Prezentácia vysokej školy
Lublin, Poľsko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
BiológiaJazyk vyučovania: anglický
Medical MiologyJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: anglický
Global EconomyJazyk vyučovania: anglický
Regional Studies – Central-East EuropeJazyk vyučovania: anglický
Regional Studies Asia and PacificJazyk vyučovania: anglický
Business AnalyticsJazyk vyučovania: anglický
Tourism and ManagementJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
Archeologia Polski i powszechnaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiochémiaJazyk vyučovania: poľský
BioanalitykaJazyk vyučovania: poľský
Biologia eksperymentalnaJazyk vyučovania: poľský
Biologia medycznaJazyk vyučovania: poľský
MikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka chemicznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia kryminalistycznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia podstawowa i stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówJazyk vyučovania: poľský
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Biznes międzynarodowyJazyk vyučovania: poľský
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo i komunikacja w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Filozofia teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
Kultury azjatyckieJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejJazyk vyučovania: poľský
Informačná spoločnosťJazyk vyučovania: poľský
E-przedsiębiorczośćJazyk vyučovania: poľský
Elektroniczna administracjaJazyk vyučovania: poľský
KriminológiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
E-przedsiębiorczośćJazyk vyučovania: poľský
Menedżer produktuJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami ludzkimiJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
BiomatematykaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka obliczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Specjalność informatycznaJazyk vyučovania: poľský
Statystyczna analiza danychJazyk vyučovania: poľský
Zastosowanie matematykiJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
Európska integráciaJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodná bezpečnosťJazyk vyučovania: poľský
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejJazyk vyučovania: poľský
Studia regionu PacyfikuJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja międzykulturowaJazyk vyučovania: poľský
Wsparcie rodziny i senioraJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
Geografia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaJazyk vyučovania: poľský
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejJazyk vyučovania: poľský
Analityka gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
AnglistykaJazyk vyučovania: poľský
Animacja kulturyJazyk vyučovania: poľský
MultimedialnaJazyk vyučovania: poľský
ScenicznaJazyk vyučovania: poľský
Architektura informacjiJazyk vyučovania: poľský
Architektura systemów informacyjnychJazyk vyučovania: poľský
Publikowanie cyfrowe i siecioweJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka historycznaJazyk vyučovania: poľský
Informatyka biurowa i archiwalnaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie dokumentacją współczesnąJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Marketing politycznyJazyk vyučovania: poľský
MedialnaJazyk vyučovania: poľský
E-edytorstwo i techniki redakcyjneJazyk vyučovania: poľský
E-edytorstwo w nowych mediachJazyk vyučovania: poľský
WydawnictwoJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk vyučovania: poľský
MaliarstvoJazyk vyučovania: poľský
FotografiaJazyk vyučovania: poľský
GrafikaJazyk vyučovania: poľský
IntermediaJazyk vyučovania: poľský
Rzeźba i formy przestrzenneJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
EuropeistykaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Redaktorsko-medialnaJazyk vyučovania: poľský
Studium teatralneJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Bankowość i rynki finansoweJazyk vyučovania: poľský
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwJazyk vyučovania: poľský
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiJazyk vyučovania: poľský
Specjalista bankowyJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaJazyk vyučovania: poľský
Biofizyka molekularna i medycznaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka doświadczalnaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka teoretyczna i astrofizykaJazyk vyučovania: poľský
GermanistykaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Specjalistyczny język niemieckiJazyk vyučovania: poľský
HispanistykaJazyk vyučovania: poľský
Języka hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowejJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Jazz i muzyka estradowaJazyk vyučovania: poľský
KognitywistykaJazyk vyučovania: poľský
Kreatywność społecznaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Antropologia i socjologia kulturyJazyk vyučovania: poľský
JudaistykaJazyk vyučovania: poľský
Krytyka i animacja sztukiJazyk vyučovania: poľský
MedialnaJazyk vyučovania: poľský
Teatrologia i filmoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Logistyka międzynarodowaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymJazyk vyučovania: poľský
Logopedia z audiologiąJazyk vyučovania: poľský
Matematyka w finansachJazyk vyučovania: poľský
Matematyka ubezpieczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Metody statystyczne w finansachJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie matematyki i informatykiJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Štátna správaJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo polityczne i medialneJazyk vyučovania: poľský
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieJazyk vyučovania: poľský
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskieJazyk vyučovania: poľský
Prawno-administracyjnyJazyk vyučovania: poľský
Prawno-biznesowyJazyk vyučovania: poľský
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoJazyk vyučovania: poľský
Produkcja medialnaJazyk vyučovania: poľský
MultimédiáJazyk vyučovania: poľský
Organizacja produkcji medialnejJazyk vyučovania: poľský
Public Relations i zarządzanie informacjąJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie mediami społecznościowymJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie wizerunkiem,Jazyk vyučovania: poľský
RomanistykaJazyk vyučovania: poľský
Język francuski w biznesieJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TłumaczeniowaJazyk vyučovania: poľský
RusycystykaJazyk vyučovania: poľský
Język rosyjski w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoJazyk vyučovania: poľský
Technologie cyfrowe w animacji kulturyJazyk vyučovania: poľský
Turystyka historycznaJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Hotelový priemyselJazyk vyučovania: poľský
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoJazyk vyučovania: poľský
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami turystycznymiJazyk vyučovania: poľský
UkrainistykaJazyk vyučovania: poľský
Język ukraiński w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Języka ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w politykach publicznychJazyk vyučovania: poľský
Hospodárska politikaJazyk vyučovania: poľský
Regionálna politikaJazyk vyučovania: poľský
Zdravotnícka politikaJazyk vyučovania: poľský
Migracje i polityka migracyjna UEJazyk vyučovania: poľský
Polityka kulturalna i edukacyjnaJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Fizyka technicznaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka komputerowaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka medycznaJazyk vyučovania: poľský
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweJazyk vyučovania: poľský
GeoinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Plánovanie rozvoja mesta a vidiekaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie przestrzeniąJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria nowoczesnych materiałówJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
MaliarstvoJazyk vyučovania: poľský
Malarstwo użytkoweJazyk vyučovania: poľský
Sztuka obrazuJazyk vyučovania: poľský
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia rodzinyJazyk vyučovania: poľský
Psychologia społecznaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiJazyk vyučovania: poľský
GrafikaJazyk vyučovania: poľský
Grafika projektowaJazyk vyučovania: poľský
Grafika warsztatowaJazyk vyučovania: poľský
Sztuka mediów cyfrowychJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
ChémiaJazyk vyučovania: anglický
Materials ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: anglický
Economic DiplomacyJazyk vyučovania: anglický
International Place BrandingJazyk vyučovania: anglický
International Relations in East – Central EuropeJazyk vyučovania: anglický
Education and TherapyJazyk vyučovania: anglický
Occupational TherapyJazyk vyučovania: anglický
Rahabilitation of People with DisabilitiesJazyk vyučovania: anglický
Special Education Needs SupportJazyk vyučovania: anglický
Graphic ArtsJazyk vyučovania: anglický
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
BiochémiaJazyk vyučovania: poľský
BioanalitykaJazyk vyučovania: poľský
Biologia eksperymentalnaJazyk vyučovania: poľský
MikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia medycznaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia ogólnaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka chemicznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia kryminalistycznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia materiałowaJazyk vyučovania: poľský
Chemia podstawowa i stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówJazyk vyučovania: poľský
Technologie fotoniczne i światłowodoweJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Ekonomia międzynarodowaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka samorządowaJazyk vyučovania: poľský
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościJazyk vyučovania: poľský
Systemy ekonomiczneJazyk vyučovania: poľský
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
Dziedzictwo historyczne regionuJazyk vyučovania: poľský
Historia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Informačná spoločnosťJazyk vyučovania: poľský
KriminológiaJazyk vyučovania: poľský
Kadra kierownicza organów ochrony prawaJazyk vyučovania: poľský
KuratorJazyk vyučovania: poľský
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
Menedżersko-prawnaJazyk vyučovania: poľský
Systemy informacyjne w administracji i biznesieJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie kapitałem społecznymJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
BiomatematykaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Specjalność informatycznaJazyk vyučovania: poľský
Statystyczna analiza danychJazyk vyučovania: poľský
