Prezentácia vysokej školy
Lodž, Poľsko

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Druh vysokej školy: iné vysoké školy
Status: neštátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
PedagogikaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Asystent osoby starszej z elementami andragogikiJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
CoachingJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
DietetykaJazyk vyučovania: poľský
Dietetyka medycznaJazyk vyučovania: poľský
Dietetyka sportowaJazyk vyučovania: poľský
PsychodietetykaJazyk vyučovania: poľský
KosmetologiaJazyk vyučovania: poľský
PodologiaJazyk vyučovania: poľský
SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetykiJazyk vyučovania: poľský
Wizaż i stylizacjaJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
PedagogikaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Menadżer projektów społeczno-kulturalnychJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Opiekun osoby starszejJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Pedagogika opieki i wychowaniaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Resocjalizacja w środowisku otwartymJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
DietetykaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Diet Trener PersonalnyJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Dietetyk wieku dziecięcegoJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcieJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Psychodietetyka z elementami obesitologiiJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Żywienie kliniczneJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
KosmetologiaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Chemia kosmetyczna w biznesieJazyk vyučovania: poľský
Masaż w pracy z ciałem i fitnessJazyk vyučovania: poľský
Menadżer ośrodków spa i wellnessJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
PodologiaJazyk vyučovania: poľský
TrychologJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PsychológiaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Psychologia biznesuJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Psychologia klinicznaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Psychologia społeczno-wychowawczaJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
PrawoJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowegoJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Prawo medyczneJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online
Prawo sądoweJazyk vyučovania: poľskýŠtúdium online

Postgraduálne štúdiumviac »
Biológia Jazyk vyučovania: poľský
História Jazyk vyučovania: poľský
Matematika Jazyk vyučovania: poľský
Vzdelávanie mladých delikventov Jazyk vyučovania: poľský
Zemepis Jazyk vyučovania: poľský
Analityk pracy Jazyk vyučovania: poľský
Asystent Rodziny Jazyk vyučovania: poľský
Bezpieczeństwo i higiena pracy Jazyk vyučovania: poľský
Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna Jazyk vyučovania: poľský
Coaching Jazyk vyučovania: poľský
Coaching dietetyczny Jazyk vyučovania: poľský
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Jazyk vyučovania: poľský
Dietetyka z elementami obesitologii Jazyk vyučovania: poľský
Doradztwo zawodowe Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja dla bezpieczeństwa Jazyk vyučovania: poľský
Edukacja wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe) Jazyk vyučovania: poľský
Fizyka Jazyk vyučovania: poľský
Integracja sensoryczna Jazyk vyučovania: poľský
Kosmetologia medyczna w praktyce Jazyk vyučovania: poľský
Logopedia Jazyk vyučovania: poľský
Masaż medyczny Jazyk vyučovania: poľský
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów Jazyk vyučovania: poľský
Menadżer Ośrodków Spa i Wellness Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie chemii w szkole Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie informatyki w szkole Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie muzyki w szkole Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie plastyki w szkole Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie przyrody w szkole Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie techniki w szkole Jazyk vyučovania: poľský
Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną Jazyk vyučovania: poľský
Oligofrenopedagogika - edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Jazyk vyučovania: poľský
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika lecznicza Jazyk vyučovania: poľský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Jazyk vyučovania: poľský
Podologia Jazyk vyučovania: poľský
Przygotowanie pedagogiczne Jazyk vyučovania: poľský
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej Jazyk vyučovania: poľský
Psychologia sportu Jazyk vyučovania: poľský
Psychologia sprzedaży i marketingu Jazyk vyučovania: poľský
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jazyk vyučovania: poľský
Socjoterapia Jazyk vyučovania: poľský
Surdopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób niedosłyszących i słabosłyszących Jazyk vyučovania: poľský
Trener umiejętności biznesowych Jazyk vyučovania: poľský
Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera Jazyk vyučovania: poľský
Wczesne nauczanie języka angielskiego Jazyk vyučovania: poľský
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Jazyk vyučovania: poľský
Wychowanie do życia w rodzinie Jazyk vyučovania: poľský
Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości Jazyk vyučovania: poľský

Mimo mestské strediská
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w RybnikuRybnik

WWW stránka vysokej školy: www.medyk.edu.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy