Częstochowa, Poľsko

Akademia Polonijna w Częstochowie

Druh vysokej školy: iné vysoké školy
Status: neštátne

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
FilozofiaJazyk vyučovania: poľský
AdministracjaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
Filologia niemieckaJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský
PolitologiaJazyk vyučovania: poľský
Prawo w biznesieJazyk vyučovania: poľský

I. stupňa inžinierske
Štúdium
denné
externé
Počítačové systémyJazyk vyučovania: poľský

spojený prvý a druhý stupeň
Štúdium
denné
externé
PrawoJazyk vyučovania: poľský

II. stupňa – magisterské
Štúdium
denné
externé
EkonómiaJazyk vyučovania: poľský
Sociálna prácaJazyk vyučovania: poľský
Filologia angielskaJazyk vyučovania: poľský
PielęgniarstwoJazyk vyučovania: poľský

Fakultyviac »
WWW stránka vysokej školy: ap.edu.pl/

Mapa

Privacy Policy