Prezentácia vysokej školy
Vroclav (Wrocław), Poľsko

Uniwersytet Wrocławski

Druh vysokej školy: univerzity
Status: štátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
BiotechnológiaJazyk vyučovania: anglický
ChémiaJazyk vyučovania: anglický
Obchod a administráciaJazyk vyučovania: anglický
FinancieJazyk vyučovania: anglický
ObchodJazyk vyučovania: anglický
GovernanceJazyk vyučovania: anglický
Criminal JusticeJazyk vyučovania: anglický
European CulturesJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
AstronómiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
Biologia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Biologia eksperymentalnaJazyk vyučovania: poľský
Biologia środowiskowaJazyk vyučovania: poľský
MikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia z elementami biotechnologii medycznejJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia z elementami biotechnologii przemysłowejJazyk vyučovania: poľský
Cestovný ruchJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
Analityka chemicznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiJazyk vyučovania: poľský
Chemia ogólnaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Daňové právoJazyk vyučovania: poľský
Svetové hospodárstvoJazyk vyučovania: poľský
Ekonomia innowacjiJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Prawo w biznesieJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
GeológiaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
AmerykanistykaJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąJazyk vyučovania: poľský
Dokumentalistyka konserwatorskaJazyk vyučovania: poľský
RegionalistykaJazyk vyučovania: poľský
Specjalność nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
KriminológiaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Analiza danychJazyk vyučovania: poľský
Matematyka aktuarialno-finansowaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka w ekonomiiJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
Global StudiesJazyk vyučovania: anglický
Gospodarka i biznes międzynarodowyJazyk vyučovania: poľský
Służby zagraniczneJazyk vyučovania: poľský
Studia europejskieJazyk vyučovania: poľský
Studia niemieckieJazyk vyučovania: poľský
Studia wschodnieJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja dorosłych i marketing społecznyJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńcza z terapiąJazyk vyučovania: poľský
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaJazyk vyučovania: poľský
ResocjalizacjaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Výskum trhuJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznegoJazyk vyučovania: poľský
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnegoJazyk vyučovania: poľský
Społeczności lokalneJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Regionálne a miestne orgányJazyk vyučovania: poľský
Administracja europejskaJazyk vyučovania: poľský
Administracja sektora publicznegoJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzneJazyk vyučovania: poľský
AnglistykaJazyk vyučovania: poľský
Język angielski w komunikacji profesjonalnejJazyk vyučovania: poľský
Tłumaczenia pisemneJazyk vyučovania: poľský
Tłumaczenia ustneJazyk vyučovania: poľský
TłumaczeniowaJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo narodoweJazyk vyučovania: poľský
Biologia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Chemia i toksykologia sądowaJazyk vyučovania: poľský
Chemia medycznaJazyk vyučovania: poľský
Dyplomacja europejskaJazyk vyučovania: poľský
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieJazyk vyučovania: poľský
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejJazyk vyučovania: poľský
Turystyka historycznaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo audiowizualneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo muzyczneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo prasowe i onlineJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo sportoweJazyk vyučovania: poľský
Fotografia dziennikarska, reklamowa i artystycznaJazyk vyučovania: poľský
Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizjaJazyk vyučovania: poľský
Etnologia i antropologia kulturowaJazyk vyučovania: poľský
EuropeistykaJazyk vyučovania: poľský
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejJazyk vyučovania: poľský
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymJazyk vyučovania: poľský
Filologia chorwacka z językiem serbskimJazyk vyučovania: poľský
Filologia czeskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia francuskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Językoznawstwo germanistyczneJazyk vyučovania: poľský
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaJazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo germanistyczneJazyk vyučovania: poľský
Filologia hiszpańskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia indyjskaJazyk vyučovania: poľský
HindiJazyk vyučovania: poľský
SanskrytJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
EdytorstwoJazyk vyučovania: poľský
KomunikologiaJazyk vyučovania: poľský
Lingwistyka kulturowaJazyk vyučovania: poľský
LogopediaJazyk vyučovania: poľský
Retoryka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
TeatrologiaJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia ukraińskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia ukraińska z językiem angielskimJazyk vyučovania: poľský
UkrainistykaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
EkonofizykaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka doświadczalnaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka komputerowaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
Genetyka i biologia eksperymentalnaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Historia sztukiJazyk vyučovania: poľský
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneJazyk vyučovania: poľský
Indywidualne studia międzyobszaroweJazyk vyučovania: poľský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Specjalność nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
ItalianistykaJazyk vyučovania: poľský
JudaistykaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja wizerunkowaJazyk vyučovania: poľský
Vzťahy s verejnosťouJazyk vyučovania: poľský
BrandingJazyk vyučovania: poľský
Communication Design (projektowanie komunikacji)Jazyk vyučovania: poľský
KoreanistykaJazyk vyučovania: poľský
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Kultura filmowaJazyk vyučovania: poľský
Performatyka kulturyJazyk vyučovania: poľský
Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalnośćJazyk vyučovania: poľský
MikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
MilitarioznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Animacja odtwórstwa historycznegoJazyk vyučovania: poľský
Popularyzacja wiedzy o militariachJazyk vyučovania: poľský
MuzykologiaJazyk vyučovania: poľský
NiderlandystykaJazyk vyučovania: poľský
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Jazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Comparative PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Europe in the WorldJazyk vyučovania: anglický
Global SecurityJazyk vyučovania: anglický
Media and PoliticsJazyk vyučovania: anglický
Štátna správaJazyk vyučovania: poľský
Marketing politycznyJazyk vyučovania: poľský
Media i dziennikarstwoJazyk vyučovania: poľský
Media w polityceJazyk vyučovania: poľský
Przywództwo polityczneJazyk vyučovania: poľský
Służby zagraniczneJazyk vyučovania: poľský
Publikowanie cyfrowe i siecioweJazyk vyučovania: poľský
SinologiaJazyk vyučovania: poľský
Socjologia ekonomicznaJazyk vyučovania: poľský
Socjologia grup dyspozycyjnychJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychJazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychJazyk vyučovania: poľský
Studia śródziemnomorskieJazyk vyučovania: poľský
ArabskaJazyk vyučovania: poľský
BiblijnaJazyk vyučovania: poľský
GreckaJazyk vyučovania: poľský
ItalskaJazyk vyučovania: poľský
ŁacińskaJazyk vyučovania: poľský
NowogreckaJazyk vyučovania: poľský
NowołacińskaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie migracjamiJazyk vyučovania: poľský
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarnaJazyk vyučovania: poľský
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwoJazyk vyučovania: poľský
Sztuka komunikacjiJazyk vyučovania: poľský
Wymiary bezpieczeństwa europejskiegoJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie projektami społecznymiJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweJazyk vyučovania: poľský
Inżynieria geologicznaJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PsychológiaJazyk vyučovania: poľský
Psychologia biznesu i organizacjiJazyk vyučovania: poľský
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyJazyk vyučovania: poľský
Psychologia kliniczna i zdrowiaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika specjalnaJazyk vyučovania: poľský
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
AnglistykaJazyk vyučovania: anglický
Empirical and Theoretical LinguisticsJazyk vyučovania: anglický
Data ScienceJazyk vyučovania: anglický
Global communicationJazyk vyučovania: anglický
Media and/for DevelopmentJazyk vyučovania: anglický
Public DiplomacyJazyk vyučovania: anglický
Public Relations and Corporate CommunicationJazyk vyučovania: anglický
LLM International and European LawJazyk vyučovania: anglický
International Business LawJazyk vyučovania: anglický
Modern Human Rights LawJazyk vyučovania: anglický
Medical BiotechnologyJazyk vyučovania: anglický
Public HistoryJazyk vyučovania: anglický
ArcheológiaJazyk vyučovania: poľský
Archeologia Barbaricum i prowincji rzymskichJazyk vyučovania: poľský
Archeologia czasów historycznych i numizmatykaJazyk vyučovania: poľský
Archeologia nowego świataJazyk vyučovania: poľský
Archeologia pradziejówJazyk vyučovania: poľský
AstronómiaJazyk vyučovania: poľský
BiológiaJazyk vyučovania: poľský
Biologia człowiekaJazyk vyučovania: poľský
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
Ekologia i różnorodność biologicznaJazyk vyučovania: poľský
BiotechnológiaJazyk vyučovania: poľský
BioinformatykaJazyk vyučovania: poľský
Biologia molekularnaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia medycznaJazyk vyučovania: poľský
Biotechnologia peptydów i białekJazyk vyučovania: poľský
Mikrobiologia molekularnaJazyk vyučovania: poľský
Cestovný ruchJazyk vyučovania: poľský
ChémiaJazyk vyučovania: poľský
Advanced Synthesis In ChemistryJazyk vyučovania: anglický
Analityka instrumentalnaJazyk vyučovania: poľský
Chemia – studia międzynarodoweJazyk vyučovania: poľský
Chemia fizycznaJazyk vyučovania: poľský
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiJazyk vyučovania: poľský
Chemia nieorganiczna i katalizaJazyk vyučovania: poľský
Chemia organicznaJazyk vyučovania: poľský
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Master Managerial EconomicsJazyk vyučovania: anglický
Svetové hospodárstvoJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo podatkoweJazyk vyučovania: poľský
Ekonomia i społeczeństwoJazyk vyučovania: poľský
Finanse i rachunkowośćJazyk vyučovania: poľský
Prawo w biznesieJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
Studia nad religiami i dialogiem międzynarodowymJazyk vyučovania: poľský
GeológiaJazyk vyučovania: poľský
Applied GeoscienceJazyk vyučovania: anglický
HydrogeológiaJazyk vyučovania: poľský
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiJazyk vyučovania: poľský
Geologia poszukiwawczaJazyk vyučovania: poľský
Petrologia i mineralogia stosowanaJazyk vyučovania: poľský
HistóriaJazyk vyučovania: poľský
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąJazyk vyučovania: poľský
Dokumentalistyka konserwatorskaJazyk vyučovania: poľský
RegionalistykaJazyk vyučovania: poľský
Specjalność nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
MatematikaJazyk vyučovania: poľský
Analiza danychJazyk vyučovania: poľský
Matematyka aktuarialno-finansowaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka stosowanaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
Matematyka w ekonomiiJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodná bezpečnosťJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodné vzťahyJazyk vyučovania: poľský
Global StudiesJazyk vyučovania: anglický
Dyplomacja publiczna i mediaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka i biznes międzynarodowyJazyk vyučovania: poľský
Studia niemieckieJazyk vyučovania: poľský
Studia regionalne i rozwojoweJazyk vyučovania: poľský
Studia wschodnieJazyk vyučovania: poľský
Współczesne służby dyplomatyczneJazyk vyučovania: poľský
Ochrana životného prostrediaJazyk vyučovania: poľský
Analityka środowiskaJazyk vyučovania: poľský
Ocena oddziaływania na środowiskoJazyk vyučovania: poľský
PedagogikaJazyk vyučovania: poľský
