studiumveurope.eu
Yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth
Yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth
2010. Ray Jones [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
WWW stránka vysokej školy: www.aber.ac.uk
miniatura Aberystwyth Old University Building
miniatura Aberystwyth seafront
miniatura Yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth