Prezentácia vysokej školy
Krakov (Kraków), Poľsko

Jagelovská univerzita

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Európske štúdiáJazyk vyučovania: anglický
Earth Sciences in a Changing WorldJazyk vyučovania: anglický
Global and Development StudiesJazyk vyučovania: anglický
International Relations and Area StudiesJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
AstronómiaJazyk vyučovania: poľský
BiochémiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
GeológiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
NeurobiológiaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové aplikácieJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna politikaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Zdravie verejnostiJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
AmerykanistykaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
BiofizykaJazyk vyučovania: poľský
Biofizyka molekularna i komórkowaJazyk vyučovania: poľský
BioinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Chemia medycznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia zrównoważonego rozwojuJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
EdytorstwoJazyk vyučovania: poľský
Elektroniczne przetwarzanie informacjiJazyk vyučovania: poľský
ElektroradiologiaJazyk vyučovania: poľský
Etnologia i antropologia kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediachJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielska z językiem niemieckimJazyk vyučovania: poľský
Filologia francuskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańska z językiem angielskimJazyk vyučovania: poľský
Filologia hiszpańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - arabistykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - indologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - iranistykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - japonistykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - sinologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - turkologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polska nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia portugalskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rumuńskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia słowiańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia szwedzkaJazyk vyučovania: poľský
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimJazyk vyučovania: poľský
Filologia węgierskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia włoskaJazyk vyučovania: poľský
Finanse, bankowość, ubezpieczeniaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka dla firmJazyk vyučovania: poľský
Geografia i gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Historia sztukiJazyk vyučovania: poľský
Informatyka analitycznaJazyk vyučovania: poľský
Język i kultura RosjiJazyk vyučovania: poľský
Język polski w komunikacji społecznejJazyk vyučovania: poľský
JudaistykaJazyk vyučovania: poľský
KognitywistykaJazyk vyučovania: poľský
Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczneJazyk vyučovania: poľský
Kulturoznawstwo - teksty kulturyJazyk vyučovania: poľský
Kulturoznawstwo międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
LatynoamerykanistykaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka komputerowaJazyk vyučovania: poľský
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczneJazyk vyučovania: poľský
Migracje międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
MuzykologiaJazyk vyučovania: poľský
Ochrona dóbr kulturyJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Polonistyka antropologiczno-kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Polonistyka-komparatystykaJazyk vyučovania: poľský
PołożnictwoJazyk vyučovania: poľský
Porównawcze studia cywilizacjiJazyk vyučovania: poľský
Prawo własności intelektualnej i nowych mediówJazyk vyučovania: poľský
Ratownictwo medyczneJazyk vyučovania: poľský
Relacje międzykulturoweJazyk vyučovania: poľský
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świataJazyk vyučovania: poľský
RosjoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Studia bliskowschodnieJazyk vyučovania: poľský
Studia eurazjatyckieJazyk vyučovania: poľský
Studia europejskieJazyk vyučovania: poľský
Studia matematyczno-przyrodniczeJazyk vyučovania: poľský
Studia nad buddyzmemJazyk vyučovania: poľský
Studia nad ChinamiJazyk vyučovania: poľský
Studia nad Indiami i Azją PołudniowąJazyk vyučovania: poľský
Studia nad JaponiąJazyk vyučovania: poľský
Studia nad KoreąJazyk vyučovania: poľský
Studia polsko-ukraińskieJazyk vyučovania: poľský
Wiedza o teatrzeJazyk vyučovania: poľský
Zaawansowane materiały i nanotechnologiaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie informacjąJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie kulturą i mediamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzaniaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie publiczneJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w ochronie zdrowiaJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
LekárstvoJazyk vyučovania: anglický
DDS - Doctor of Dental SurgeryJazyk vyučovania: anglický
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka medycznaJazyk vyučovania: poľský
FarmacjaJazyk vyučovania: poľský
FizjoterapiaJazyk vyučovania: poľský
Kierunek lekarskiJazyk vyučovania: poľský
Kierunek lekarsko-dentystycznyJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Európske štúdiáJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: anglický
Advanced Materials and NanotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Business and Finance ManagementJazyk vyučovania: anglický
Comparative Heritage StudiesJazyk vyučovania: anglický
Drug Discovery and DevelopmentJazyk vyučovania: anglický
Ecology and EvolutionJazyk vyučovania: anglický
Environmental Protection and ManagementJazyk vyučovania: anglický
Intellectual Property and New TechnologiesJazyk vyučovania: anglický
International Security and DevelopmentJazyk vyučovania: anglický
Korean StudiesJazyk vyučovania: anglický
Molecular BiotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Transatlantic StudiesJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
AstronómiaJazyk vyučovania: poľský
BiochémiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
EtikaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
GeológiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
NeurobiológiaJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové aplikácieJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna politikaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Zdravie verejnostiJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
AmerykanistykaJazyk vyučovania: poľský
Astrofizyka i kosmologiaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
BiofizykaJazyk vyučovania: poľský
Biofizyka molekularna i komórkowaJazyk vyučovania: poľský
BioinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia molekularnaJazyk vyučovania: poľský
Chemia medycznaJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
E-gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
EdytorstwoJazyk vyučovania: poľský
Elektroniczne przetwarzanie informacjiJazyk vyučovania: poľský
Etnologia i antropologia kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediachJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielska z językiem niemieckimJazyk vyučovania: poľský
Filologia francuskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańska z językiem angielskimJazyk vyučovania: poľský
Filologia hiszpańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - arabistykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - indologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - iranistykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - japonistykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - sinologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia orientalna - turkologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polska nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia portugalskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia słowiańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia szwedzkaJazyk vyučovania: poľský
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimJazyk vyučovania: poľský
Filologia węgierskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia włoskaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i controllingJazyk vyučovania: poľský
FizjoterapiaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Historia sztukiJazyk vyučovania: poľský
Informatyka analitycznaJazyk vyučovania: poľský
Informatyka gier komputerowychJazyk vyučovania: poľský
Język i literatura RosjiJazyk vyučovania: poľský
Język polski w komunikacji społecznejJazyk vyučovania: poľský
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychJazyk vyučovania: poľský
JudaistykaJazyk vyučovania: poľský
KognitywistykaJazyk vyučovania: poľský
KosmetologiaJazyk vyučovania: poľský
Krytyka literackaJazyk vyučovania: poľský
Kulturoznawstwo - teksty kulturyJazyk vyučovania: poľský
LingwistykaJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
Marketing i logistykaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka komputerowaJazyk vyučovania: poľský
Media społecznościowe w zarządzaniuJazyk vyučovania: poľský
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczneJazyk vyučovania: poľský
Migracje międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
MuzykologiaJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoJazyk vyučovania: poľský
Ochrona dóbr kulturyJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąJazyk vyučovania: poľský
PerformatykaJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Polonistyka antropologiczno-kulturowaJazyk vyučovania: poľský
Polonistyka-komparatystykaJazyk vyučovania: poľský
PołożnictwoJazyk vyučovania: poľský
Porównawcze studia cywilizacjiJazyk vyučovania: poľský
Przekład literackiJazyk vyučovania: poľský
PrzekładoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Przekładoznawstwo literacko-kulturoweJazyk vyučovania: poľský
Rachunkowość i zarządzanie finansamiJazyk vyučovania: poľský
Relacje międzykulturoweJazyk vyučovania: poľský
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świataJazyk vyučovania: poľský
RosjoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Studia azjatyckieJazyk vyučovania: poľský
Studia eurazjatyckieJazyk vyučovania: poľský
Studia europejskieJazyk vyučovania: poľský
Studia nad buddyzmem współczesnymJazyk vyučovania: poľský
Studia polsko-ukraińskieJazyk vyučovania: poľský
TeatrologiaJazyk vyučovania: poľský
Zaawansowane materiały i nanotechnologiaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniuJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie informacjąJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie kulturą współczesnąJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie mediami i reklamąJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie publiczneJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w turystyce i w sporcieJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami ludzkimiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami przyrodyJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zmianą społecznąJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Archeológia Jazyk vyučovania: poľský
Astronómia Jazyk vyučovania: poľský
Filozofia Jazyk vyučovania: poľský
Fyzikálne vedy Jazyk vyučovania: poľský
História Jazyk vyučovania: poľský
Lekárska veda Jazyk vyučovania: poľský
Lingvistika Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika Jazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémy Jazyk vyučovania: poľský
Psychológia Jazyk vyučovania: poľský
Ekonomia i finanse Jazyk vyučovania: poľský
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Jazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo Jazyk vyučovania: poľský
Nauki biologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki chemiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki farmaceutyczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o kulturze i religii Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o polityce i administracji Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o sztuce Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o zarządzaniu i jakości Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o zdrowiu Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk vyučovania: poľský
Nauki prawne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki socjologiczne Jazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Polnisches Wirtschaftsrecht für Ausländische Juristen – deutschsprachiges LL.M.-Programm Jazyk vyučovania: nemecký
Analiza biznesowa Jazyk vyučovania: poľský
Antropologia sądowa w praktyce Jazyk vyučovania: poľský
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship Jazyk vyučovania: poľský
Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie Jazyk vyučovania: poľský
Badania kliniczne produktów leczniczych Jazyk vyučovania: poľský
Biologia sądowa Jazyk vyučovania: poľský
Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych Jazyk vyučovania: poľský
Chemia dla nauczycieli Jazyk vyučovania: poľský
Enologia Jazyk vyučovania: poľský
Farmacja przemysłowa Jazyk vyučovania: poľský
Geriatria i opieka długoterminowa Jazyk vyučovania: poľský
Koloproktologia praktyczna Jazyk vyučovania: poľský
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej Jazyk vyučovania: poľský
Kosmetologia praktyczna Jazyk vyučovania: poľský
Medycyna bólu Jazyk vyučovania: poľský
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży Jazyk vyučovania: poľský
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii Jazyk vyučovania: poľský
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych Jazyk vyučovania: poľský
Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego Jazyk vyučovania: poľský
Podstawy psychoterapii Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia z biologii molekularnej Jazyk vyučovania: poľský
Psychoonkologia w praktyce klinicznej Jazyk vyučovania: poľský
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie Jazyk vyučovania: poľský
Studia podyplomowe dla tłumaczy Jazyk vyučovania: poľský
Systemy informacji geograficznej UNIGIS Jazyk vyučovania: poľský
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii Jazyk vyučovania: poľský
Testowanie oprogramowania Jazyk vyučovania: poľský
Trychologia w kosmetologii Jazyk vyučovania: poľský
Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka Jazyk vyučovania: poľský
Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Collegium Medicum
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Filozoficzny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Geografii i Geologii
Wydział Historyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej


WWW stránka vysokej školy: www.uj.edu.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy