štát
mesto
skupina odborov 
jazyk 
systém štúdia  
kvalifikácie - Velká Británie
druh vysokej školy - Velká Británie  
status vysokej školy  
Prezentácia vysokej školy
Ware, Velká Británie

All Nations Christian College

Druh vysokej školy: college

I. stupňa bakalárske
Štúdium
denné
externé
Biblical and Intercultural StudiesJazyk vyučovania: anglický
WWW stránka vysokej školy: www.allnations.ac.uk/

Mapa

Privacy Policy