Prezentácia vysokej školy
Varšava, Poľsko

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Druh vysokej školy: iné vysoké školy
Status: neštátne

Kontakt:

ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

Rektorat
tel. (22) 262 88 00

Biuro Rekrutacji
Kampus Jutrzenki: tel. (22) 262 88 88

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
Administracja rządowa i samorządowaJazyk vyučovania: poľský
Business Marketing ManagementJazyk vyučovania: poľský
HR manager i coaching biznesowyJazyk vyučovania: poľský
Negocjacje i sprzedażJazyk vyučovania: poľský
Psychologia w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Transport-spedycja-logistyka (TSL)Jazyk vyučovania: poľský
Architektura wnętrzJazyk vyučovania: poľský
Home DesignJazyk vyučovania: poľský
Projektowanie wystawJazyk vyučovania: poľský
Wnętrza publiczneJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo Smart City i państwaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeniJazyk vyučovania: poľský
Kryminologia i kryminalistykaJazyk vyučovania: poľský
Obsługa celna i logistyka międzynarodowaJazyk vyučovania: poľský
Wywiad i kontrwywiadJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczenioweJazyk vyučovania: poľský
Rachunkowość finansowa i zarządczaJazyk vyučovania: poľský
Skarbowość i audytJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwieJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria oprogramowaniaJazyk vyučovania: poľský
Technologie internetoweJazyk vyučovania: poľský
Stavebný priemyselJazyk vyučovania: poľský
Budowa i eksploatacja drógJazyk vyučovania: poľský
Budownictwo ogólneJazyk vyučovania: poľský
TransportJazyk vyučovania: poľský
Cestná dopravaJazyk vyučovania: poľský
Železničná dopravaJazyk vyučovania: poľský
Budowa i eksploatacja samochodówJazyk vyučovania: poľský
Budowa i tuning samochodówJazyk vyučovania: poľský
Logistyka transportuJazyk vyučovania: poľský
Transport lotniczy i obsługa lotniskJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
Administracja rządowa i samorządowaJazyk vyučovania: poľský
Business Marketing ManagementJazyk vyučovania: poľský
HR manager i coaching biznesowyJazyk vyučovania: poľský
Negocjacje i sprzedażJazyk vyučovania: poľský
Psychologia w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Transport-spedycja-logistyka (TSL)Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanymJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo Smart City i państwaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeniJazyk vyučovania: poľský
Kryminologia i kryminalistykaJazyk vyučovania: poľský
Obsługa celna i logistyka międzynarodowaJazyk vyučovania: poľský
Wywiad i kontrwywiadJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczenioweJazyk vyučovania: poľský
Rachunkowość finansowa i zarządczaJazyk vyučovania: poľský
Skarbowość i audytJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwieJazyk vyučovania: poľský
TransportJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria i tuning pojazdówJazyk vyučovania: poľský
Systemy logistyczne i transportoweJazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Agent celny Jazyk vyučovania: poľský
Coaching Jazyk vyučovania: poľský
Coaching kryzysowy w biznesie Jazyk vyučovania: poľský
E-Marketing Jazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowość Jazyk vyučovania: poľský
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Jazyk vyučovania: poľský
Kadry i płace Jazyk vyučovania: poľský
Menedżer Jakości Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie BHP Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie procesami w logistyce 4.0 Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Wydział Inżynieryjny
Wydział Zarządzania i Logistyki

Mimo mestské strediská
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Wydział Zamiejscowy w PłońskuPłońsk
WWW stránka vysokej školy: www.uth.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy