Aberdeen, Velká Británie

University of Aberdeen

Druh vysokej školy: univerzita
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
ArcheológiaJazyk vyučovania: anglický
BiochémiaJazyk vyučovania: anglický
BiológiaJazyk vyučovania: anglický
ChémiaJazyk vyučovania: anglický
EkológiaJazyk vyučovania: anglický
FarmakológiaJazyk vyučovania: anglický
FyzikaJazyk vyučovania: anglický
Fyzikálne vedyJazyk vyučovania: anglický
GenetikaJazyk vyučovania: anglický
GeografiaJazyk vyučovania: anglický
ImunológiaJazyk vyučovania: anglický
Inžinierske staviteľstvoJazyk vyučovania: anglický
MatematikaJazyk vyučovania: anglický
MikrobiológiaJazyk vyučovania: anglický
PrávoJazyk vyučovania: anglický
PsychológiaJazyk vyučovania: anglický
StrojárstvoJazyk vyučovania: anglický
StrojárstvoJazyk vyučovania: anglický
Veda o životnom prostredíJazyk vyučovania: anglický
VzdelávaniaJazyk vyučovania: anglický
ZoológiaJazyk vyučovania: anglický
Animal BehaviourJazyk vyučovania: anglický
Applied MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Arts EducationJazyk vyučovania: anglický
Bachelor of DivinityJazyk vyučovania: anglický
Bachelor of MusicJazyk vyučovania: anglický
Bachelor of TheologyJazyk vyučovania: anglický
Behavioural BiologyJazyk vyučovania: anglický
Behavioural StudiesJazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Anatomy)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Developmental Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Molecular Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Pharmacology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Physiology)Jazyk vyučovania: anglický
Biotechnology (Applied Molecular Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Business Management and Information SystemsJazyk vyučovania: anglický
Chemical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil and Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil and Structural EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Computing ScienceJazyk vyučovania: anglický
Computing Science and PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Computing Science with MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Conservation BiologyJazyk vyučovania: anglický
Electrical and Electronic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
English Law and European Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Environmental and Forest ManagementJazyk vyučovania: anglický
Environmental ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Exercise and Health SciencesJazyk vyučovania: anglický
Genetics (Immunology)Jazyk vyučovania: anglický
Geography and GeoscienceJazyk vyučovania: anglický
Geology and Petroleum GeologyJazyk vyučovania: anglický
Geology and PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Human Embryology and Developmental BiologyJazyk vyučovania: anglický
Immunology and PharmacologyJazyk vyučovania: anglický
Law with English LawJazyk vyučovania: anglický
Law with European Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Law with French LawJazyk vyučovania: anglický
Law with German LawJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in AccountancyJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in Business ManagementJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in French LanguageJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in Gaelic LanguageJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in German LanguageJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in MusicJazyk vyučovania: anglický
Law with Options in Spanish LanguageJazyk vyučovania: anglický
Law with Spanish LawJazyk vyučovania: anglický
Marine BiologyJazyk vyučovania: anglický
Mathematics and PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Mathematics with GaelicJazyk vyučovania: anglický
Mechanical and Electrical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mechanical Engineering with Oil and Gas StudiesJazyk vyučovania: anglický
Molecular BiologyJazyk vyučovania: anglický
Music and CommunitiesJazyk vyučovania: anglický
Neuroscience with PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Petroleum EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Physics with GeologyJazyk vyučovania: anglický
Physics with PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
PhysiologyJazyk vyučovania: anglický
Plant and Soil ScienceJazyk vyučovania: anglický
Psychology with FrenchJazyk vyučovania: anglický
Psychology with GermanJazyk vyučovania: anglický
Sport and Exercise ScienceJazyk vyučovania: anglický

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
AntropológiaJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: anglický
BiochémiaJazyk vyučovania: anglický
ChémiaJazyk vyučovania: anglický
Dejiny umeniaJazyk vyučovania: anglický
EkonómiaJazyk vyučovania: anglický
FarmakológiaJazyk vyučovania: anglický
GenetikaJazyk vyučovania: anglický
GeografiaJazyk vyučovania: anglický
GeológiaJazyk vyučovania: anglický
HistóriaJazyk vyučovania: anglický
ImunológiaJazyk vyučovania: anglický
Inžinierske staviteľstvoJazyk vyučovania: anglický
LekárstvoJazyk vyučovania: anglický
MatematikaJazyk vyučovania: anglický
MikrobiológiaJazyk vyučovania: anglický
Počítačové vedyJazyk vyučovania: anglický
PsychológiaJazyk vyučovania: anglický
SociológiaJazyk vyučovania: anglický
Správa spoločnostiJazyk vyučovania: anglický
StrojárstvoJazyk vyučovania: anglický
StrojárstvoJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and Business ManagementJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and GermanJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and ArchaeologyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and EnglishJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Film / Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and GaelicJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and GermanJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Applied MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Archaeology and Celtic and Anglo-Saxon StudiesJazyk vyučovania: anglický
Archaeology and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Archaeology and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
Behavioural StudiesJazyk vyučovania: anglický
Behavioural Studies and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Biological SciencesJazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Anatomy)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Developmental Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Molecular Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Pharmacology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Physiology)Jazyk vyučovania: anglický
Biotechnology (Applied Molecular Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Business Management / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Business Management and EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and EnglishJazyk vyučovania: anglický
Business Management and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Business Management and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Business Management and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Business Management and GermanJazyk vyučovania: anglický
Business Management and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Information SystemsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Business Management and MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Real EstateJazyk vyučovania: anglický
Business Management and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon StudiesJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and EnglishJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and Film / Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and GermanJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo-Saxon Studies, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Chemical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil and Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil and Structural EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil Engineering with Subsea TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Computing and Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
Computing ScienceJazyk vyučovania: anglický
Economics / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Economics and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Economics and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Economics and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Economics and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Economics and GermanJazyk vyučovania: anglický
Economics and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Economics and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Economics and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Economics and MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Economics and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Economics and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Economics and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Economics and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Electrical and Electronic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Electrical and Electronic Engineering with Renewable EnergyJazyk vyučovania: anglický
Electronic and Software EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Engineering (Electronic and Software)Jazyk vyučovania: anglický
EnglishJazyk vyučovania: anglický
English / Language and LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
English / Theology and Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
English and Film / Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
English and FrenchJazyk vyučovania: anglický
English and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
English and GermanJazyk vyučovania: anglický
English and HistoryJazyk vyučovania: anglický
English and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
English and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
English and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
English and Scottish LiteratureJazyk vyučovania: anglický
English and SociologyJazyk vyučovania: anglický
English and Spanish / Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
English with Creative WritingJazyk vyučovania: anglický
English with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
Environmental ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / FrenchJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / GermanJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / HistoryJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / History of ArtJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / SociologyJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Finance / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Finance and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Finance and GermanJazyk vyučovania: anglický
Finance and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Finance and Real EstateJazyk vyučovania: anglický
French and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
French and GeographyJazyk vyučovania: anglický
French and GermanJazyk vyučovania: anglický
French and HistoryJazyk vyučovania: anglický
French and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
French and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
French and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
French and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
French and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
French and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
French and SociologyJazyk vyučovania: anglický
French StudiesJazyk vyučovania: anglický
French with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
French, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and GermanJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Genetics (Immunology)Jazyk vyučovania: anglický
Geography and GermanJazyk vyučovania: anglický
Geography and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Geography and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Geography, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
German and HistoryJazyk vyučovania: anglický
German and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
German and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
German and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
German and MathematicsJazyk vyučovania: anglický
German and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
German and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
German and SociologyJazyk vyučovania: anglický
German StudiesJazyk vyučovania: anglický
German with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
German with Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
History and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
History and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
History and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
History and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
History and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
History and SociologyJazyk vyučovania: anglický
History and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
History of Art and Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
History of Art and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
History with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
History, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Human Embryology and Developmental BiologyJazyk vyučovania: anglický
Immunology and PharmacologyJazyk vyučovania: anglický
International Relations / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Relations and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
International Relations and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Relations and SociologyJazyk vyučovania: anglický
International Relations and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Language and LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Language and Linguistics / PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Language and Linguistics / SociologyJazyk vyučovania: anglický
Language and Linguistics / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Mathematics / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Mathematics and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Mathematics with GaelicJazyk vyučovania: anglický
Mechanical and Electrical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mechanical Engineering with Business ManagementJazyk vyučovania: anglický
Mechanical Engineering with Subsea TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Mental PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Molecular BiologyJazyk vyučovania: anglický
Natural PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Neuroscience with PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Petroleum EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
PhysiologyJazyk vyučovania: anglický
Politics and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Politics and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Politics and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Politics, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Psychology and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Psychology with Counselling SkillsJazyk vyučovania: anglický
Psychology with FrenchJazyk vyučovania: anglický
Psychology with GaelicJazyk vyučovania: anglický
Psychology with GermanJazyk vyučovania: anglický
Real EstateJazyk vyučovania: anglický
Scottish StudiesJazyk vyučovania: anglický
Sociology / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Sociology and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Spanish and Latin American Studies and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Spanish and Latin American Studies with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
Sports and Exercise ScienceJazyk vyučovania: anglický
Theology and Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Analytická chémiaJazyk vyučovania: anglický
AntropológiaJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: anglický
BiochémiaJazyk vyučovania: anglický
ChémiaJazyk vyučovania: anglický
Dejiny umeniaJazyk vyučovania: anglický
EkonómiaJazyk vyučovania: anglický
Energetické právoJazyk vyučovania: anglický
FarmakológiaJazyk vyučovania: anglický
FilozofiaJazyk vyučovania: anglický
FinancieJazyk vyučovania: anglický
GenetikaJazyk vyučovania: anglický
GeofyzikaJazyk vyučovania: anglický
GeografiaJazyk vyučovania: anglický
GeológiaJazyk vyučovania: anglický
HistóriaJazyk vyučovania: anglický
ImunológiaJazyk vyučovania: anglický
Informačná technológiaJazyk vyučovania: anglický
Inžinierske staviteľstvoJazyk vyučovania: anglický
Klinická psychológiaJazyk vyučovania: anglický
Ľudské právaJazyk vyučovania: anglický
MatematikaJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné obchodné právoJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné právoJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné verejné právoJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: anglický
MikrobiológiaJazyk vyučovania: anglický
Moderné dejinyJazyk vyučovania: anglický
Muzeálne štúdiáJazyk vyučovania: anglický
ObchodJazyk vyučovania: anglický
Počítačové vedyJazyk vyučovania: anglický
Prvostupňové vzdelávanieJazyk vyučovania: anglický
PsychológiaJazyk vyučovania: anglický
SociológiaJazyk vyučovania: anglický
Správa spoločnostiJazyk vyučovania: anglický
StrojárstvoJazyk vyučovania: anglický
StrojárstvoJazyk vyučovania: anglický
Umelá inteligenciaJazyk vyučovania: anglický
Veda o pôdeJazyk vyučovania: anglický
Veda o životnom prostredíJazyk vyučovania: anglický
Zdravie verejnostiJazyk vyučovania: anglický
AccountancyJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and Business ManagementJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and GermanJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Accountancy and Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Accounting and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Advanced Chemical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Advanced Mechanical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Advanced Structural EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and ArchaeologyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and EnglishJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Film / Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and GermanJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Anthropology and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Applied Marine and Fisheries EcologyJazyk vyučovania: anglický
Applied MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Archaeology and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Archaeology and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
Archaeology, Celtic and Anglo Saxon StudiesJazyk vyučovania: anglický
Art and BusinessJazyk vyučovania: anglický
Autism and LearningJazyk vyučovania: anglický
Behavioural StudiesJazyk vyučovania: anglický
Behavioural Studies and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Biological SciencesJazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Anatomy)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Developmental Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Molecular Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Pharmacology)Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Science (Physiology)Jazyk vyučovania: anglický
Biotechnology (Applied Molecular Biology)Jazyk vyučovania: anglický
Biotechnology, Bioinformatics and Bio-BusinessJazyk vyučovania: anglický
Business Law and Sustainable Development with DissertationJazyk vyučovania: anglický
Business Management / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Business Management and EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and EnglishJazyk vyučovania: anglický
Business Management and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Business Management and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Business Management and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Business Management and GermanJazyk vyučovania: anglický
Business Management and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Information SystemsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Business Management and MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Business Management and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Business Management and Real EstateJazyk vyučovania: anglický
Business Management and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon StudiesJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / EnglishJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / Film / Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / FrenchJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / GaelicJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / GermanJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / HistoryJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / History of ArtJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / SociologyJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies / Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Celtic and Anglo Saxon Studies, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Chemical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil and Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil and Structural EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil Engineering with Subsea TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Clinical EducationJazyk vyučovania: anglický
Clinical PharmacologyJazyk vyučovania: anglický
CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Comparative European SocietiesJazyk vyučovania: anglický
Computing and Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
Computing ScienceJazyk vyučovania: anglický
Creative WritingJazyk vyučovania: anglický
Criminal JusticeJazyk vyučovania: anglický
Criminal Justice and Human RightsJazyk vyučovania: anglický
Cultural and Creative CommunicationJazyk vyučovania: anglický
DecommissioningJazyk vyučovania: anglický
DivinityJazyk vyučovania: anglický
Drug DiscoveryJazyk vyučovania: anglický
Drug Discovery and DevelopmentJazyk vyučovania: anglický
Ecology and ConservationJazyk vyučovania: anglický
Economics / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Economics and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Economics and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Economics and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Economics and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Economics and GermanJazyk vyučovania: anglický
Economics and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Economics and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Economics and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
Economics and MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Economics and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Economics and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Economics and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Economics and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Electrical and Electronic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Electrical and Electronic Engineering with Renewable EnergyJazyk vyučovania: anglický
Electronic and Software EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Energy and Environmental LawJazyk vyučovania: anglický
Energy and Environmental Law with DissertationJazyk vyučovania: anglický
Energy Law with DissertationJazyk vyučovania: anglický
Energy Politics and LawJazyk vyučovania: anglický
EnglishJazyk vyučovania: anglický
English / Language and LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
English / Theology and Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
English and Film / Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
English and FrenchJazyk vyučovania: anglický
English and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
English and GermanJazyk vyučovania: anglický
English and HistoryJazyk vyučovania: anglický
English and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
English and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
English and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
English and Scottish LiteratureJazyk vyučovania: anglický
English and SociologyJazyk vyučovania: anglický
English and Spanish / Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
English Literary StudiesJazyk vyučovania: anglický
English with Creative WritingJazyk vyučovania: anglický
English with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
Environmental and Ecological SciencesJazyk vyučovania: anglický
Environmental and Forest ManagementJazyk vyučovania: anglický
Environmental ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Environmental ManagementJazyk vyučovania: anglický
Environmental Partnership ManagementJazyk vyučovania: anglický
Environmental Pollution and RemediationJazyk vyučovania: anglický
Ethnology and FolkloreJazyk vyučovania: anglický
Exercise and Health SciencesJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual CultureJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / FrenchJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / GermanJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / HistoryJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / History of ArtJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / SociologyJazyk vyučovania: anglický
Film and Visual Culture / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Finance / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Finance and FrenchJazyk vyučovania: anglický
Finance and GermanJazyk vyučovania: anglický
Finance and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Finance and Investment ManagementJazyk vyučovania: anglický
Finance and Real EstateJazyk vyučovania: anglický
Financial EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Financial MathematicsJazyk vyučovania: anglický
French and Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
French and GeographyJazyk vyučovania: anglický
French and GermanJazyk vyučovania: anglický
French and HistoryJazyk vyučovania: anglický
French and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
French and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
French and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
French and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
French and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
French and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
French and SociologyJazyk vyučovania: anglický
French StudiesJazyk vyučovania: anglický
French with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
French, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Gaelic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and GeographyJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and GermanJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and HistoryJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Gaelic Studies, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
General LawJazyk vyučovania: anglický
General studiesJazyk vyučovania: anglický
Genetics (Immunology)Jazyk vyučovania: anglický
Geographical Information SystemsJazyk vyučovania: anglický
Geography and GermanJazyk vyučovania: anglický
Geography and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Geography and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Geography, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
German and HistoryJazyk vyučovania: anglický
German and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
German and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
German and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
German and MathematicsJazyk vyučovania: anglický
German and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
German and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
German and SociologyJazyk vyučovania: anglický
German StudiesJazyk vyučovania: anglický
German with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
German, Spanish and Latin Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Global Conflict and Peace ProcessesJazyk vyučovania: anglický
Global Health and ManagementJazyk vyučovania: anglický
GlobalizationJazyk vyučovania: anglický
Health PsychologyJazyk vyučovania: anglický
History and History of ArtJazyk vyučovania: anglický
History and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
History and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
History and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
History and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
History and SociologyJazyk vyučovania: anglický
History and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
History of Art and Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
History of Art and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
History with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
History, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Human Embryology and Developmental BiologyJazyk vyučovania: anglický
Human NutritionJazyk vyučovania: anglický
Human Rights and Criminal JusticeJazyk vyučovania: anglický
Immunology and PharmacologyJazyk vyučovania: anglický
Integrated Petroleum GeoscienceJazyk vyučovania: anglický
Intellectual Property LawJazyk vyučovania: anglický
International BusinessJazyk vyučovania: anglický
International Business and FinanceJazyk vyučovania: anglický
International Business ManagementJazyk vyučovania: anglický
International Business with FrenchJazyk vyučovania: anglický
International Business with GaelicJazyk vyučovania: anglický
International Business with GermanJazyk vyučovania: anglický
International Business with MandarinJazyk vyučovania: anglický
International Business with SpanishJazyk vyučovania: anglický
International Commercial LawJazyk vyučovania: anglický
International Commercial Law with DissertationJazyk vyučovania: anglický
International Law and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
International Law and Strategic StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Political EconomyJazyk vyučovania: anglický
International Relations / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Relations and International LawJazyk vyučovania: anglický
International Relations and Language / LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
International Relations and Legal StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Relations and SociologyJazyk vyučovania: anglický
International Relations and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Trade Law and Treaty NegotiationJazyk vyučovania: anglický
Language and LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Language and Linguistics / PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Language and Linguistics / SociologyJazyk vyučovania: anglický
Language and Linguistics / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Law and Economics of Oil and GasJazyk vyučovania: anglický
Leadership, Corporate Responsibility and SustainabilityJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Legal Studies, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Marine ConservationJazyk vyučovania: anglický
Marketing ManagementJazyk vyučovania: anglický
Mathematics / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Mathematics and PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Mathematics with GaelicJazyk vyučovania: anglický
Mechanical and Electrical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mechanical Engineering with Business ManagementJazyk vyučovania: anglický
Mechanical Engineering with Subsea TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Medical ImagingJazyk vyučovania: anglický
Medical PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Medieval and Early Modern StudiesJazyk vyučovania: anglický
Middle East and North AfricaJazyk vyučovania: anglický
Ministry StudiesJazyk vyučovania: anglický
Molecular BiologyJazyk vyučovania: anglický
Molecular MedicineJazyk vyučovania: anglický
MusicJazyk vyučovania: anglický
Natural PhilosophyJazyk vyučovania: anglický
Neuroscience with PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Offshore EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas Enterprise ManagementJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas InnovationJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas LawJazyk vyučovania: anglický
Oil and Gas Law with DissertationJazyk vyučovania: anglický
OsteoarchaeologyJazyk vyučovania: anglický
People and EnvironmentJazyk vyučovania: anglický
Person-Centred CounsellingJazyk vyučovania: anglický
Petroleum Data ManagementJazyk vyučovania: anglický
Petroleum EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Petroleum, Energy Economics and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Petrophysics and Formation EvaluationJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and PsychologyJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Philosophy and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Philosophy, Politics and EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Physician Associate StudiesJazyk vyučovania: anglický
PhysiologyJazyk vyučovania: anglický
Policy EvaluationJazyk vyučovania: anglický
PoliticalJazyk vyučovania: anglický
Politics and International RelationsJazyk vyučovania: anglický
Politics and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Politics and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Politics, Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Post-Conflict Justice and Peace BuildingJazyk vyučovania: anglický
Private International LawJazyk vyučovania: anglický
Process SafetyJazyk vyučovania: anglický
Psychological StudiesJazyk vyučovania: anglický
Psychology and SociologyJazyk vyučovania: anglický
Psychology with Counselling SkillsJazyk vyučovania: anglický
Psychology with FrenchJazyk vyučovania: anglický
Psychology with GaelicJazyk vyučovania: anglický
Psychology with GermanJazyk vyučovania: anglický
Real EstateJazyk vyučovania: anglický
Religion and SocietyJazyk vyučovania: anglický
Renewable Energy EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Reproductive and Developmental BiologyJazyk vyučovania: anglický
Reservoir EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Rural Surveying and Rural Property ManagementJazyk vyučovania: anglický
Safety and Reliability EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Safety and Reliability Engineering for Oil and GasJazyk vyučovania: anglický
Scandinavian Studies (Viking and Medieval Studies)Jazyk vyučovania: anglický
Scottish StudiesJazyk vyučovania: anglický
Sex, Gender and ViolenceJazyk vyučovania: anglický
Social and EducationalJazyk vyučovania: anglický
Social AnthropologyJazyk vyučovania: anglický
Social ResearchJazyk vyučovania: anglický
Sociology / Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Sociology and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Sonic ArtsJazyk vyučovania: anglický
Spanish and Latin American StudiesJazyk vyučovania: anglický
Spanish and Latin American Studies and Theology / Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Spanish and Latin American Studies with Music StudiesJazyk vyučovania: anglický
Sports and Exercise ScienceJazyk vyučovania: anglický
Strategic StudiesJazyk vyučovania: anglický
Strategic Studies and Energy SecurityJazyk vyučovania: anglický
Strategic Studies and International LawJazyk vyučovania: anglický
Strategic Studies and ManagementJazyk vyučovania: anglický
Subsea EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Teaching English to Speakers of other LanguagesJazyk vyučovania: anglický
Theology and Religious StudiesJazyk vyučovania: anglický
Translation StudiesJazyk vyučovania: anglický
Vocal MusicJazyk vyučovania: anglický

Doktorandské štúdiumviac »
Antropológia Jazyk vyučovania: anglický
Archeológia Jazyk vyučovania: anglický
Chémia Jazyk vyučovania: anglický
Dejiny umenia Jazyk vyučovania: anglický
Duševné zdravie Jazyk vyučovania: anglický
Ekonómia Jazyk vyučovania: anglický
Epidemiológia Jazyk vyučovania: anglický
Farmakológia Jazyk vyučovania: anglický
Filozofia Jazyk vyučovania: anglický
Financie Jazyk vyučovania: anglický
Fyzika Jazyk vyučovania: anglický
História Jazyk vyučovania: anglický
Imunológia Jazyk vyučovania: anglický
Manažment Jazyk vyučovania: anglický
Mikrobiológia Jazyk vyučovania: anglický
Ošetrovateľstvo Jazyk vyučovania: anglický
Právo Jazyk vyučovania: anglický
Psychológia Jazyk vyučovania: anglický
Sociológia Jazyk vyučovania: anglický
Strojárstvo Jazyk vyučovania: anglický
Veda o životnom prostredí Jazyk vyučovania: anglický
Vzdelávania Jazyk vyučovania: anglický
Zdravie verejnosti Jazyk vyučovania: anglický
Zoológia Jazyk vyučovania: anglický
Accountancy Jazyk vyučovania: anglický
Biological Sciences Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Physics and Bioengineering Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Sciences Jazyk vyučovania: anglický
Cancer Medicine Jazyk vyučovania: anglický
Celtic Studies Jazyk vyučovania: anglický
Child Health Jazyk vyučovania: anglický
Developmental Biology Jazyk vyučovania: anglický
Divinity and Religious Studies Jazyk vyučovania: anglický
English Jazyk vyučovania: anglický
Environmental and Occupational Medicine Jazyk vyučovania: anglický
French Studies Jazyk vyučovania: anglický
General Practice and Primary Care Jazyk vyučovania: anglický
Geography and Environment Jazyk vyučovania: anglický
Geology and Petroleum Geology Jazyk vyučovania: anglický
German Studies Jazyk vyučovania: anglický
Health Economics Jazyk vyučovania: anglický
Hispanic Studies Jazyk vyučovania: anglický
Imaging Jazyk vyučovania: anglický
Irish and Scottish Studies Jazyk vyučovania: anglický
Land Economy Jazyk vyučovania: anglický
Marine Biology Jazyk vyučovania: anglický
Molecular and Cell Biology Jazyk vyučovania: anglický
Music Jazyk vyučovania: anglický
Nutrition and Health Jazyk vyučovania: anglický
Obstetrics and Gynaecology Jazyk vyučovania: anglický
Ophthalmology Jazyk vyučovania: anglický
Pastoral Studies Jazyk vyučovania: anglický
Pathology Jazyk vyučovania: anglický
Patient Safety Jazyk vyučovania: anglický
Physiology Jazyk vyučovania: anglický
Plant Science Jazyk vyučovania: anglický
Politics and International Relations Jazyk vyučovania: anglický
Radiology Jazyk vyučovania: anglický
Spatial Planning and Rural Surveying Jazyk vyučovania: anglický
Surgery and Orthopaedics Jazyk vyučovania: anglický
Translational Medicine Jazyk vyučovania: anglický

MBAviac »
Správa podniku Jazyk vyučovania: anglický
Energy Management Jazyk vyučovania: anglický

Postgraduálne štúdiumviac »
Founded in 1495 by William Elphinstone, Bishop of Aberdeen and Chancellor of Scotland, the University of Aberdeen is Scotland's third oldest and the UK's fifth oldest university.

William Elphinstone established King's College to train doctors, teachers and clergy for the communities of northern Scotland, and lawyers and administrators to serve the Scottish Crown. Much of the King's College still remains today, as do the traditions which the Bishop began.

King's College opened with 36 staff and students, and embraced all the known branches of learning: arts, theology, canon and civil law. In 1497 it was first in the English-speaking world to create a chair of medicine. Elphinstone's college looked outward to Europe and beyond, taking the great European universities of Paris and Bologna as its model.

Uniting the Rivals

In 1593, a second, Post-Reformation University, was founded in the heart of the New Town of Aberdeen by George Keith, fourth Earl Marischal. King's College and Marischal College were united to form the modern University of Aberdeen in 1860. At first, arts and divinity were taught at King's and law and medicine at Marischal. A separate science faculty - also at Marischal - was established in 1892. All faculties were opened to women in 1892, and in 1894 the first 20 matriculated female students began their studies. Four women graduated in arts in 1898, and by the following year, women made up a quarter of the faculty.

Into our Sixth Century

Throughout the 20th century Aberdeen has consistently increased student recruitment, which now stands at 14,000. In recent years picturesque and historic Old Aberdeen, home of Bishop Elphinstone's original foundation, has again become the main campus site.

The University has also invested heavily in medical research, where time and again University staff have demonstrated their skills as world leaders in their field. The Institute of Medical Sciences, completed in 2002, was designed to provide state-of-the-art facilities for medical researchers and their students. This was followed in 2007 by the Health Sciences Building. The Foresterhill campus is now one of Europe's major biomedical research centres. The Suttie Centre for Teaching and Learning in Healthcare, a £20m healthcare training facility, opened in 2009.

Investing in our Future

2012 saw the opening of the £57 million Sir Duncan Rice Library in Old Aberdeen, a great modern building to match the splendour of the University's 500 year old campus.

The fact that the University has become what it is owes much to the determination and vision of a handful of visionaries and pioneers, including a distinguished list of scholars who in their own unique ways, helped to shape the University into the world-class institution we have today.

WWW stránka vysokej školy: www.abdn.ac.uk

Mapa

Privacy Policy