Prezentácia vysokej školy
Varšava, Poľsko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Druh vysokej školy: poľnohospodárske
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Organic Agriculture and Food ProductionJazyk vyučovania: anglický
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Informatyka i ekonometriaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
Bezpečnosť potravínJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
SadovníctvoJazyk vyučovania: poľský
SilvikultúraJazyk vyučovania: poľský
Stavebný priemyselJazyk vyučovania: poľský
ZootechnikaJazyk vyučovania: poľský
Architektura krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Bioinżynieria zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Gastronomia i hotelarstwoJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria ekologicznaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria systemów biotechnicznychJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
MeblarstwoJazyk vyučovania: poľský
Ochrona zdrowia roślinJazyk vyučovania: poľský
Technologia drewnaJazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Technologie energii odnawialnejJazyk vyučovania: poľský
Towaroznawstwo w biogospodarceJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk vyučovania: poľský
Żywienie człowieka i ocena żywnościJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Inžinierske staviteľstvoJazyk vyučovania: anglický
Engineering InfrastructureJazyk vyučovania: anglický
LesníctvoJazyk vyučovania: anglický
Forest Information TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: anglický
Restoration and Management of EnvironmentJazyk vyučovania: anglický
ZáhradníctvoJazyk vyučovania: anglický
Economics and Organization of EnterprisesJazyk vyučovania: anglický
Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Information systems in Water Resources ManagementJazyk vyučovania: anglický
Informatics and EconometricsJazyk vyučovania: anglický
Big Data AnalyticsJazyk vyučovania: anglický
Information Systems in ManagementJazyk vyučovania: anglický
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
SadovníctvoJazyk vyučovania: poľský
SilvikultúraJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Stavebný priemyselJazyk vyučovania: poľský
ZootechnikaJazyk vyučovania: poľský
Architektura krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Bioinżynieria zwierzątJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichJazyk vyučovania: poľský
Informatyka i ekonometriaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria ekologicznaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Ochrona zdrowia roślinJazyk vyučovania: poľský
Technologia drewnaJazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Technologie energii odnawialnejJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk vyučovania: poľský
Żywienie człowieka i ocena żywnościJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
Veterinárna medicínaJazyk vyučovania: anglický
Veterinárna medicínaJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Biotechnológia Jazyk vyučovania: poľský
Silvikultúra Jazyk vyučovania: poľský
Inżynieria rolnicza Jazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia Jazyk vyučovania: poľský

MBAviac »
Zarządzanie w agrobiznesie MBA Jazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Administracja i finanse publiczne Jazyk vyučovania: poľský
Administracja systemami i aplikacjami Jazyk vyučovania: poľský
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej Jazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym Jazyk vyučovania: poľský
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska Jazyk vyučovania: poľský
Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego Jazyk vyučovania: poľský
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków Jazyk vyučovania: poľský
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych Jazyk vyučovania: poľský
Choroby psów i kotów Jazyk vyučovania: poľský
Choroby zwierząt nieudomowionych Jazyk vyučovania: poľský
Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa Jazyk vyučovania: poľský
Drewno - surowiec i technologia Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja zdalna w erze cyfrowej Jazyk vyučovania: poľský
Efektywna administracja systemami linuksowymi Jazyk vyučovania: poľský
Ekonomika rolnictwa Jazyk vyučovania: poľský
Epizootiologia i administracja weterynaryjna Jazyk vyučovania: poľský
Florystyka – sztuka układania kwiatów Jazyk vyučovania: poľský
Gerontologia społeczna Jazyk vyučovania: poľský
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Jazyk vyučovania: poľský
Informatyka i technologie informacyjne Jazyk vyučovania: poľský
Infrastruktura drogowa w lasach Jazyk vyučovania: poľský
Logistyka Jazyk vyučovania: poľský
Metody i techniki menedżerskie Jazyk vyučovania: poľský
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii Jazyk vyučovania: poľský
Ochrona zdrowia publicznego Jazyk vyučovania: poľský
Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu z obszaru life sciences z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Jazyk vyučovania: poľský
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie Jazyk vyučovania: poľský
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia bankowości i finansów Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia baz danych Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia konserwacji drewna Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia rachunkowości Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia rachunkowości bankowej Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania Jazyk vyučovania: poľský
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne Jazyk vyučovania: poľský
Prawo podatkowe - kadry i płace Jazyk vyučovania: poľský
Projektowanie geotechniczne Jazyk vyučovania: poľský
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym Jazyk vyučovania: poľský
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie Jazyk vyučovania: poľský
Przyroda i Biologia Jazyk vyučovania: poľský
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych Jazyk vyučovania: poľský
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie Jazyk vyučovania: poľský
Systemy informacyjne i analiza danych Jazyk vyučovania: poľský
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Jazyk vyučovania: poľský
Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych Jazyk vyučovania: poľský
Technologie informacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw Jazyk vyučovania: poľský
Transport i spedycja Jazyk vyučovania: poľský
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych Jazyk vyučovania: poľský
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna Jazyk vyučovania: poľský
Wycena nieruchomości Jazyk vyučovania: poľský
Zamówienia publiczne Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bankiem spółdzielczym Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie flotą samochodową Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie nieruchomościami Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w agrobiznesie – MBA Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w energetyce Jazyk vyučovania: poľský
Zoopsychologia - problemy behawioru psów Jazyk vyučovania: poľský
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym Jazyk vyučovania: poľský
Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie Jazyk vyučovania: poľský
Żywienie człowieka i gastronomia Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Biologii
Wydział Technologii Drewna
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
WWW stránka vysokej školy: www.sggw.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy