Prezentácia vysokej školy
Lublin, Poľsko

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Druh vysokej školy: poľnohospodárske
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Equine Management and CareJazyk vyučovania: anglický
Global Manager in AgribusinessJazyk vyučovania: anglický
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
Biologia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Specjalność nauczycielska: nauczanie biologii i chemiiJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
HandelJazyk vyučovania: poľský
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowanaJazyk vyučovania: poľský
Analityka weterynaryjnaJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Marketing i zarządzanie w turystyceJazyk vyučovania: poľský
Rekreacja i odnowa biologicznaJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
PoľnohospodárstvoJazyk vyučovania: anglický
ZáhradníctvoJazyk vyučovania: anglický
Animal Science and Dairy ProductionJazyk vyučovania: anglický
Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Management and Production EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
AgronómiaJazyk vyučovania: poľský
AgroturystykaJazyk vyučovania: poľský
Kształtowanie środowiskaJazyk vyučovania: poľský
Polityka rolnośrodowiskowaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
SadovníctvoJazyk vyučovania: poľský
SilvikultúraJazyk vyučovania: poľský
Lesné hospodárstvoJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka łowieckaJazyk vyučovania: poľský
Ochrona zasobów leśnych i środowiskaJazyk vyučovania: poľský
ZootechnikaJazyk vyučovania: poľský
Bioinżynieria i marketing paszJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie produkcją w chowie zwierzątJazyk vyučovania: poľský
AgrobiznesJazyk vyučovania: poľský
Architektura krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Behawiorystyka zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracyJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweJazyk vyučovania: poľský
BioinżynieriaJazyk vyučovania: poľský
BiokosmetologiaJazyk vyučovania: poľský
EkoenergetykaJazyk vyučovania: poľský
Gastronomia i sztuka kulinarnaJazyk vyučovania: poľský
Geodezja i kartografiaJazyk vyučovania: poľský
Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościamiJazyk vyučovania: poľský
Geodezyjno-kartograficzne bazy danychJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznychJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskichJazyk vyučovania: poľský
Hipologia i jeździectwoJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria chemiczna i procesowaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznychJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria rolnicza i leśnaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria żywnościJazyk vyučovania: poľský
Odnawialne źródła energii i ekoenergetykaJazyk vyučovania: poľský
Technika motoryzacyjna i energetykaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
MleczarstwoJazyk vyučovania: poľský
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapiaJazyk vyučovania: poľský
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinneJazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
TowaroznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Manager produktu i sprzedażyJazyk vyučovania: poľský
Obrót towarowy i obsługa celnaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnychJazyk vyučovania: poľský
Transport i logistykaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria transportu i spedycjaJazyk vyučovania: poľský
Transport specjalistycznyJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria zarządzania produkcją i usługamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczegoJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami ziemiJazyk vyučovania: poľský
Zielarstwo i fitoproduktyJazyk vyučovania: poľský
СадоводствоJazyk vyučovania: ruský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
PoľnohospodárstvoJazyk vyučovania: anglický
Green Urban PlanningJazyk vyučovania: anglický
Management and Production EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
AgronómiaJazyk vyučovania: poľský
AgroturystykaJazyk vyučovania: poľský
Kształtowanie środowiskaJazyk vyučovania: poľský
Polityka rolnośrodowiskowaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
Biologia sądowaJazyk vyučovania: poľský
Biologia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
SadovníctvoJazyk vyučovania: poľský
ZootechnikaJazyk vyučovania: poľský
Bioinżynieria i marketing paszJazyk vyučovania: poľský
Hodowla i użytkowanie zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie produkcją w chowie zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Behawiorystyka zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracyJazyk vyučovania: poľský
Biodiagnostyka i bioconsultingJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Hipologia i jeździectwoJazyk vyučovania: poľský
Horse UsageJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria przemysłu spożywczegoJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria rolnicza i leśnaJazyk vyučovania: poľský
Odnawialne źródła energii i ekoenergetykaJazyk vyučovania: poľský
Technika motoryzacyjna i energetykaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
Odpadové hospodárstvoJazyk vyučovania: poľský
Alternatywne źródła energiiJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka wodno-ściekowaJazyk vyučovania: poľský
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarnaJazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Przetwórstwo żywnościJazyk vyučovania: poľský
Żywienie człowiekaJazyk vyučovania: poľský
TowaroznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Obrót towarowy i obsługa celnaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnychJazyk vyučovania: poľský
Transport i logistykaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria transportu i spedycjaJazyk vyučovania: poľský
Transport specjalistycznyJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka turystycznaJazyk vyučovania: poľský
Menadżer zdrowego stylu życiaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria zarządzania produkcją i usługamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczegoJazyk vyučovania: poľský
Zielarstwo i fitoproduktyJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
Veterinárna medicínaJazyk vyučovania: anglický
Veterinárna medicínaJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Agronómia Jazyk vyučovania: poľský
Sadovníctvo Jazyk vyučovania: poľský
Zootechnika Jazyk vyučovania: poľský
Inżynieria rolnicza Jazyk vyučovania: poľský
Nauki weterynaryjne Jazyk vyučovania: poľský
Ochrona i kształtowanie środowiska Jazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia Jazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk vyučovania: poľský
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska Jazyk vyučovania: poľský
Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności Jazyk vyučovania: poľský
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich Jazyk vyučovania: poľský
Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych Jazyk vyučovania: poľský
Diagnostyka Molekularna Jazyk vyučovania: poľský
Genetyka Sądowa Jazyk vyučovania: poľský
Hortiterapia Jazyk vyučovania: poľský
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie Jazyk vyučovania: poľský
Planowanie i Gospodarka Przestrzenna Jazyk vyučovania: poľský
Rachunkość i Podatki w Rolnictwie Jazyk vyučovania: poľský
Radiologia Weterynaryjna Jazyk vyučovania: poľský
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych Jazyk vyučovania: poľský
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów Jazyk vyučovania: poľský
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie Potencjałem Turystycznym Jazyk vyučovania: poľský
Żywienie Człowieka i Dietetyka Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Wydział Agrobioinżynierii
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

WWW stránka vysokej školy: up.lublin.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy