štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Birmingham, Velká Británie

Access Creative College

Druh vysokej školy: college
Status: štátne

Kontakt:

50 Hoxton St, Shoreditch, London N1 6LP, UK

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Music BusinessJazyk vyučovania: anglický
Popular Music PerformanceJazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy: www.accesscreative.ac.uk/
Privacy Policy