Vysoké školy v Európe

štát
mesto
skupina odborov
jazyk
systém štúdia
kvalifikácie
druh vysokej školy
status vysokej školy
Canterbury, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: neštátne
Dundee, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Aberystwyth, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Abingdon, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: neštátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: neštátne
Bournemouth, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: neštátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Ware, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: neštátne
Cambridge, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: iné vzdelávacie inštitúcie
status vysokej školy: štátne
Coventry, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: neštátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: iné vzdelávacie inštitúcie
status vysokej školy: neštátne
Bournemouth, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
York, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Birmingham, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Bangor, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Barnsley, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Basingstoke, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Bath, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Bath, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Bedford, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Belfast, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: neštátne
Maidenhead, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Bexhill-on-Sea, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Londýn, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Birmingham, Velká Británie
druh vysokej školy: univerzita
status vysokej školy: štátne
Birmingham, Velká Británie
druh vysokej školy: college
status vysokej školy: štátne
Next
Privacy Policy