štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
York, Velká Británie

Northern College of Acupuncture

Druh vysokej školy: college

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
AcupunctureJazyk vyučovania: anglický
Acupuncture WeekendJazyk vyučovania: anglický

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
AcupunctureJazyk vyučovania: anglický
Nutrition Science and PracticeJazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy: chinese-medicine.co.uk
Privacy Policy