Brno, Česko

Vysoké učení technické v Brně

Druh vysokej školy: university type
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
ArchitektúraJazyk vyučovania: český
BiotechnológiaJazyk vyučovania: český
DesignJazyk vyučovania: český
Energetický priemyselJazyk vyučovania: český
Informačná technológiaJazyk vyučovania: český
Potravinárska chémiaJazyk vyučovania: český
StrojárstvoJazyk vyučovania: český
Angličtina v elektrotechnice a informaticeJazyk vyučovania: český
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemieJazyk vyučovania: český
Aplikovaná informatika a řízeníJazyk vyučovania: český
Architektura a urbanismusJazyk vyučovania: český
Architektura pozemních stavebJazyk vyučovania: český
Audio inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Automatizační a měřicí technikaJazyk vyučovania: český
Biomedicínská technika a bioinformatikaJazyk vyučovania: český
Chemie a chemické technologieJazyk vyučovania: český
Chemie a technologie materiálůJazyk vyučovania: český
Chemie a technologie ochrany životního prostředíJazyk vyučovania: český
Chemie a technologie potravinJazyk vyučovania: český
Chemie pro medicínské aplikaceJazyk vyučovania: český
Chemie, technologie a vlastnosti materiálůJazyk vyučovania: český
Ekonomika a procesní managementJazyk vyučovania: český
Ekonomika podnikuJazyk vyučovania: český
Elektronika a komunikační technologieJazyk vyučovania: český
Elektronika a sdělovací technikaJazyk vyučovania: český
Energetika, procesy a ekologieJazyk vyučovania: český
Energetika, procesy a životní prostředíJazyk vyučovania: český
Environmentálně vyspělé budovyJazyk vyučovania: český
Environmentální chemie, bezpečnost a managementJazyk vyučovania: český
Fyzikální inženýrství a nanotechnologieJazyk vyučovania: český
Geodézie a kartografieJazyk vyučovania: český
Geodézie, kartografie a geoinformatikaJazyk vyučovania: český
Informační bezpečnostJazyk vyučovania: český
Intermediální a digitální tvorbaJazyk vyučovania: český
Konstrukce a dopravní stavbyJazyk vyučovania: český
Kvalita, spolehlivost a bezpečnostJazyk vyučovania: český
Management stavebnictvíJazyk vyučovania: český
Management v tělesné kultuřeJazyk vyučovania: český
Manažerská informatikaJazyk vyučovania: český
Matematické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Matematické metody v ekonomiceJazyk vyučovania: český
Materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
MechatronikaJazyk vyučovania: český
Městské inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Mikroelektronika a technologieJazyk vyučovania: český
Pozemní stavbyJazyk vyučovania: český
Presionální pilotJazyk vyučovania: český
Procesní managementJazyk vyučovania: český
Profesionální pilotJazyk vyučovania: český
Průmyslový design ve strojírenstvíJazyk vyučovania: český
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikaJazyk vyučovania: český
Sportovní technologieJazyk vyučovania: český
Spotřební chemieJazyk vyučovania: český
Stavba strojů a zařízeníJazyk vyučovania: český
Stavebně materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Stavební inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Strojírenská technologieJazyk vyučovania: český
TeleinformatikaJazyk vyučovania: český
Telekomunikační a informační systémyJazyk vyučovania: český
Účetnictví a daněJazyk vyučovania: český
Vodní hospodářství a vodní stavbyJazyk vyučovania: český
Výrobní technikaJazyk vyučovania: český
Výtvarná tvorbaJazyk vyučovania: český
Základy strojního inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Výrobná technikaJazyk vyučovania: nemecký
Elektrotechnický priemyselJazyk vyučovania: anglický
Informačná technológiaJazyk vyučovania: anglický
Inžinierske staviteľstvoJazyk vyučovania: anglický
Priemyselný designJazyk vyučovania: anglický
Applied Computer Science and ControlJazyk vyučovania: anglický
Automation and MeasurementJazyk vyučovania: anglický
Building ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
Building Material EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Chemistry for Medical ApplicationsJazyk vyučovania: anglický
Civil Engineering ManagementJazyk vyučovania: anglický
Electronics and CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Entrepreneurship and Small Business DevelopmentJazyk vyučovania: anglický
Fundamentals of Mechanical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Machine and Equipment ConstructionJazyk vyučovania: anglický
Manufacturing TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Materials EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mathematical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
MechatronicsJazyk vyučovania: anglický
Microelectronics and TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Physical Engineering and NanotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Power Electrical and Electronic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Power Engineering, Processes and EcologyJazyk vyučovania: anglický
Power Engineering, Processes and EnvironmentJazyk vyučovania: anglický
Professional PilotJazyk vyučovania: anglický
Quality, Reliability and SafetyJazyk vyučovania: anglický
Structures and Traffic ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
TeleinformaticsJazyk vyučovania: anglický
Water Management and Water StructuresJazyk vyučovania: anglický

II. stupňa – magisterské
Štúdium
ArchitektúraJazyk vyučovania: český
DesignJazyk vyučovania: český
Letecká premávkaJazyk vyučovania: český
MikroelektronikaJazyk vyučovania: český
Aplikovaná informatika a řízeníJazyk vyučovania: český
Architektura a rozvoj sídelJazyk vyučovania: český
Architektura a urbanismusJazyk vyučovania: český
Audio inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Automobilní a dopravní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Bezpečnost informačních technologiíJazyk vyučovania: český
Bioinformatika a biocomputingJazyk vyučovania: český
BioinženýrstvíJazyk vyučovania: český
Biomedicínské a ekologické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Biomedicínské inženýrství a bioinformatikaJazyk vyučovania: český
Chemie a chemické technologieJazyk vyučovania: český
Chemie a technologie materiálůJazyk vyučovania: český
Chemie a technologie ochrany životního prostředíJazyk vyučovania: český
Chemie pro medicínské aplikaceJazyk vyučovania: český
Chemie, technologie a vlastnosti materiálůJazyk vyučovania: český
ElektroenergetikaJazyk vyučovania: český
Elektroenergetika a komunikační technologieJazyk vyučovania: český
Elektronika a komunikační technologieJazyk vyučovania: český
Elektronika a sdělovací technikaJazyk vyučovania: český
Elektrotechnická výroba a managementJazyk vyučovania: český
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Energetické a termofluidní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Energetické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Environmentálně vyspělé budovyJazyk vyučovania: český
Environmentální chemie a technologieJazyk vyučovania: český
Expertní inženýrství v dopravěJazyk vyučovania: český
Fluidní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Fyzikální inženýrství a nanotechnologieJazyk vyučovania: český
Geodézie a kartografieJazyk vyučovania: český
Informační bezpečnostJazyk vyučovania: český
Informační managementJazyk vyučovania: český
Informační systémyJazyk vyučovania: český
Informační technologie a umělá inteligenceJazyk vyučovania: český
Inteligentní systémyJazyk vyučovania: český
Intermediální a digitální tvorbaJazyk vyučovania: český
Inženýrská mechanika a biomechanikaJazyk vyučovania: český
Konstrukce a dopravní stavbyJazyk vyučovania: český
Konstrukční inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Kvalita, spolehlivost a bezpečnostJazyk vyučovania: český
Kybernetika, automatizace a měřeníJazyk vyučovania: český
Letecká a kosmická technikaJazyk vyučovania: český
Management a informační technologieJazyk vyučovania: český
Management stavebnictvíJazyk vyučovania: český
Matematické inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Matematické metody v informačních technologiíchJazyk vyučovania: český
Materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
MechatronikaJazyk vyučovania: český
Městské inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Mezinárodní ekonomika a obchodJazyk vyučovania: český
Počítačová grafika a multimédiaJazyk vyučovania: český
Počítačové a vestavěné systémyJazyk vyučovania: český
Počítačové sítě a komunikaceJazyk vyučovania: český
Podnikové finance a obchodJazyk vyučovania: český
Potravinářská chemie a biotechnologieJazyk vyučovania: český
Pozemní stavbyJazyk vyučovania: český
Přesná mechanika a optikaJazyk vyučovania: český
Procesní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Průmyslový design ve strojírenstvíJazyk vyučovania: český
Realitní inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Realizace stavebJazyk vyučovania: český
Řízení a ekonomika podnikuJazyk vyučovania: český
Řízení rizik chemických technologiíJazyk vyučovania: český
Řízení rizik elektrotechnických zařízeníJazyk vyučovania: český
Řízení rizik firem a institucíJazyk vyučovania: český
Řízení rizik stavebních konstrukcíJazyk vyučovania: český
Řízení rizik strojních zařízeníJazyk vyučovania: český
Řízení rizik technických a ekonomických systémůJazyk vyučovania: český
Řízení rizik v informačních systémechJazyk vyučovania: český
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikaJazyk vyučovania: český
Slévárenská technologieJazyk vyučovania: český
Spotřební chemieJazyk vyučovania: český
Stavba letadelJazyk vyučovania: český
Stavebně materiálové inženýrstvíJazyk vyučovania: český
Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavbyJazyk vyučovania: český
Stavební inženýrství - management stavebnictvíJazyk vyučovania: český
Stavební inženýrství - pozemní stavbyJazyk vyučovania: český
Stavební inženýrství - realizace stavebJazyk vyučovania: český
Stavební inženýrství - stavební materiály a technologieJazyk vyučovania: český
Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavbyJazyk vyučovania: český
Strategický rozvoj podnikuJazyk vyučovania: český
Strojírenská technologieJazyk vyučovania: český
Strojírenská technologie a průmyslový managementJazyk vyučovania: český
Technika prostředíJazyk vyučovania: český
Telekomunikační a informační technikaJazyk vyučovania: český
Účetnictví a finanční řízení podnikuJazyk vyučovania: český
Vodní hospodářství a vodní stavbyJazyk vyučovania: český
Výroba automobilových světel a technických svítidelJazyk vyučovania: český
Výrobní stroje, systémy a robotyJazyk vyučovania: český
Výrobní systémyJazyk vyučovania: český
Výtvarná tvorbaJazyk vyučovania: český
ProduktionssystemeJazyk vyučovania: nemecký
ArchitektúraJazyk vyučovania: anglický
DesignJazyk vyučovania: anglický
Inžinierske staviteľstvoJazyk vyučovania: anglický
MikroelektronikaJazyk vyučovania: anglický
Priemyselný designJazyk vyučovania: anglický
StrojárstvoJazyk vyučovania: anglický
TelekomunikácieJazyk vyučovania: anglický
Aeronautical TrafficJazyk vyučovania: anglický
Aerospace TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Aircraft DesignJazyk vyučovania: anglický
Applied Computer Science and ControlJazyk vyučovania: anglický
AudioengineeringJazyk vyučovania: anglický
Automative and Material Handling EngineeringJazyk vyučovania: anglický
BioengineeringJazyk vyučovania: anglický
Bioinformatics and BiocomputingJazyk vyučovania: anglický
Biomedical and Ecological EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Building ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
Building Material EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Civil Engineering ManagementJazyk vyučovania: anglický
Communications and InformaticsJazyk vyučovania: anglický
Communications and NetworkingJazyk vyučovania: anglický
Computer and Embedded SystemsJazyk vyučovania: anglický
Computer Graphics and MultimediaJazyk vyučovania: anglický
Computer Networks and CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Construction TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Cybernetics, Control and MeasurementsJazyk vyučovania: anglický
Design of Product Machines and EquipmentJazyk vyučovania: anglický
Design of Product Machines nad EquipmentJazyk vyučovania: anglický
Electrical Manufacturing and Materials EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Electrical Power EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Electronics and CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Engineering Mechanics and BiomechanicsJazyk vyučovania: anglický
Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Environmental Sciences and EngineeringJazyk vyučovania: anglický
European Business and FinanceJazyk vyučovania: anglický
Fine Art PractiseJazyk vyučovania: anglický
Fluid EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Foundry TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Industrial EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Information SystemsJazyk vyučovania: anglický
Information Technology SecurityJazyk vyučovania: anglický
Integrative Urban StudiesJazyk vyučovania: anglický
Intelligent SystemsJazyk vyučovania: anglický
IntermediaJazyk vyučovania: anglický
International Business and ManagementJazyk vyučovania: anglický
Management and Economics of CompanyJazyk vyučovania: anglický
Management and Information TechnologiesJazyk vyučovania: anglický
Manufacturing TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Manufacturing Technology and Management in IndustryJazyk vyučovania: anglický
Materials EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mathematical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Mathematical Methods in Information TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Mechanical Engineering DesignJazyk vyučovania: anglický
MechatronicsJazyk vyučovania: anglický
Physical Engineering and NanotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Power Electrical and Electronic EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Power Electrical EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Power EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Power Systems and Communication TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Precise Mechanics and OpticsJazyk vyučovania: anglický
Process EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Production of Automotive and Technical LightsJazyk vyučovania: anglický
Quality, Reliability and SafetyJazyk vyučovania: anglický
Structures and Traffic ConstructionsJazyk vyučovania: anglický
Water Management and Water StructuresJazyk vyučovania: anglický

Doktorandské štúdiumviac »
Architektúra Jazyk vyučovania: český
Informačná technológia Jazyk vyučovania: český
Potravinárska chémia Jazyk vyučovania: český
Urbanizmus Jazyk vyučovania: český
Vedy o materiáloch Jazyk vyučovania: český
Aplikovaná matematika Jazyk vyučovania: český
Architektura a urbanismus Jazyk vyučovania: český
Biofyzikální chemie Jazyk vyučovania: český
Biomedicínská elektronika a biokybernetika Jazyk vyučovania: český
Biomedicínské technologie a bioinformatika Jazyk vyučovania: český
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Jazyk vyučovania: český
Chemie makromolekulárních materiálů Jazyk vyučovania: český
Chemie životního prostředí Jazyk vyučovania: český
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Jazyk vyučovania: český
Elektronika a komunikační technologie Jazyk vyučovania: český
Elektronika a sdělovací technika Jazyk vyučovania: český
Energetické inženýrství Jazyk vyučovania: český
Fyzikální a materiálové inženýrství Jazyk vyučovania: český
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství Jazyk vyučovania: český
Fyzikální chemie Jazyk vyučovania: český
Fyzikální elektronika a nanotechnologie Jazyk vyučovania: český
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Jazyk vyučovania: český
Geodézie a kartografie Jazyk vyučovania: český
Informační bezpečnost Jazyk vyučovania: český
Inženýrská mechanika Jazyk vyučovania: český
Konstrukce a dopravní stavby Jazyk vyučovania: český
Konstrukční a procesní inženýrství Jazyk vyučovania: český
Kybernetika, automatizace a měření Jazyk vyučovania: český
Management stavebnictví Jazyk vyučovania: český
Matematika v elektroinženýrství Jazyk vyučovania: český
Mikroelektronika a technologie Jazyk vyučovania: český
Podnikové finance Jazyk vyučovania: český
Pokročilé materiály Jazyk vyučovania: český
Pokročilé mikrotechnologie a nanovědy Jazyk vyučovania: český
Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie Jazyk vyučovania: český
Pozemní stavby Jazyk vyučovania: český
Řízení a ekonomika podniku Jazyk vyučovania: český
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Jazyk vyučovania: český
Soudní inženýrství Jazyk vyučovania: český
Strojírenská technologie Jazyk vyučovania: český
Teleinformatika Jazyk vyučovania: český
Teoretická elektrotechnika Jazyk vyučovania: český
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz Jazyk vyučovania: český
Vodní hospodářství a vodní stavby Jazyk vyučovania: český
Výpočetní technika a informatika Jazyk vyučovania: český
Výtvarná umění a umělecký provoz Jazyk vyučovania: český
Informačná technológia Jazyk vyučovania: anglický
Podnikové financie Jazyk vyučovania: anglický
Potravinárska chémia Jazyk vyučovania: anglický
Advanced Materials Jazyk vyučovania: anglický
Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies Jazyk vyučovania: anglický
Applied Mathematics Jazyk vyučovania: anglický
Applied Mechanics Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Electronics and Biocybernetics Jazyk vyučovania: anglický
Biomedical Technologies and Bioinformatics Jazyk vyučovania: anglický
Biophysical Chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Building Construction Jazyk vyučovania: anglický
Building Constructions Jazyk vyučovania: anglický
Chemistry of Macromolecular Materials Jazyk vyučovania: anglický
Chemistry, Technology and Properties of Materials Jazyk vyučovania: anglický
Civil Engineering Management Jazyk vyučovania: anglický
Company Management and Economics Jazyk vyučovania: anglický
Computer Science and Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Cybernetics, Control and Measurements Jazyk vyučovania: anglický
Design and Process Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Electronics and Communication Technologies Jazyk vyučovania: anglický
Electronics and Communications Jazyk vyučovania: anglický
Electronics and Information Technologies Jazyk vyučovania: anglický
Geodesy and Cartography Jazyk vyučovania: anglický
Manufacturing Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Manufacturing Technology Jazyk vyučovania: anglický
Materials Sciences Jazyk vyučovania: anglický
Mathematics in Electrical Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Microelectronics and Technology Jazyk vyučovania: anglický
Physical and Building Materials Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Physical and Materials Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Physical Chemistry Jazyk vyučovania: anglický
Physical Electronics and Nanotechnology Jazyk vyučovania: anglický
Physical Engineering and Nanotechnology Jazyk vyučovania: anglický
Power Electrical and Electronic Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Power Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Power Systems and Power Electronics Jazyk vyučovania: anglický
Structural and Transport Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Structures and Traffic Constructions Jazyk vyučovania: anglický
Teleinformatics Jazyk vyučovania: anglický
Theoretical Electrical Engineering Jazyk vyučovania: anglický
Water Management and Water Structures Jazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy:
www.vutbr.cz

Mapa

Privacy Policy