Gdansk, Poľsko

Uniwersytet Gdański

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Criminology and Criminal JusticeJazyk vyučovania: anglický
Cultural CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Finance and AccountingJazyk vyučovania: anglický
Financial AnalystJazyk vyučovania: anglický
Intercultural and Business Ralations i EuropeJazyk vyučovania: anglický
International Economic RelationsJazyk vyučovania: anglický
International BusinessJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka i diagnostyka chemicznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia biomedycznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia kosmetykówJazyk vyučovania: poľský
Chemia żywnościJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Analityk gospodarczyJazyk vyučovania: poľský
Audytor przedsiębiorstwJazyk vyučovania: poľský
Biznes elektronicznyJazyk vyučovania: poľský
Ekonomika transportu i logistykaJazyk vyučovania: poľský
Innowacyjność w gospodarceJazyk vyučovania: poľský
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościJazyk vyučovania: poľský
Teoria przedsiębiorstwJazyk vyučovania: poľský
EtnológiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
GeológiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
ArchiwistycznaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
KriminológiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
MarketingJazyk vyučovania: poľský
Inwestycje i nieruchomościJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie organizacjamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka ekonomicznaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
OceánografiaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Vzdelávanie mladých delikventovJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Aplikacje internetowe i bazy danychJazyk vyučovania: poľský
Technologie sieciowe i bazy danychJazyk vyučovania: poľský
Tester oprogramowaniaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
Asystent senioraJazyk vyučovania: poľský
Asystentura rodzinJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Antropologia i socjologia kulturyJazyk vyučovania: poľský
Socjologia życia publicznegoJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Akwakultura – biznes i technologiaJazyk vyučovania: poľský
AmerykanistykaJazyk vyučovania: poľský
Kultura, media i komunikacjaJazyk vyučovania: poľský
Polityka, kultura i gospodarkaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
BioinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Biologia medycznaJazyk vyučovania: poľský
DyplomacjaJazyk vyučovania: poľský
Dyplomacja publicznaJazyk vyučovania: poľský
Dyplomacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Etnofilologia kaszubskaJazyk vyučovania: poľský
Animacyjno-medialnaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Biznesowo-gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
Cywilizacja śródziemnomorskaJazyk vyučovania: poľský
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowaJazyk vyučovania: poľský
EdytorskaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Nauczycielska, edytorskaJazyk vyučovania: poľský
Publicystyczno-dziennikarskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia romańskaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Kultura i mediaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Język biznesu i translatorykaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie kulturąJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
ÚčtovníctvoJazyk vyučovania: poľský
Bankowość i doradztwo finansoweJazyk vyučovania: poľský
Finanse przedsiębiorstw i controllingJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka medycznaJazyk vyučovania: poľský
Genetyka i biologia eksperymentalnaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódJazyk vyučovania: poľský
Historia sztukiJazyk vyučovania: poľský
HydrografiaJazyk vyučovania: poľský
IberystykaJazyk vyučovania: poľský
MiędzykulturowaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
Informatyka i ekonometriaJazyk vyučovania: poľský
Analityka gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Aplikacje informatyczne w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Metody analizy danychJazyk vyučovania: poľský
Krajoznawstwo i turystyka historycznaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Animacja kulturyJazyk vyučovania: poľský
Krytyka i edukacja kulturalnaJazyk vyučovania: poľský
Redaktor serwisów on-lineJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe stosunki gospodarczeJazyk vyučovania: poľský
International BusinessJazyk vyučovania: anglický
Zahraničný obchodJazyk vyučovania: poľský
Biznes międzynarodowyJazyk vyučovania: poľský
Finanse międzynarodowe i bankowośćJazyk vyučovania: poľský
Marketing międzynarodowyJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowy transport i handel morskiJazyk vyučovania: poľský
Projekty w biznesie międzynarodowymJazyk vyučovania: poľský
Modelowanie matematyczne i analiza danychJazyk vyučovania: poľský
Analiza danychJazyk vyučovania: poľský
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniachJazyk vyučovania: poľský
Matematyka ekonomicznaJazyk vyučovania: poľský
Modelowanie zjawisk fizycznychJazyk vyučovania: poľský
NiemcoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Biznesowo-turystycznaJazyk vyučovania: poľský
Historyczno-filologicznaJazyk vyučovania: poľský
Ochrona zasobów przyrodniczychJazyk vyučovania: poľský
Podatki i doradztwo podatkoweJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Produkcja form audiowizualnychJazyk vyučovania: poľský
ReligioznawstwoJazyk vyučovania: poľský
RosjoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Biznesowo-gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
MiedioznawczaJazyk vyučovania: poľský
SinologiaJazyk vyučovania: poľský
SkandynawistykaJazyk vyučovania: poľský
Język, kultura i gospodarka FinlandiiJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja międzykulturowaJazyk vyučovania: poľský
Media i społeczeństwo w krajach nordyckichJazyk vyučovania: poľský
SlawistykaJazyk vyučovania: poľský
JęzykoznawczaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawczaJazyk vyučovania: poľský
LiteraturoznawczaJazyk vyučovania: poľský
Studia bałkańskieJazyk vyučovania: poľský
Studia wschodnieJazyk vyučovania: poľský
Język rosyjski z językiem chińskimJazyk vyučovania: poľský
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejJazyk vyučovania: poľský
Wiedza o teatrzeJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie instytucjami artystycznymiJazyk vyučovania: poľský
MenedżerskaJazyk vyučovania: poľský
Sceniczno-menedżerskaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Biznes chemicznyJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
NeurobiopsychologiaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia dzieci i młodzieżyJazyk vyučovania: poľský
Psychologia klinicznaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuJazyk vyučovania: poľský
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguJazyk vyučovania: poľský
Psychologia pracy i biznesuJazyk vyučovania: poľský
Psychologia rodzinyJazyk vyučovania: poľský
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznychJazyk vyučovania: poľský
Psychologia sportuJazyk vyučovania: poľský
PsychoseksuologiaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk vyučovania: poľský
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuJazyk vyučovania: poľský
Wczesne wspomaganie rozwojuJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Finance and AccountingJazyk vyučovania: anglický
International Economic RelationsJazyk vyučovania: anglický
International BusinessJazyk vyučovania: anglický
Quantum Information TechnologyJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka i diagnostyka chemicznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia biomedycznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia i technologia środowiskowaJazyk vyučovania: poľský
Chemia obliczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Zaawansowana analityka chemicznaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymiJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Analityk rynkuJazyk vyučovania: poľský
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwJazyk vyučovania: poľský
E-commerceJazyk vyučovania: poľský
Ekonomika transportu i logistykaJazyk vyučovania: poľský
Finanse w przedsiębiorstwachJazyk vyučovania: poľský
Innowacyjność w gospodarceJazyk vyučovania: poľský
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościJazyk vyučovania: poľský
EtnológiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
Nauczycielska w zakresie historii oraz WOSJazyk vyučovania: poľský
Współczesne muzeumJazyk vyučovania: poľský
KriminológiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
MarketingJazyk vyučovania: poľský
Inwestycje i nieruchomościJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie organizacjamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka finansowaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
OceánografiaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Vzdelávanie mladých delikventovJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
AmerykanistykaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
Biologia medycznaJazyk vyučovania: poľský
Biznes chemicznyJazyk vyučovania: poľský
Biznes i technologia ekologicznaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Biznesowo-gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
Studia klasyczneJazyk vyučovania: poľský
Studia renesansoweJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Vzťahy s verejnosťouJazyk vyučovania: poľský
EdytorskaJazyk vyučovania: poľský
Krytyka artystyczno-literackaJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiego jako obcegoJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Retoryczna (public relations)Jazyk vyučovania: poľský
Wiedza o filmieJazyk vyučovania: poľský
Filologia romańskaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja kulturowaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Język biznesu i translatorykaJazyk vyučovania: poľský
LingwistycznaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
ÚčtovníctvoJazyk vyučovania: poľský
Bankowość i doradztwo finansoweJazyk vyučovania: poľský
Biegły rewidentJazyk vyučovania: poľský
Finanse przedsiębiorstw i controllingJazyk vyučovania: poľský
Rachunkowość ACCAJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka medycznaJazyk vyučovania: poľský
Geografia fizyczna z geoinformacjąJazyk vyučovania: poľský
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Historia sztukiJazyk vyučovania: poľský
Informatyka i ekonometriaJazyk vyučovania: poľský
Business InformaticsJazyk vyučovania: anglický
Analityka gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Analiza danych – big dataJazyk vyučovania: poľský
Aplikacje informatyczne w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Informatyka ekonomicznaJazyk vyučovania: poľský
Krajoznawstwo i turystyka historycznaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Kultura audiowizualnaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie kulturąJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
NeurologopediaJazyk vyučovania: poľský
Wczesna interwencja logopedycznaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe stosunki gospodarczeJazyk vyučovania: poľský
International BusinessJazyk vyučovania: anglický
Zahraničný obchodJazyk vyučovania: poľský
Biznes międzynarodowyJazyk vyučovania: poľský
Ekonomia Unii EuropejskiejJazyk vyučovania: poľský
Finanse międzynarodowe i bankowośćJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe strategie marketingoweJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowy transport i handel morskiJazyk vyučovania: poľský
Modelowanie matematyczne i analiza danychJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeńJazyk vyučovania: poľský
Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapia zajęciowąJazyk vyučovania: poľský
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościąJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika wczesnej edukacjiJazyk vyučovania: poľský
Podatki i doradztwo podatkoweJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Europeistyka i przemiany globalneJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe stosunki polityczneJazyk vyučovania: poľský
Ustrojowo-samorządowaJazyk vyučovania: poľský
Prawo w administracji i gospodarceJazyk vyučovania: poľský
SkandynawistykaJazyk vyučovania: poľský
Studia regionalneJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
SlawistykaJazyk vyučovania: poľský
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyJazyk vyučovania: poľský
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneJazyk vyučovania: poľský
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Archeológia Jazyk vyučovania: poľský
Filozofia Jazyk vyučovania: poľský
Fyzikálne vedy Jazyk vyučovania: poľský
História Jazyk vyučovania: poľský
Lingvistika Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika Jazyk vyučovania: poľský
Psychológia Jazyk vyučovania: poľský
Ekonomia i finanse Jazyk vyučovania: poľský
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Jazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo Jazyk vyučovania: poľský
Nauki biologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki chemiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o kulturze i religii Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o polityce i administracji Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o sztuce Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o zarządzaniu i jakości Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk vyučovania: poľský
Nauki prawne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki socjologiczne Jazyk vyučovania: poľský

MBAviac »
Executive MBA Jazyk vyučovania: anglický

Postgraduálne štúdiumviac »
International Business Jazyk vyučovania: anglický
Analiza Danych – Big Data Jazyk vyučovania: poľský
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" Jazyk vyučovania: poľský
PS Gerontologopedyczne Jazyk vyučovania: poľský
PS Logopedyczne Jazyk vyučovania: poľský
PS Menedżerskie Jazyk vyučovania: poľský
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Jazyk vyučovania: poľský
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim Jazyk vyučovania: poľský
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Jazyk vyučovania: poľský
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jazyk vyučovania: poľský
SP Design w przestrzeni społecznej Jazyk vyučovania: poľský
SP Diagnostyka psychologiczna Jazyk vyučovania: poľský
SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka Jazyk vyučovania: poľský
SP Dyplomacja współczesna Jazyk vyučovania: poľský
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Jazyk vyučovania: poľský
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Jazyk vyučovania: poľský
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Jazyk vyučovania: poľský
SP Emisji i Higieny Głosu Jazyk vyučovania: poľský
SP Event Manager Jazyk vyučovania: poľský
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Jazyk vyučovania: poľský
SP Gedanistyki Jazyk vyučovania: poľský
SP GIS - System Informacji Geograficznej Jazyk vyučovania: poľský
SP Handel Zagraniczny Jazyk vyučovania: poľský
SP Historii Jazyk vyučovania: poľský
SP Historii sztuki Jazyk vyučovania: poľský
SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji Jazyk vyučovania: poľský
SP Italianistyczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL] Jazyk vyučovania: poľský
SP Legislacja administracyjna Jazyk vyučovania: poľský
SP Logopedia medialna Jazyk vyučovania: poľský
SP Marketing Międzynarodowy Jazyk vyučovania: poľský
SP Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) Jazyk vyučovania: poľský
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Jazyk vyučovania: poľský
SP Menedżer w instytucjach kultury Jazyk vyučovania: poľský
SP Nauczanie języka kaszubskiego Jazyk vyučovania: poľský
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego Jazyk vyučovania: poľský
SP Neurologopedyczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Niderlandzkie Jazyk vyučovania: poľský
SP Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH Jazyk vyučovania: poľský
SP Ochrona danych osobowych Jazyk vyučovania: poľský
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Jazyk vyučovania: poľský
SP Oligofrenologopedyczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Organizacja Pomocy Społecznej Jazyk vyučovania: poľský
SP Pedagogiczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Jazyk vyučovania: poľský
SP Podatki i prawo podatkowe Jazyk vyučovania: poľský
SP Podstaw Informatyki Jazyk vyučovania: poľský
SP Postępowanie administracyjne Jazyk vyučovania: poľský
SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Jazyk vyučovania: poľský
SP Prawa pracy Jazyk vyučovania: poľský
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Jazyk vyučovania: poľský
SP Prawo cywilne Jazyk vyučovania: poľský
SP Prawo dla mediatorów Jazyk vyučovania: poľský
SP Prawo medyczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Jazyk vyučovania: poľský
SP Prawo Spółek Jazyk vyučovania: poľský
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Jazyk vyučovania: poľský
SP Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej Jazyk vyučovania: poľský
SP Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego Jazyk vyučovania: poľský
SP Psychologia Kliniczna Jazyk vyučovania: poľský
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach Jazyk vyučovania: poľský
SP Psychologia Sportu Jazyk vyučovania: poľský
SP Psychologia Transportu Jazyk vyučovania: poľský
SP Psychotraumatologia Jazyk vyučovania: poľský
SP Rachunkowości i Podatków Jazyk vyučovania: poľský
SP Rachunkowość ACCA Jazyk vyučovania: poľský
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny Jazyk vyučovania: poľský
SP Reklama i Marketing Medialny Jazyk vyučovania: poľský
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna Jazyk vyučovania: poľský
SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych Jazyk vyučovania: poľský
SP Skandynawistyczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Socjoterapia i praca z grupą Jazyk vyučovania: poľský
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Jazyk vyučovania: poľský
SP Surdologopedyczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Jazyk vyučovania: poľský
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Jazyk vyučovania: poľský
SP Tłumaczenia ustne Jazyk vyučovania: poľský
SP Translatoryka - przekład literatury popularnej Jazyk vyučovania: poľský
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny Jazyk vyučovania: poľský
SP Translatoryka – przekład literacki Jazyk vyučovania: poľský
SP Translatoryka – przekład medyczny Jazyk vyučovania: poľský
SP Transport i Logistyka Jazyk vyučovania: poľský
SP Ubezpieczenia Społeczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej Jazyk vyučovania: poľský
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych Jazyk vyučovania: poľský
SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej Jazyk vyučovania: poľský
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Jazyk vyučovania: poľský
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem Jazyk vyučovania: poľský
SP Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Jazyk vyučovania: poľský
SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej Jazyk vyučovania: poľský
SP Wiedza o Oriencie Jazyk vyučovania: poľský
SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Jazyk vyučovania: poľský
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Jazyk vyučovania: poľský
SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej Jazyk vyučovania: poľský
SP Współzarządzanie rozwojem miast i gmin Jazyk vyučovania: poľský
SP Wycena Nieruchomości Jazyk vyučovania: poľský
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Jazyk vyučovania: poľský
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji Jazyk vyučovania: poľský
SP Zamówienia Publiczne Jazyk vyučovania: poľský
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej Jazyk vyučovania: poľský
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Jazyk vyučovania: poľský
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z JLL oraz PZFD Trójmiasto] Jazyk vyučovania: poľský
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi Jazyk vyučovania: poľský
SP Zarządzanie procesami w biznesie Jazyk vyučovania: poľský
SP Zarządzanie Projektami Jazyk vyučovania: poľský
SP Zarządzanie Projektami IT Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
WWW stránka vysokej školy: ug.edu.pl

Mapa


« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy