Brno, Česko

Vysoké učení technické v Brně

Druh vysokej školy: university type
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
ArchitektúraJazyk vyučovania: český
BiotechnológiaJazyk vyučovania: český
DesignJazyk vyučovania: český
Informačná technológiaJazyk vyučovania: český
Potravinárska chémiaJazyk vyučovania: český
Angličtina v elektrotechnice a informaticeJazyk vyučovania: český
Aplikovaná informatika a řízeníJazyk vyučovania: český
Architektura pozemních stavebJazyk vyučovania: český
Audio inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Automatizační a měřicí technikaJazyk vyučovania: český
Biomedicínská technika a bioinformatikaJazyk vyučovania: český
Chemie a technologie ochrany životního prostředíJazyk vyučovania: český
Chemie pro medicínské aplikaceJazyk vyučovania: český
Chemie, technologie a vlastnosti materiálůJazyk vyučovania: český
Ekonomika a procesní managementJazyk vyučovania: český
Ekonomika podnikuJazyk vyučovania: český
Elektronika a sdělovací technikaJazyk vyučovania: český
Energetika, procesy a ekologieJazyk vyučovania: český
Energetika, procesy a životní prostředíJazyk vyučovania: český
Fyzikální inženýrství a nanotechnologieJazyk vyučovania: český
Geodézie a kartografieJazyk vyučovania: český
Geodézie, kartografie a geoinformatikaJazyk vyučovania: český
Informační bezpečnostJazyk vyučovania: český
Intermediální a digitální tvorbaJazyk vyučovania: český
Konstrukce a dopravní stavbyJazyk vyučovania: český
Kvalita, spolehlivost a bezpečnostJazyk vyučovania: český
Management stavebnictvíJazyk vyučovania: český
Management v tělesné kultuřeJazyk vyučovania: český
Manažerská informatikaJazyk vyučovania: český
Matematické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Matematické metody v ekonomiceJazyk vyučovania: český
Materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
MechatronikaJazyk vyučovania: český
Městské inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Mikroelektronika a technologieJazyk vyučovania: český
Pozemní stavbyJazyk vyučovania: český
Presionální pilotJazyk vyučovania: český
Průmyslový design ve strojírenstvíJazyk vyučovania: český
Silnouproudá elektrotechnika a elektroenergetikaJazyk vyučovania: český
Spotřební chemieJazyk vyučovania: český
Stavba strojů a zařízeníJazyk vyučovania: český
Stavebně materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Strojírenská technologieJazyk vyučovania: český
TeleinformatikaJazyk vyučovania: český
Účetnictví a daněJazyk vyučovania: český
Vodní hospodářství a vodní stavbyJazyk vyučovania: český
Výrobní technikaJazyk vyučovania: český
Výtvarná tvorbaJazyk vyučovania: český
Základy strojního inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Výrobná technikaJazyk vyučovania: nemecký
Priemyselný designJazyk vyučovania: anglický
Applied Computer Science and ControlJazyk vyučovania: anglický
Automation and MeasurementJazyk vyučovania: anglický
Building ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
Building Material EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil Engineering ManagementJazyk vyučovania: anglický
Electronics and CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Fundamentals of Mechanical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Machine and Equipment ConstructionJazyk vyučovania: anglický
Manufacturing TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Materials EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mathematical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
MechatronicsJazyk vyučovania: anglický
Microelectronics and TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Physical Engineering and NanotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Power Electrical and Electronic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Power Engineering, Processes and EcologyJazyk vyučovania: anglický
Power Engineering, Processes and EnvironmentJazyk vyučovania: anglický
Professional PilotJazyk vyučovania: anglický
Quality, Reliability and SafetyJazyk vyučovania: anglický
Structures and Traffic ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
TeleinformaticsJazyk vyučovania: anglický
Water Management and Water StructuresJazyk vyučovania: anglický

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
ArchitektúraJazyk vyučovania: český
DesignJazyk vyučovania: český
Letecká premávkaJazyk vyučovania: český
MikroelektronikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná informatika a řízeníJazyk vyučovania: český
Architektura a rozvoj sídelJazyk vyučovania: český
Audio inženýrstvíJazyk vyučovania: český
AudioengineeringJazyk vyučovania: český
Automobilní a dopravní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Bezpečnost informačních technologiíJazyk vyučovania: český
Bioinformatika a biocomputingJazyk vyučovania: český
Biomedicínské a ekologické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Biomedicínské inženýrství a bioinformatikaJazyk vyučovania: český
Chemie a technologie ochrany životního prostředíJazyk vyučovania: český
Chemie pro medicínské aplikaceJazyk vyučovania: český
Chemie, technologie a vlastnosti materiálůJazyk vyučovania: český
ElektroenergetikaJazyk vyučovania: český
Elektronika a sdělovací technikaJazyk vyučovania: český
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Energetické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Expertní inženýrství v dopravěJazyk vyučovania: český
Fluidní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Fyzikální inženýrství a nanotechnologieJazyk vyučovania: český
Geodézie a kartografieJazyk vyučovania: český
Informační managementJazyk vyučovania: český
Informační systémyJazyk vyučovania: český
Inteligentní systémyJazyk vyučovania: český
Intermediální a digitální tvorbaJazyk vyučovania: český
Inženýrská mechanika a biomechanikaJazyk vyučovania: český
Konstrukce a dopravní stavbyJazyk vyučovania: český
Konstrukční inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Kvalita, spolehlivost a bezpečnostJazyk vyučovania: český
Kybernetika, automatizace a měřeníJazyk vyučovania: český
Management a informační technologieJazyk vyučovania: český
Management stavebnictvíJazyk vyučovania: český
Matematické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Matematické metody v informačních technologiíchJazyk vyučovania: český
Materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
MechatronikaJazyk vyučovania: český
Počítačová grafika a multimédiaJazyk vyučovania: český
Počítačové a vestavěné systémyJazyk vyučovania: český
Počítačové sítě a komunikaceJazyk vyučovania: český
Podnikové finance a obchodJazyk vyučovania: český
Potravinářská chemie a biotechnologieJazyk vyučovania: český
Pozemní stavbyJazyk vyučovania: český
Přesná mechanika a optikaJazyk vyučovania: český
Procesní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Průmyslový design ve strojírenstvíJazyk vyučovania: český
Realitní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Realizace stavebJazyk vyučovania: český
Řízení a ekonomika podnikuJazyk vyučovania: český
Řízení rizik chemických technologiíJazyk vyučovania: český
Řízení rizik elektrotechnických zařízeníJazyk vyučovania: český
Řízení rizik firem a institucíJazyk vyučovania: český
Řízení rizik stavebních konstrukcíJazyk vyučovania: český
Řízení rizik strojních zařízeníJazyk vyučovania: český
Řízení rizik v informačních systémechJazyk vyučovania: český
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikaJazyk vyučovania: český
Slévárenská technologieJazyk vyučovania: český
Spotřební chemieJazyk vyučovania: český
Stavba letadelJazyk vyučovania: český
Stavebně materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Strojírenská technologieJazyk vyučovania: český
Strojírenská technologie a průmyslový managementJazyk vyučovania: český
Technika prostředíJazyk vyučovania: český
Telekomunikační a informační technikaJazyk vyučovania: český
Účetnictví a finanční řízení podnikuJazyk vyučovania: český
Vodní hospodářství a vodní stavbyJazyk vyučovania: český
Výroba automobilových světel a technických svítidelJazyk vyučovania: český
Výrobní stroje, systémy a robotyJazyk vyučovania: český
Výrobní systémyJazyk vyučovania: český
Výtvarná tvorbaJazyk vyučovania: český
ArchitektúraJazyk vyučovania: anglický
DesignJazyk vyučovania: anglický
MikroelektronikaJazyk vyučovania: anglický
Priemyselný designJazyk vyučovania: anglický
Aeronautical TrafficJazyk vyučovania: anglický
Aircraft DesignJazyk vyučovania: anglický
Applied Computer Science and ControlJazyk vyučovania: anglický
Automative and Material Handling EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Bioinformatics and BiocomputingJazyk vyučovania: anglický
Biomedical and Ecological EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Building ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
Building Material EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil Engineering ManagementJazyk vyučovania: anglický
Communications and InformaticsJazyk vyučovania: anglický
Computer and Embedded SystemsJazyk vyučovania: anglický
Computer Graphics and MultimediaJazyk vyučovania: anglický
Computer Networks and CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Construction TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Cybernetics, Control and MeasurementsJazyk vyučovania: anglický
Design of Product Machines and EquipmentJazyk vyučovania: anglický
Design of Product Machines nad EquipmentJazyk vyučovania: anglický
Electrical Manufacturing and Materials EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Electronics and CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Engineering Mechanics and BiomechanicsJazyk vyučovania: anglický
Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
European Business and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Fine Art PractiseJazyk vyučovania: anglický
Fluid EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Foundry TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Information SystemsJazyk vyučovania: anglický
Information Technology SecurityJazyk vyučovania: anglický
Intelligent SystemsJazyk vyučovania: anglický
IntermediaJazyk vyučovania: anglický
Management and Information TechnologiesJazyk vyučovania: anglický
Manufacturing TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Manufacturing Technology and Management in IndustryJazyk vyučovania: anglický
Materials EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mathematical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mathematical Methods in Information TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Mechanical Engineering DesignJazyk vyučovania: anglický
MechatronicsJazyk vyučovania: anglický
Physical Engineering and NanotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Power Electrical and Electronic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Power Electrical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Power EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Precise Mechanics and OpticsJazyk vyučovania: anglický
Process EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Production of Automotive and Technical LightsJazyk vyučovania: anglický
ProduktionssystemeJazyk vyučovania: anglický
Quality, Reliability and SafetyJazyk vyučovania: anglický
Structures and Traffic ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
Water Management and Water StructuresJazyk vyučovania: anglický

Doktorandské štúdiumviac »
Krásne umenie Jazyk vyučovania: český
Aplikace přírodních věd Jazyk vyučovania: český
Aplikované vědy v inženýrství Jazyk vyučovania: český
Architektura a urbanismus Jazyk vyučovania: český
Biomedicínské technologie a bioinformatika Jazyk vyučovania: český
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Jazyk vyučovania: český
Chemie a technologie potravin Jazyk vyučovania: český
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Jazyk vyučovania: český
Ekonomika a management Jazyk vyučovania: český
Elektrotechnika a komunikační technologie Jazyk vyučovania: český
Fyzikální a materiálové inženýrství Jazyk vyučovania: český
Fyzikální chemie Jazyk vyučovania: český
Geodézie a kartografie Jazyk vyučovania: český
Makromolekulární chemie Jazyk vyučovania: český
Pokročilé materiály a nanovědy Jazyk vyučovania: český
Soudní inženýrství Jazyk vyučovania: český
Stavební inženýrství Jazyk vyučovania: český
Stroje a zařízení Jazyk vyučovania: český
Strojírenská technologie Jazyk vyučovania: český
Výpočetní technika a informatika Jazyk vyučovania: český
Inžinierske staviteľstvo Jazyk vyučovania: anglický
Advanced Materials and Nanosciences Jazyk vyučovania: anglický
Applications of Natural Sciences Jazyk vyučovania: anglický
Applied Sciences in Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Chemistry, Technology and Properties of Materials Jazyk vyučovania: anglický
Computer Science and Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Economics and Management Jazyk vyučovania: anglický
Electrical Engineering and Communication Jazyk vyučovania: anglický
Food Chemistry and Technology Jazyk vyučovania: anglický
Forensic Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Machines and Equipment Jazyk vyučovania: anglický
Macromolecular Chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Manufacturing Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Physical and Materials Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Physical Chemistry Jazyk vyučovania: anglický

Fakultyviac »
Fakulta architektury
Fakulta chemická
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta informačních technologií
Fakulta podnikatelská
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta výtvarných umění
Přírodovědecká fakulta
WWW stránka vysokej školy: www.vutbr.cz

Mapa

Privacy Policy