Prezentácia vysokej školy
Olsztyn, Poľsko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
Applied BiologyJazyk vyučovania: anglický
Biologia medycznaJazyk vyučovania: poľský
Biologia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka i diagnostyka chemicznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
Interakcje społeczne i kooperacjaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieJazyk vyučovania: poľský
KriminológiaJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Financial and Insurance MathematicsJazyk vyučovania: anglický
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie matematykiJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo zawodowe i personalneJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Socjologia nowych mediówJazyk vyučovania: poľský
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnegoJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Analityka i zarządzanie publiczneJazyk vyučovania: poľský
Analiza i kreowanie trendówJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Dokumentalistyka medialnaJazyk vyučovania: poľský
Nowe mediaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielska w zakresie nauczania językaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiegoJazyk vyučovania: poľský
Wiedza o kulturzeJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Gastronomia – sztuka kulinarnaJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka w biznesieJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
Nauki o rodzinieJazyk vyučovania: poľský
Mediacja rodzinnaJazyk vyučovania: poľský
Wsparcie rodziny i wychowanie dzieckaJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywaJazyk vyučovania: anglický
PołożnictwoJazyk vyučovania: poľský
Ratownictwo medyczneJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
WojskoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
Poľnohospodárska produkciaJazyk vyučovania: poľský
AgrobiznesJazyk vyučovania: poľský
Rolnictwo precyzyjneJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Energetický priemyselJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
Kształtowanie środowiskaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Information Systems EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Informatyka ogólnaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria systemów informatycznychJazyk vyučovania: poľský
SadovníctvoJazyk vyučovania: poľský
Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczneJazyk vyučovania: poľský
SilvikultúraJazyk vyučovania: poľský
Lesné hospodárstvoJazyk vyučovania: poľský
Stavebný priemyselJazyk vyučovania: poľský
ZootechnikaJazyk vyučovania: poľský
Chów i hodowla zwierząt amatorskichJazyk vyučovania: poľský
Hodowla i użytkowanie zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Hodowla koni i jeździectwoJazyk vyučovania: poľský
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniJazyk vyučovania: poľský
Architektura krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościJazyk vyučovania: poľský
Bioinżynieria produkcji żywnościJazyk vyučovania: poľský
Poľnohospodársko-potravinársky sektorJazyk vyučovania: poľský
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywnościJazyk vyučovania: poľský
Geodezja i kartografiaJazyk vyučovania: poľský
Geodesy and GeoinformaticsJazyk vyučovania: anglický
Geodezja i geoinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Geodezja i szacowanie nieruchomościJazyk vyučovania: poľský
Zdalne systemy pomiaroweJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
UrbanizmusJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo na rynku nieruchomościJazyk vyučovania: poľský
Planowanie i inżynieria przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymiJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria informacjiJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnychJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria przetwórstwa żywnościJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
Environmental EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Inżynieria komunalnaJazyk vyučovania: poľský
Mechanika i budowa maszynJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
MikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
RybactwoJazyk vyučovania: poľský
Applied IchthyologyJazyk vyučovania: anglický
Technologia żywności i żywienia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Dairy TechnologyJazyk vyučovania: anglický
Bezpečnosť potravínJazyk vyučovania: poľský
Technologia mięsaJazyk vyučovania: poľský
Technologia mleczarskaJazyk vyučovania: poľský
Technologia produktów roślinnychJazyk vyučovania: poľský
Żywienie człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie innowacjamiJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
LekárstvoJazyk vyučovania: anglický
Veterinárna medicínaJazyk vyučovania: anglický
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia kliniczna i zdrowiaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia wychowawcza i szkolnaJazyk vyučovania: poľský
TeológiaJazyk vyučovania: poľský
Formacja kapłańskaJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie religiiJazyk vyučovania: poľský
Veterinárna medicínaJazyk vyučovania: poľský
LekarskiJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
Vzdelávanie mladých delikventovJazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk vyučovania: poľský
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
Agrárny sektorJazyk vyučovania: poľský
Production ManagementJazyk vyučovania: anglický
Ochrana života rastlínJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie produkcjąJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
Biologia molekularnaJazyk vyučovania: poľský
Eksperymenty przyrodniczeJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia farmaceutycznaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia molekularnaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia przemysłowaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Biznes i rynki międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansoweJazyk vyučovania: poľský
UbezpieczeniaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
Interakcje społeczne i kooperacjaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesnąJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieJazyk vyučovania: poľský
ManažmentJazyk vyučovania: poľský
LogistikaJazyk vyučovania: anglický
Management of a Small and Medium EnterpriseJazyk vyučovania: anglický
LogistykaJazyk vyučovania: poľský
Marketing i zarządzanie produktamiJazyk vyučovania: poľský
Rachunkowość i zarządzanie finansamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwemJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie matematykiJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
Aquatic Ecosystem ProtectionJazyk vyučovania: anglický
Odpadové hospodárstvoJazyk vyučovania: poľský
Ochrona ekosystemów wodnychJazyk vyučovania: poľský
Ochrona i użytkowanie ekosystemówJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnymJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąJazyk vyučovania: poľský
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Data Science in PracticeJazyk vyučovania: anglický
BioinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Data Science w praktyceJazyk vyučovania: poľský
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychJazyk vyučovania: poľský
Techniki multimedialneJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
Stavebný priemyselJazyk vyučovania: poľský
Budowle i konstrukcje inżynierskieJazyk vyučovania: poľský
Budownictwo energooszczędneJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria drogowaJazyk vyučovania: poľský
ZootechnikaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia w hodowli zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Hodowla i użytkowanie zwierzątJazyk vyučovania: poľský
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychJazyk vyučovania: poľský
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Administracja skarbowaJazyk vyučovania: poľský
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnymJazyk vyučovania: poľský
Administracja i cyfryzacjaJazyk vyučovania: poľský
Analiza i kreowanie trendówJazyk vyučovania: poľský
Animacja pamięci społecznejJazyk vyučovania: poľský
Architektura krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Kształtowanie i ochrona krajobrazuJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja wizerunkowaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk vyučovania: poľský
Edukacja muzyczna szkolnaJazyk vyučovania: poľský
Muzyka estradowaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielska w zakresie nauczania językaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
Edytorstwo tekstówJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiegoJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Gastronomia – sztuka kulinarnaJazyk vyučovania: poľský
Geodezja i kartografiaJazyk vyučovania: poľský
Geodesy and GeoinformaticsJazyk vyučovania: anglický
Geodesy and Satellite NavigationJazyk vyučovania: anglický
Geodezja gospodarczaJazyk vyučovania: poľský
Geodezja i nawigacja satelitarnaJazyk vyučovania: poľský
Geodezja i technologie informatyczneJazyk vyučovania: poľský
Geodezja inżynieryjnaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka nieruchomościJazyk vyučovania: poľský
Kataster nieruchomościJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie przestrzeniąJazyk vyučovania: poľský
Interdyscyplinarne studia strategiczneJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczejJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiskaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: anglický
Environmental BiotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Process Engineering and Environmental ProtectionJazyk vyučovania: anglický
Inżynieria ekologicznaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria sanitarna i wodnaJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka w biznesieJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
Mechanika i budowa maszynJazyk vyučovania: poľský
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynJazyk vyučovania: poľský
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynJazyk vyučovania: poľský
MechatronikaJazyk vyučovania: poľský
MikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
Nauki o rodzinieJazyk vyučovania: poľský
Mediacja rodzinnaJazyk vyučovania: poľský
Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwieJazyk vyučovania: poľský
Odnawialne źródła energiiJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
Resocjalizacja z penitencjarystykąJazyk vyučovania: poľský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnościąJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika wczesnej edukacjiJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
International Political and Economic RelationsJazyk vyučovania: anglický
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywaJazyk vyučovania: anglický
Regionálne a miestne orgányJazyk vyučovania: poľský
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczeJazyk vyučovania: poľský
RybactwoJazyk vyučovania: poľský
Aquaculture and FisheriesJazyk vyučovania: anglický
Akwakultura i akwarystykaJazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Food EngineeringJazyk vyučovania: anglický
Potravinárska technológiaJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria przetwórstwa żywnościJazyk vyučovania: poľský
Żywienie człowiekaJazyk vyučovania: poľský
TowaroznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie procesami w produkcji i usługachJazyk vyučovania: poľský
Turystyka i rekreacjaJazyk vyučovania: poľský
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Filozofia Jazyk vyučovania: poľský
História Jazyk vyučovania: poľský
Lekárska veda Jazyk vyučovania: poľský
Lingvistika Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika Jazyk vyučovania: poľský
Veterinárna medicína Jazyk vyučovania: poľský
Ekonomia i finanse Jazyk vyučovania: poľský
Inżynieria lądowa i transport Jazyk vyučovania: poľský
Inżynieria mechaniczna Jazyk vyučovania: poľský
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Jazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo Jazyk vyučovania: poľský
Nauki biologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o polityce i administracji Jazyk vyučovania: poľský
Nauki prawne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki teologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Rolnictwo i ogrodnictwo Jazyk vyučovania: poľský
Sztuki muzyczne Jazyk vyučovania: poľský
Technologia żywności i żywienia Jazyk vyučovania: poľský
Zootechnika i rybactwo Jazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Pracovné právo Jazyk vyučovania: poľský
Štátna správa Jazyk vyučovania: poľský
Účtovníctvo Jazyk vyučovania: poľský
Administracja i zarządzanie w administracji Jazyk vyučovania: poľský
Audyt i kontrola wewnętrzna Jazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracy Jazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Jazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe Jazyk vyučovania: poľský
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Jazyk vyučovania: poľský
Coaching menedżerski Jazyk vyučovania: poľský
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques Jazyk vyučovania: poľský
Data science w praktyce Jazyk vyučovania: poľský
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna Jazyk vyučovania: poľský
Doskonalenie specjalistyczne z teologii Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Jazyk vyučovania: poľský
Ekonomia - rachunkowość budżetowa Jazyk vyučovania: poľský
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Jazyk vyučovania: poľský
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Jazyk vyučovania: poľský
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Jazyk vyučovania: poľský
Gospodarowanie odpadami Jazyk vyučovania: poľský
Hortiterapia Jazyk vyučovania: poľský
Ichtiologia i akwakultura Jazyk vyučovania: poľský
Integrowana produkcja i ochrona roślin Jazyk vyučovania: poľský
Kształcenie pedagogiczne Jazyk vyučovania: poľský
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt Jazyk vyučovania: poľský
Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Jazyk vyučovania: poľský
Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży Jazyk vyučovania: poľský
Menedżer jakości Jazyk vyučovania: poľský
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Jazyk vyučovania: poľský
Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska Jazyk vyučovania: poľský
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego Jazyk vyučovania: poľský
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego Jazyk vyučovania: poľský
Odnawialne źródła energii Jazyk vyučovania: poľský
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Jazyk vyučovania: poľský
Prawo zamówień publicznych Jazyk vyučovania: poľský
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Jazyk vyučovania: poľský
Produkcja rolnicza i ogrodnicza Jazyk vyučovania: poľský
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu Jazyk vyučovania: poľský
Rośliny i surowce zielarskie Jazyk vyučovania: poľský
Socjoterapia Jazyk vyučovania: poľský
Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej Jazyk vyučovania: poľský
Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole Jazyk vyučovania: poľský
Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty Jazyk vyučovania: poľský
Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Jazyk vyučovania: poľský
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Jazyk vyučovania: poľský
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej Jazyk vyučovania: poľský
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Jazyk vyučovania: poľský
Wycena nieruchomości Jazyk vyučovania: poľský
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie Jazyk vyučovania: poľský
Zaawansowane technologie informatyczne Jazyk vyučovania: poľský
Zamówienia publiczne i podatki pośrednie Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie biznesem Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie i marketing w oświacie Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie logistyką Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie zasobami ludzkimi Jazyk vyučovania: poľský
Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce Jazyk vyučovania: poľský
Żywienie człowieka i dietetyka Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Mimo mestské strediská
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Zamiejscowy w EłkuEłk

WWW stránka vysokej školy: www.uwm.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy