štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Canterbury, Velká Británie

ABDO College of Education

Druh vysokej školy: college
Status: neštátne

Kontakt:

Godmersham Park House Godmersham Park Godmersham Canterbury CT4 7DT

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Ophthalmic DispensingJazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy: www.abdo.org.uk

Mapa

Privacy Policy