Animacja społeczno-kulturalnaJazyk vyučovania: poľský
Edukacja dorosłych i marketing społecznyJazyk vyučovania: poľský
Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionieJazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńcza z terapiąJazyk vyučovania: poľský
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaJazyk vyučovania: poľský
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryJazyk vyučovania: poľský
ResocjalizacjaJazyk vyučovania: poľský
Terapia pedagogicznaJazyk vyučovania: poľský
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaJazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský
Inteligentne przetwarzanie danychJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
SociológiaJazyk vyučovania: poľský
Intercultural MediationJazyk vyučovania: anglický
Aktywizacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Badania rynkuJazyk vyučovania: poľský
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznychJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja społeczna i badania rynkuJazyk vyučovania: poľský
Socjologia przestrzeniJazyk vyučovania: poľský
Socjologia sztukiJazyk vyučovania: poľský
Stosowane badania społeczneJazyk vyučovania: poľský
ZemepisJazyk vyučovania: poľský
Tourism and HospitalityJazyk vyučovania: anglický
Analizy lokalne i regionalneJazyk vyučovania: poľský
GeoekologiaJazyk vyučovania: poľský
Geoinformatyka i kartografiaJazyk vyučovania: poľský
Klimatologia i ochrona atmosferyJazyk vyučovania: poľský
Ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, glebyJazyk vyučovania: poľský
Ochrona klimatu i zarządzania jakością powietrzaJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Administration in International OrganisationsJazyk vyučovania: anglický
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoJazyk vyučovania: poľský
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaJazyk vyučovania: poľský
Administracja usług publicznychJazyk vyučovania: poľský
Doradztwo podatkowe i podatkiJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka mieniem publicznymJazyk vyučovania: poľský
AnglistykaJazyk vyučovania: poľský
Chemia i toksykologia sądowaJazyk vyučovania: poľský
Chemia medycznaJazyk vyučovania: poľský
Dyplomacja europejskaJazyk vyučovania: poľský
Medzinárodná bezpečnosťJazyk vyučovania: poľský
Zahraničná politikaJazyk vyučovania: poľský
Dyplomacja lokalna i regionalnaJazyk vyučovania: poľský
Kultura polityczna i mediaJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk vyučovania: poľský
Journalism and social communicationJazyk vyučovania: anglický
Dziennikarstwo audiowizualneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneJazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo specjalistyczneJazyk vyučovania: poľský
Fotografia i filmJazyk vyučovania: poľský
Media relationsJazyk vyučovania: poľský
Produkcja medialnaJazyk vyučovania: poľský
Etnologia i antropologia kulturowaJazyk vyučovania: poľský
EuropeistykaJazyk vyučovania: poľský
EU Regional PolicyJazyk vyučovania: anglický
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEJazyk vyučovania: poľský
Europejski samorząd terytorialnyJazyk vyučovania: poľský
Governance w ueJazyk vyučovania: poľský
UE w stosunkach międzynarodowychJazyk vyučovania: poľský
Filologia chorwacka z językiem serbskimJazyk vyučovania: poľský
Filologia czeskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia francuskaJazyk vyučovania: poľský
Filolog francuski w świecie cyfrowymJazyk vyučovania: poľský
TranslatorskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia germańskaJazyk vyučovania: poľský
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznejJazyk vyučovania: poľský
Języki i kultury SkandynawiiJazyk vyučovania: poľský
Językoznawcza z elementami komunikacji w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Językoznawstwo germanistyczneJazyk vyučovania: poľský
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaJazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo germanistyczneJazyk vyučovania: poľský
TranslatorykaJazyk vyučovania: poľský
Filologia hiszpańskaJazyk vyučovania: poľský
Filolog hiszpański w świecie cyfrowymJazyk vyučovania: poľský
TranslatorskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia indyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia klasycznaJazyk vyučovania: poľský
NeolatynistycznaJazyk vyučovania: poľský
Studia bizantyjskie i nowogreckieJazyk vyučovania: poľský
Filologia polskaJazyk vyučovania: poľský
EdytorstwoJazyk vyučovania: poľský
FilmoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Folklor, literatura popularna, literatura dziecięcaJazyk vyučovania: poľský
KomunikologiaJazyk vyučovania: poľský
Krytyka literacka i artystycznaJazyk vyučovania: poľský
Lider i animator społecznyJazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiego jako obcegoJazyk vyučovania: poľský
Filologia rosyjskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia ukraińskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia ukraińska z językiem angielskimJazyk vyučovania: poľský
UkrainistykaJazyk vyučovania: poľský
FizykaJazyk vyučovania: poľský
Master’s Study of Theoretical PhysicsJazyk vyučovania: anglický
Fizyka doświadczalnaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka komputerowaJazyk vyučovania: poľský
Fizyka teoretycznaJazyk vyučovania: poľský
Specjalność nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Specjalność nauczycielskaJazyk vyučovania: poľský
Genetyka i biologia eksperymentalnaJazyk vyučovania: poľský
Gospodarka przestrzennaJazyk vyučovania: poľský
Historia cywilizacji śródziemnomorskichJazyk vyučovania: poľský
Historia sztukiJazyk vyučovania: poľský
Historia w przestrzeni publicznejJazyk vyučovania: poľský
Indywidualne studia międzyobszaroweJazyk vyučovania: poľský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Biblioteki publiczne i szkolneJazyk vyučovania: poľský
Cyfrowe dziedzictwo kulturyJazyk vyučovania: poľský
InfobrokeringJazyk vyučovania: poľský
Prasa w systemie komunikacji społecznejJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie informacjąJazyk vyučovania: poľský
Interdyscyplinarne studia europejskieJazyk vyučovania: poľský
Europeizacja i regionalizacjaJazyk vyučovania: poľský
Pamięć kulturowa i tożsamośćJazyk vyučovania: poľský
JudaistykaJazyk vyučovania: poľský
Komunikacja wizerunkowaJazyk vyučovania: poľský
Communication ManagementJazyk vyučovania: anglický
Vzťahy s verejnosťouJazyk vyučovania: poľský
BrandingJazyk vyučovania: poľský
Communication Design (projektowanie komunikacji)Jazyk vyučovania: poľský
Konsulting prawny i gospodarczyJazyk vyučovania: poľský
Kryminologia prawniczaJazyk vyučovania: poľský
KulturoznawstwoJazyk vyučovania: poľský
Krytyka artystycznaJazyk vyučovania: poľský
Kultura i mediaJazyk vyučovania: poľský
Studia miejskieJazyk vyučovania: poľský
MikrobiologiaJazyk vyučovania: poľský
MuzykologiaJazyk vyučovania: poľský
NiderlandystykaJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Štátna správaJazyk vyučovania: anglický
Central and East European StudiesJazyk vyučovania: anglický
Democracy and Development in Europe and CaucasusJazyk vyučovania: anglický
Political CommunicationJazyk vyučovania: anglický
Public PolicyJazyk vyučovania: anglický
Štátna správaJazyk vyučovania: poľský
Marketing politycznyJazyk vyučovania: poľský
Media i dziennikarstwoJazyk vyučovania: poľský
Przywództwo polityczneJazyk vyučovania: poľský
Służby zagraniczneJazyk vyučovania: poľský
Publikowanie cyfrowe i siecioweJazyk vyučovania: poľský
Digitalizacja i publikowanie zbiorówJazyk vyučovania: poľský
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowychJazyk vyučovania: poľský
Menadżer informacji i infobrokeringJazyk vyučovania: poľský
Socjologia ekonomicznaJazyk vyučovania: poľský
Socjologia grup dyspozycyjnychJazyk vyučovania: poľský
Badania i ewolucja polityk publicznychJazyk vyučovania: poľský
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoJazyk vyučovania: poľský
Socjologia zarządzanie sektorem bezpieczeństwaJazyk vyučovania: poľský
Socjotechniki wpływu społecznegoJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie strukturami logistycznymiJazyk vyučovania: poľský
Studia śródziemnomorskieJazyk vyučovania: poľský
KlasycznaJazyk vyučovania: poľský
NowogreckaJazyk vyučovania: poľský
WłoskaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie projektami społecznymiJazyk vyučovania: poľský
Analityk społecznyJazyk vyučovania: poľský
Komunikator w projektach społecznychJazyk vyučovania: poľský
Lider projektów społecznychJazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymJazyk vyučovania: poľský

Doktorandské štúdiumviac »
Archeológia Jazyk vyučovania: poľský
Astronómia Jazyk vyučovania: poľský
Filozofia Jazyk vyučovania: poľský
Fyzikálne vedy Jazyk vyučovania: poľský
História Jazyk vyučovania: poľský
Lingvistika Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika Jazyk vyučovania: poľský
Počítačové systémy Jazyk vyučovania: poľský
Psychológia Jazyk vyučovania: poľský
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Jazyk vyučovania: poľský
Literaturoznawstwo Jazyk vyučovania: poľský
Nauki biologiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki chemiczne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o kulturze i religii Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o polityce i administracji Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o sztuce Jazyk vyučovania: poľský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk vyučovania: poľský
Nauki prawne Jazyk vyučovania: poľský
Nauki socjologiczne Jazyk vyučovania: poľský

Postgraduálne štúdiumviac »
Environmentálne právo Jazyk vyučovania: poľský
Štátna správa Jazyk vyučovania: poľský
Analityka i Diagnostyka Chemiczna Jazyk vyučovania: poľský
Angielski język specjalistyczny Jazyk vyučovania: poľský
Archeologia sądowa Jazyk vyučovania: poľský
Audyt wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym Jazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracy Jazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne Jazyk vyučovania: poľský
Biblioterapia Jazyk vyučovania: poľský
Dyrektor finansowy – zarządzanie finansami Jazyk vyučovania: poľský
Dziennikarstwo i Public Relations Jazyk vyučovania: poľský
Dźwięk i audiosfera Jazyk vyučovania: poľský
Egzekucja administracyjna Jazyk vyučovania: poľský
Geografia dla Nauczycieli Jazyk vyučovania: poľský
Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - i/po dla bibliotekarzy Jazyk vyučovania: poľský
Informatyzacja administracji publicznej Jazyk vyučovania: poľský
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Jazyk vyučovania: poľský
Joga klasyczna Jazyk vyučovania: poľský
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego Jazyk vyučovania: poľský
Kryminalistyka Jazyk vyučovania: poľský
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego Jazyk vyučovania: poľský
Legislacja Jazyk vyučovania: poľský
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media Jazyk vyučovania: poľský
Logopedia ogólna i kliniczna Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie matematyki Jazyk vyučovania: poľský
Neurologopedia kliniczna Jazyk vyučovania: poľský
Ochrona Danych Osobowych Jazyk vyučovania: poľský
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Jazyk vyučovania: poľský
Podatki Jazyk vyučovania: poľský
Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej Jazyk vyučovania: poľský
Prawo Gospodarcze i Handlowe Jazyk vyučovania: poľský
Prawo Gospodarki Nieruchomościami Jazyk vyučovania: poľský
Prawo Inwestycyjne Jazyk vyučovania: poľský
Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów Jazyk vyučovania: poľský
Prawo Karne Wykonawcze Jazyk vyučovania: poľský
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów Jazyk vyučovania: poľský
Prawo medyczne i bioetyki Jazyk vyučovania: poľský
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Jazyk vyučovania: poľský
Prawo w biznesie Jazyk vyučovania: poľský
Prawo zamówień publicznych Jazyk vyučovania: poľský
Przekład (filologia angielska) Jazyk vyučovania: poľský
Przygotowanie do zawodu nauczyciela Jazyk vyučovania: poľský
Psychogerontologia Jazyk vyučovania: poľský
Psychologia Zarządzania Jazyk vyučovania: poľský
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Jazyk vyučovania: poľský
Specjalista ds. Zarządzania rehabilitacją Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w biznesie Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie oświatą Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie projektami (project management) Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Jazyk vyučovania: poľský
Zawód mediatora Jazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
WWW stránka vysokej školy: uni.wroc.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy