štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Leeds, Velká Británie

BPP University

Druh vysokej školy: univerzita
Status: neštátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
PrávoJazyk vyučovania: anglickýŠtúdium online

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Legal Practice (Solicitors)Jazyk vyučovania: anglický

Mimo mestské strediská
BPP UniversityManchester
BPP UniversityBirmingham
BPP UniversityLondýn
BPP UniversityAbingdon
BPP UniversityCambridge
BPP UniversityLiverpool
BPP UniversityBristol
BPP UniversityDoncaster
WWW stránka vysokej školy: www.bpp.com

Mapa

Privacy Policy