Zastosowanie matematykiJazyk vyučovania: poľský
Zastosowanie matematyki w fizyceJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
Dyplomacja ekonomicznaJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowy marketing terytorialnyJazyk vyučovania: poľský
Pozaeuropejskie studia regionalneJazyk vyučovania: poľský
Projekty międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo zawodowe i personalneJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalizacja nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Deweloperska (programistyczna)Jazyk vyučovania: poľský
Inżynieria danychJazyk vyučovania: poľský
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Štátna správaJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
Klimatologia i gospodarka wodnaJazyk vyučovania: poľský
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie rozwojem gospodarczymJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie środowiskiemJazyk vyučovania: poľský
Analityka gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiJazyk vyučovania: poľský
Animacja kulturyJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka historycznaJazyk vyučovania: poľský
Informatyka biurowaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie dokumentacją współczesnąJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPJazyk vyučovania: poľský
CyberbezpieczeństwoJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Vzťahy s verejnosťouJazyk vyučovania: poľský
Digital MediaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo on-lineJazyk vyučovania: poľský
RedaktorskaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk vyučovania: poľský
ArteterapiaJazyk vyučovania: poľský
Rzeźba i formy przestrzenneJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
Muzyka sakralnaJazyk vyučovania: poľský
MuzykoterapiaJazyk vyučovania: poľský
Prowadzenie zespołówJazyk vyučovania: poľský
EuropeistykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
MedioznawczaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Teatrologiczno-filmoznawczaJazyk vyučovania: poľský
WydawniczaJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Audyt i rachunkowość zarządczaJazyk vyučovania: poľský
Certyfikowany menedżer bankowyJazyk vyučovania: poľský
Doradca finansowyJazyk vyučovania: poľský
Inwestycje kapitałoweJazyk vyučovania: poľský
Menedżer finansowyJazyk vyučovania: poľský
Podatki i finanse publiczneJazyk vyučovania: poľský
Fizyka technicznaJazyk vyučovania: poľský
GeoinformatykaJazyk vyučovania: poľský
GermanistykaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Specjalistyczny język niemieckiJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Regionálne hospodárstvoJazyk vyučovania: poľský
Urbanistyka i polityka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
GrafikaJazyk vyučovania: poľský
Grafika projektowaJazyk vyučovania: poľský
Grafika warsztatowaJazyk vyučovania: poľský
HispanistykaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TłumaczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Informatologia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowejJazyk vyučovania: poľský
Cyfrowe zasoby informacjiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznejJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria nowoczesnych materiałówJazyk vyučovania: poľský
KognitywistykaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Antropologia i etnologiaJazyk vyučovania: poľský
Media i kultura popularnaJazyk vyučovania: poľský
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie w kulturzeJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TranslatorycznaJazyk vyučovania: poľský
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Koordynator procesów logistycznychJazyk vyučovania: poľský
Logopedia z audiologiąJazyk vyučovania: poľský
Logopedia klinicznaJazyk vyučovania: poľský
SurdologopediaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się ( specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Jazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Štátna správaJazyk vyučovania: poľský
Verejná bezpečnosťJazyk vyučovania: poľský
PortugalistykaJazyk vyučovania: poľský
Prawno-administracyjnyJazyk vyučovania: poľský
Administracja skarbowa i gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Administracja w procesach globalizacjiJazyk vyučovania: poľský
Służba cywilnaJazyk vyučovania: poľský
Prawno-menedżerskiJazyk vyučovania: poľský
BiznesowaJazyk vyučovania: poľský
MenedżerskaJazyk vyučovania: poľský
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoJazyk vyučovania: poľský
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné právoJazyk vyučovania: poľský
Prawo Unii EuropejskiejJazyk vyučovania: poľský
Produkcja medialnaJazyk vyučovania: poľský
Produkcja w branży gierJazyk vyučovania: poľský
Produkcja wydarzenia multimedialnegoJazyk vyučovania: poľský
Realizacja filmowo-telewizyjnaJazyk vyučovania: poľský
RomanistykaJazyk vyučovania: poľský
NauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
TłumaczeniowaJazyk vyučovania: poľský
RusycystykaJazyk vyučovania: poľský
TłumaczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Technologie cyfrowe w animacji kulturyJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiJazyk vyučovania: poľský
Turystyka dzieci i młodzieżyJazyk vyučovania: poľský
Turystyka zdrowotnaJazyk vyučovania: poľský
UkrainistykaJazyk vyučovania: poľský
TłumaczeniowaJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Filozofia Jazyk vyučovania: poľský
Fyzikálne vedy Jazyk vyučovania: poľský
História Jazyk vyučovania: poľský
Lingvistika Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika Jazyk vyučovania: poľský
Psychológia Jazyk vyučovania: poľský
Ekonomia i finanse Jazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo Jazyk vyučovania: poľský
Nauki biologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki chemiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o kulturze i religii Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o polityce i administracji Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o zarządzaniu i jakości Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk vyučovania: poľský
Nauki prawne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki socjologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Sztuki muzyczne Jazyk vyučovania: poľský
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Jazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Maliarstvo Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Štátna správa Jazyk vyučovania: poľský
Účtovníctvo Jazyk vyučovania: poľský
Administracja Jazyk vyučovania: poľský
Administrowanie sieciami komputerowymi Jazyk vyučovania: poľský
Analiza danych Jazyk vyučovania: poľský
Architektura książki - projektowanie i edycja Jazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka Jazyk vyučovania: poľský
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Jazyk vyučovania: poľský
Chemia praktyczna Jazyk vyučovania: poľský
Coaching i mentoring Jazyk vyučovania: poľský
Compliance w zarządzaniu organizacją Jazyk vyučovania: poľský
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Jazyk vyučovania: poľský
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk vyučovania: poľský
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk vyučovania: poľský
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja muzealna Jazyk vyučovania: poľský
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Jazyk vyučovania: poľský
Filozofia i etyka Jazyk vyučovania: poľský
Fizyka Jazyk vyučovania: poľský
Grafika komputerowa i dtp Jazyk vyučovania: poľský
Grafika wydawnicza Jazyk vyučovania: poľský
Historia i wiedza o społeczeństwie Jazyk vyučovania: poľský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Jazyk vyučovania: poľský
Innowacyjne zarządzanie produkcją Jazyk vyučovania: poľský
Języki skandynawskie dla rynku pracy Jazyk vyučovania: poľský
Kompetencje wychowawcze Jazyk vyučovania: poľský
Logopedia Jazyk vyučovania: poľský
Marketing internetowy i brokering informacji Jazyk vyučovania: poľský
Mediacja szkolna i sądowa Jazyk vyučovania: poľský
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Jazyk vyučovania: poľský
Muzealnictwo Jazyk vyučovania: poľský
Muzykoterapia Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie biologii Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie chemii Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie geografii Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiego jako obcego Jazyk vyučovania: poľský
Neurologopedia Jazyk vyučovania: poľský
Nowe technologie dla kultury i administracji Jazyk vyučovania: poľský
Nowoczesne techniki badawcze Jazyk vyučovania: poľský
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Jazyk vyučovania: poľský
Ochrona danych osobowych Jazyk vyučovania: poľský
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika Marii Montessori Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalna Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Jazyk vyučovania: poľský
Podyplomowe Studium Legislacji Jazyk vyučovania: poľský
Prawne instrumenty ochrony środowiska Jazyk vyučovania: poľský
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Jazyk vyučovania: poľský
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Jazyk vyučovania: poľský
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Jazyk vyučovania: poľský
Profesjonalny Event Manager Jazyk vyučovania: poľský
Programowanie i bazy danych Jazyk vyučovania: poľský
Programowanie i informatyka w szkole Jazyk vyučovania: poľský
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Jazyk vyučovania: poľský
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa Jazyk vyučovania: poľský
Psychologia sądowa Jazyk vyučovania: poľský
Psychologia sportu dla psychologów Jazyk vyučovania: poľský
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Jazyk vyučovania: poľský
Public relations and media marketing Jazyk vyučovania: poľský
Radioekologia Jazyk vyučovania: poľský
Surdologopedia Jazyk vyučovania: poľský
Systemy informacji geograficznej w praktyce Jazyk vyučovania: poľský
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Jazyk vyučovania: poľský
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Jazyk vyučovania: poľský
Tworzenie kolekcji cyfrowych Jazyk vyučovania: poľský
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Jazyk vyučovania: poľský
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Jazyk vyučovania: poľský
Zamówienia publiczne Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Jazyk vyučovania: poľský
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim Jazyk vyučovania: ukrajinský

Fakultyviac »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Mimo mestské strediská
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
WWW stránka vysokej školy: www.umcs.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy