos Montalvões - Outeiro Seco
5400-673 Chaves
Tel: 276 301 690

I. stupňa bakalárske
Štúdium
Gestão TurísticaJazyk vyučovania: portugalský
WWW stránka vysokej školy: www.esechaves.pt
Privacy Policy